Дипломна робота «Облік, аналіз і аудит виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Організація обліку виробничих запасів на підприємстві 1.1. Опис нормативної бази з обліку виробничих запасів 1.2. Організація обліку на підприємстві та його облікова політика. 1.3. Методологія обліку виробничих запасів підприємства 1.4. Ведення обліку виробничих запасів на підприємстві та пропозиції по його удосконаленню. Розділ 2. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку 2.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій ведення обліку виробничих заспів 2.2. Застосування одного з чотирьох комп’ютерних технологій для організацій обліку виробничих запасів Розділ 3. Організація економічного аналізу виробничих запасів 3.1. Теоретичні основи економічного аналізу виробничих запасів підприємства 3.2. Економічний аналіз виробничих запасів підприємства 3.3. Економічний аналіз фінансового стану підприємства на 1 січня 2005 р. Розділ 4. Організація внутрішнього і зовнішнього аудиту виробничих запасів підприємства 4.1. Методологічні основи аудиту виробничих запасів підприємства 4.2. Організація аудиту виробничих запасів підприємства 4.3. Аудит фінансової звітності підприємства за 2004 р. Висновки і пропозиції Перелік використаної Додатки

Висновок

Проведене вивчення обліку, аналізу та аудиту запасів на матеріалах ДП «Яготинський цукровий завод» дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:

В роботі, виходячи з задач по забезпеченню необхідними об’ємами виробничих запасів, обґрунтована необхідність і запропонована система економічних та аналітичних показників наявності і руху товарів.

Дана практика написана на матеріалах господарської діяльності ГП «Яготинський цукровий завод», створена в м. Яготин 20 вересня 1994р. у відповідності з Законом України “Про підприємства в Україні”. В загальному фінансовий стан фірми можна оцінити як стабільний.

Провівши даний аналіз можна сказати, що за 3 роки капітал підприємства збільшився на 3088,6 тис. грн. і на початок 2005 року становив 30727 тис грн.

Основі засоби мають тенденцію до зниження. Так за 2 роки вартість основних засобів зменшилася на 892,4 тис грн. за рахунок амортизаційних відрахувань. Питома вага основних засобів у всіх валюті балансу має також тенденцію до зниження, так за 3 роки їх частка зменшилася на 9,04% і на початок 2005 року становила 67,87%.

Оборотні активи підприємства мають тенденцію до зростання. За 2003-2004 роки їх вартість збільшилася на 3489,8 тис грн. і на початок 2005 року становила 9871,3 тис грн., що становить 32,13 % валюти балансу підприємства.

Статутний капітал не змінювався протягом трьох років в становить 29574 тис грн..

Протягом трьох років ми бачимо, що підприємство є збитковим. Непокриті збитки з кожним роком все більше зростають. Так за 2 роки вони зросли на 3109 тис.грн. і на початок 2005 року склали 21 542 тис.грн.

Відповідно з кожним роком зменшується і власний капітал підприємства. За 3 роки від зменшився на 3109 тис.грн.

Ще одним негативним фактором є зростання кредиторської заборгованості за товари. За 3 роки вона збільшилася на 6253,1 тис грн. і на початок 2005 року становила 13 127 тис.грн.

В роботі проаналізовано стан організації контрольно-аналітичної роботи на підприємстві. Що дає змогу зробити висновок: на базовому підприємстві ДП «Яготинський цукровий завод» контрольно-аналітична робота ведеться не системно і не відповідає вимогам до управління товарними запасами.

Розглянуті питання проведення економічного аналізу та запропонована методика проведення загального аналізу товарних та виробничих запасів. Апробація методики на базовому підприємстві дозволила виявити динаміку показників запасів підприємства.

Згідно даного методи мною було проаналізовано динаміку та структура середніх виробничих запасів, їх вибуття та оборотність. Це дало змогу зробити висновки щодо подальшого формування ліміту запасів.

В роботі запропоновані основні концепції і методика проведення зовнішнього аудиту запасів.

В роботі розглянуті питання автоматизації обліку, контролю та аналізу і запропоновані шляхи до застосування повної автоматизації ведення бухгалтерського обліку та управління на підприємстві в умовах повної комп’ютеризації підприємств.

Сучасному етапу розвитку автоматизації систем обліку в Україні дуже бракує сполученості (уніфікації) програмних пакетів бухгалтерського обліку і програм фінансових закладів. Так програма «1-С» є досить недосконалою, а новіших версій ще не запропоновано. Саме через це страждають як працівники підприємства, так і працівники ДПІ. Можна тільки уявити, на скільки зменшиться час вводу даних у комп`ютер за банківськими виписками, фінансовою звітністю. З застосуванням такої уніфікованої програми цей процес займав би не більше, ніж зв`язок за допомогою модема, з приводу отримання даних з програми “Банк-клієнт” (Це 1 - 2 хвилини). Плюс підвищення якості вводу інформації. На практиці, саме на цьому етапі провадиться помилкова інформація, а для пошуку і виправлення цих помилок потрібен час ще більшій, ніж введення даних.

Також провадження систем розрахунків кредитними картками є величезним помічником для систем бухгалтерського обліку. (Виплати заробітної платні та багато різноманітних покрашень, які вибігають з цього сучасного впровадження).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення