Дипломна робота «Організація обліку, контролю і аналізу розрахунків з кредиторами», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 13:44 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І.Економічна характеристика об’єкта дослідження та передумови раціональної організації обліку, контролю і аналізу розрахунків з кредиторами. 7 1.1. Економічна характеристика діяльності ЛВДС «БРОДИ» 7 1.2. Організаційно-технологічні особливості діяльності об’єкта дослідження та їх вплив на побудову обліку, контролю і аналізу. . 11 1.3. Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази і літературних джерел щодо організації обліку та контролю розрахунків з кредиторами 17 1.4. Охорона праці та навколишнього середовища на ЛВДС «БРОДИ» 23 РОЗДІЛ ІІ. Організація обліку розрахунків з кредиторами 37 2.1. Поняття кредиторської заборгованості, основні види та форми розрахункових взаємовідносин 37 2.2. Облік розрахунків з кредиторами за товарними і нетоварними операціями 42 2.3. Облік розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями 54 2.4. Облік розрахунків за внутрішньогосподарськими операціями 57 РОЗДІЛ ІІІ. Організація контролю й економічного аналізу розрахунків з кредиторами. 61 3.1. Об’єкти та методи в контрольно-аналітичній роботі підприємства 61 3.2. Методика та організація контролю розрахунків з кредиторами . 67 3.3. Методика аналізу кредиторської заборгованості та зобов’язань 99 Висновок 103 Список використаних джерел 105 Додатки . 108

Висновок

Отже, за результатами написання дипломної роботи на тему «Організація обліку, аналізу та контролю розрахунків підприємства з кредиторами» можна зробити наступні висновки:

Предметом обліку і аудиту операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами.

Ми визначили і джерела інформації для обліку і аудиту операцій з поточними зобов'язаннями, а саме:

 Наказ про облікову політику підприємства.

 Первинні документи з обліку поточних зобов'язань.

 Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.

 Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

 Звітність.

Ми дослідили також прийоми і способи вивчення операцій з поточними зобов'язаннями. Більше уваги ми концентрували на операціях з розрахунків з вітчизняними та іноземними покупцями та замовниками, тому що на мій погляд вони займають найвагоміше місце в обліку поточних зобов’язань і є найскладнішими. В дипломній роботі було наведено приклади основних бухгалтерських проведень, якими користується ЛВДС «БРОДИ»

В цілому, можна сказати що облік розрахунків з кредиторами ведеться на підприємстві без відхилень від рекомендованого обліку.

Зробивши аналіз поточних зобов’язань підприємства було визначено, що довгострокової кредиторської заборгованості на підприємстві нема. Станом на початок досліджуваного періоду, кредиторська заборгованість складала 87,9% капіталу підприємства, проте за рахунок зменшення забезпечень наступних витрат і платежів протягом року, кредиторська заборгованість підприємства є джерелом формування всього майна. Так найбільшу питому вагу в кредиторській заборгованості на початок 2006 року складають внутрішні розрахунки ( 92,44%). Кредиторська заборгованість за товари (послуги) на початок року була відсутня, проте до кінця року вона вже становила 7,47% загального капіталу підприємства.

Для дослідження ефективності діяльності підприємства, слід визначити основі показники, що характеризують фінансовий стан підприємства.

В силу своєї організаційної структури, багато з показників неможливо визначити. Так підприємство не є рентабельним. Коефіцієнт фінансової незалежності на початок 2006 року дорівнює 0, а фінансової залежності – 100%. Хоча розрізнивши зобов’язання підприємства на внутрішні і зовнішні, і прирівнявши внутрішні розрахунки підприємства до «умовного» власного капіталу – фінансові показники стануть прямо-протилежними.

показник абсолютної ліквідності підприємства зменшився на 0,11. дане зменшення відбулося за рахунок зменшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Коефіцієнт загальної ліквідності (відношення оборотного капіталу до залученого) показує, що оборотний капітал сформований за рахунок залучених джерел фінансування. Коефіцієнт миттєвої ліквідності, як і показник абсолютної ліквідності є низьким і протягом року зменшився на 0,12.

Ще одним показником ефективності економічної діяльності підприємства є оборотність. Оборотність активів підприємства в 2005 році склала 28,82 (середній капітал / суму доходів підприємства). Тривалість одного обороту - 12,49. Оборотність товарно-матеріальних цінностей склала 13,23, а термін оплати кредиторської заборгованості - 394 дні.

Підсумовуючи дане дослідження можна зробити висновок, що всі завдання дослідження, які ми поклали на початку роботи було виконано. Було проаналізовано теоретичні аспекти даного питання, визначено як проводиться на практиці облік, аналіз та контроль розрахунків підприємства з кредиторами.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення