Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит довгострокових зобов'язань», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 13:43 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту довгострокових зобов’язань 6 1.1. Поняття зобов’язань підприємства, їх класифікація та оцінка 6 1.2. Структура довгострокових зобов’язань підприємства 11 1.3. Методика аналізу довгострокових зобов’язань підприємства 13 1.4. Методика проведення аудиту довгострокових зобов’язань та розрахунків 14 1.5. Документальне підтвердження обліку довгострокових зобов’язань 21 1.6. Відображення в формах фінансової звітності стану розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями 35 РОЗДІЛ ІІ. Облік та аудит довгострокових зобов’язань та розрахунків на підприємстві 37 2.1. Характеристика рахунків, призначених для обліку довгострокових зобов’язань підприємства 37 2.2. Облік довгострокових позик 40 2.3. Облік довгострокових векселів виданих 42 2.4. Облік довгострокових зобов’язань з оренди 43 2.5. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями 45 2.6. Облік відстрочених довгострокових зобов’язань 47 2.7. Облік інших довгострокових зобов’язань 52 2.8. Послідовність проведення аудиту довгострокових зобов’язань та розрахунків 52 РОЗДІЛ ІІІ. Характеристика виробничо-фінансової діяльності ДП «Яготинський цукровий завод» за 2003-2004 роки 59 3.1. Загальна характеристика діяльності підприємства 59 3.2. Характеристика показників ведення фінансової діяльності підприємства за 2003-2004 роки 61 3.3. Аналіз обсягів виробництва 67 3.4. Аналіз праці і заробітної плати 70 3.5. Аналіз довгострокових зобов’язань 75 Висновок 78 Список використаної літератури 81 Додатки 84

Висновок

Отже, дослідивши тему обліку, аналізу та аудиту довгострокових зобов’язань підприємства на прикладі ДП Яготинський цукровий завод можна зробити висновки:

Довгострокові зобов’язання підприємства класифікуються відповідно до їх класифікації в плані рахунків бухгалтерського обліку. Облік довгострокових зобов’язань проводиться на рахунках 5 класу плану рахунків, зокрема, для обліку зобов’язань за довгостроковими кредитами банків використовують рахунок 50, для обліку виданих довгострокових векселів – 51, для обліку довгострокових зобов’язань за облігаціями – 52; за довгостроковими зобов’язаннями з оренди - 53, - відстроченими податковими зобов’язаннями – 54, іншими зобов’язаннями – 55.

Складаючи фіна носу звітність підприємства довгострокові зобов’язання повинні відображатися в ІІІ розділі пасиву балансу, зокрема, для відображення довгострокових кредитів банку необхідно підсумувати кредитові сальдо по рах. 50 та його субрахунках. Для відображення в звітності інших фінансових зобов’язань – підсумувати Кт оборот 505 субрахунка та Кт обороту 52 рахунка.

Відстрочені податкові платежі формуються на Кт-ті 54 рахунка.; Інші довгострокові зобов’язання - шляхом підсумовування Кт- оборотів 505,506,51,53 та 55 рахунків.

Бухгалтерський облік довгострокових зобов’язань підприємства ведеться відповідно до чинного законодавства. Проте погашення позик не відбувається вчасно, це негативно відображається на іміджу підприємства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, матеріально-відповідальними особами.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих автоматизованих робочих місць полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Даний висновок є умовно-позитивним через наявність нефундаментальних непевностей та незгод.

Протягом трьох років ми бачимо, що підприємство є збитковим. Непокриті збитки з кожним роком все більше зростають. Так за 2 роки вони зросли на 3109 тис.грн. і на початок 2005 року склали 21 542 тис.грн.

Відповідно з кожним роком зменшується і власний капітал підприємства. За 3 роки від зменшився на 3109 тис.грн.

Ще одним негативним фактором є зростання кредиторської заборгованості за товари. За 3 роки вона збільшилася на 6253,1 тис грн. і на початок 2005 року становила 13 127 тис.грн.

Саме тому доцільно, по перше - зменшити витрати на оплату праці шляхом підвищення продуктивності та скорочення штату, здавати в оренду або продати приміщення, які не використовуються на підприємстві. Модернізувати виробниче обладнання для підвищення фондовіддачі підприємства.

Провівши аналіз довгострокової кредиторської заборгованості потрібно зазначити, що протягом досліджуваного періоду сума заборгованості залишилася незмінною, проте відбулися зміни в її структурі. Зокрема з рис.3.2. видно, що основну частку довгострокових зобов’язань підприємства складає інша довгострокова заборгованість. Станом на початок 2003 року вона становила майже 70% довгострокових зобов’язань. Проте протягом 2 років питома вага інших довгострокових зобов’язань в їх загальній кількості склала 67,6%, тобто зменшилася на 3%. кредиторська заборгованість значно переважає дебіторську. Так на початок 2003 року дане відхилення склало 11678,8 тис.грн, на початок 2004 – 14638, а на початок 2005 року -17 728,1 тис.грн. Безумовно, даний показник є негативним для підприємства.

Для підтвердження даних висновків доцільно розрахувати показники ринкової стійкості за 2004 рік.

Так показник фінансової стійкості підприємства складає на кінець 2004 року – 0,26відповідно фінансової залежності – 0,74.

Коефіцієнт фінансового лівериджу становить = 0,38

Це підтверджує нестійкий та нестабільний фінансовий стан підприємства та його залежність від кредиторів.

Отже, вибір теми, що висвітлює облік, аналіз та аудит довгострокових зобов’язань підприємства на прикладі ДП «Яготинський цукровий завод» є важливим не тільки для мене, як майбутнього спеціаліста, а й для самого підприємства, оскільки довгострокові зобов’язання складають важливу частину в формуванні капіталу підприємства. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для удосконалення своєї діяльності та при плануванні виробничих та фінансових показників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення