Дипломна робота «Облік аналіз та експертне дослідження операцій з грошовими коштами та грошовими потоками», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:50 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 3 Вступ 4 РОЗДІЛ І. Економічна сутність грошових коштів та грошових потоків 6 1.1. Загальна характеристика грошових коштів та грошових потоків . 6 1.2. Класифікація та види грошових коштів та грошових потоків 9 1.3. Оцінка грошових потоків 17 1.4. Коротка організаційно-економічна характеристика ПФ «Наталя» 21 РОЗДІЛ ІІ. Відображення обліку операцій з грошовими коштами та грошовими потоками 31 2.1. Порядок руху грошових коштів та грошових потоків 31 2.2. Документальне оформлення операцій з грошовими коштами 32 2.3. Організація обліку касових операцій та коштів на поточному рахунку 35 2.3.1. Відображення обліку касових операцій 35 2.3.2. Основні положення обліку коштів на поточному рахунку 43 2.4. Автоматизація обліку грошових коштів на підприємстві 51 РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз та експертне дослідження операцій з грошовими коштами та грошовими потоками 57 3.1. Інформаційна база аналізу та контролю за грошовими потоками підприємства 57 3.2. Організація та методологія експертного дослідження операцій з грошовими коштами підприємства 63 3.3. Аналіз структури та динаміки грошових потоків підприємства 73 3.4. Аналіз рівня збалансованості та ефективності грошових потоків 79 3.5. Розробка шляхів оптимізації грошових потоків підприємства 87 Висновок 95 Список використаної літератури 99 Додатки 102

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню грошових коштів та грошових потоків на підприємстві, їх обліку, експертному дослідженню та аналізу. Робота написана на основі господарської діяльності приватної фірми «Наталя», що займається торгівлею продовольчими товарами.

Грошові кошти підприємства складаються з готівки в касі та залишку коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Грошовий потік підприємства є додатній та від’ємний. Додатнім потоком є виторг від реалізації продукції, від’ємним – витрати на придбання товарів, витрати на оплату праці, амортизаційні відрахування та інші затрати підприємства.

Бухгалтерський облік на даному підприємстві здійснюється за журнально-ордерною формою з використанням часткової автоматизації обліку. Облік грошових коштів та також організація обліку інших операцій здійснюється відповідно до наказу про облікову політику підприємства.

Бухгалтерський облік касових операцій відображається на рахунку 301.Облік на розрахунковому рахунку - на 311. Операцій з грошовими коштами відображаються при реалізації та купівлі товарів, при внутрішніх розрахунках підприємства, при виплаті заробітної плати та інших операціях.

Додатній грошовий потік відображається в фіскальних чеках РРО, які складають книгу обліку розрахункових операцій на РРО, а також прибутковими касовими ордерами, виписками з банку. Від’ємний грошовий потік відображається видатковими касовими ордерами, виписками з банку та іншими документами.

На ПФ «Наталя» було проведене експертне дослідження фінансового стану, вірності відображення операцій в бухгалтерському обліку, а також вірності складання фінансової та податкової звітності. Для цього було запрошено незалежного аудитора, який здійснював дану перевірку на протязі 10 днів. Дана перевірка була проведена на основі договору про аудиторську перевірку. За даними експертного дослідження було складено аудиторський висновок. При перевірці грошових коштів підприємства було проведено раптову інвентаризацію в касі, а також достовірність та відповідність документам проведень по рахунках 30 та 311.

В рекомендаційній частині висновку було запропоновано перейти на автоматизовану систему бухгалтерського обліку, зокрема – використання програмного забезпечення «1-С підприємство 8.0.». Крім того було запропоновано організувати внутрішній контроль на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Аналіз грошового потоку підприємства показав, що виручка від реалізації протягом 2003-2004 року зменшилася на 17,7 тис.грн і становить 86% 2003 року. Витрати підприємства також зменшилися, проте порівнюючи їх зміну за 2004-2005 рік із змінами в доходах підприємства, то варто зазначити, що темп приросту витрат за рік перевищує темп приросту доходу, це може свідчити про те, що якщо підприємство не змінить своєї політики формування ціни та не зробить заходів по зменшенню витрат та збільшенню оборотності, то з часом підприємство стане знову збитковим.

ПФ «Наталя» отримує свої доходи тільки від реалізації товарної продукції. Аналізуючи відємний грошовий потік можна зробити висновок, що собівартість реалізованої продукції зменшилася протягом 2004-2005 року на 3 тис.грн, за 3 роки – на 7 тис.грн і складає 81% матеріальних витрат 2003 року.

Витрати на оплату праці збільшилися за 2 роки на 1,2 тис.грн, порівнюючи витрати на оплату праці з 2003 роком, то вони збільшилися на 0,2 тис.грн., відповідно змінилися і відрахування на соціальні заходи. Амортизація основних засобів підприємства залишилася незмінною. Підприємство використовує прямолінійний метод списання. Інші операційні витрати зменшилися за 2 роки на 1,4 тис.грн, в порівнянні з 2003 роком – на 1,4 тис.грн.

Найбільшу частку від’ємного грошового потоку протягом всіх звітних періодів складають витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Матеріальні витрати складаються в 2003 році 38%, в 2004 році – 32%, в 2005 році – 29%. Інші операційні витрати складають в 2003 році 1,8%, в 2004 – 2,36 і в 2005 році -0,35%.

дебіторська заборгованість на підприємстві є виключно за розрахунками з бюджетом, оскільки гроші поступають в касу під час придбання товарів. Заборгованості з підзвітними особами нема. Як ми бачимо кредиторська заборгованість на підприємстві має тенденції до зменшення. Зокрема видно, що протягом 2004 року погашено короткостроковий кредит банку та кредиторська заборгованість за товарами. Дана заборгованість за 2004-2005 рік скоротилася на 9,7 тис. грн.. заборгованість з оплати праці не є значною.

Аналізуючи рух грошових коштів на поточному рахунку та на рахунках в банку, то на початок 2004 року залишок коштів склав 2,3 тис.грн, зокрема готівки в касі – 2 тис.грн, а коштів на розрахунковому рахунку 340 грн. (див.табл.3.7.) На початок 2005 року залишок грошових коштів зменшився і склав 0,7 тис.грн. З них 64% коштів – в касі, решта – на розрахунковому рахунку. На початок 2006 року залишок коштів в касі складав 64%.

Оборотність активів ПФ «Наталя» протягом досліджуваного періоду є досить низькою. В 2003 році даний показник становив 0,62, в 2004 році трішки покращився, проте в 2005 році знову зменшився. Низька оборотність активів говорить про низьку виручку від реалізації та велику кількість товарних запасів.

Середній термін оплати дебіторської заборгованості за 3 роки значно покращився. Якщо в 2003 році він становив 90,45 днів, то в 2005 році - 14,79 днів. Тобто підприємство фактично не залежить від своєї кредиторів.В цілому рентабельність всіх показників є дуже низькою. Рентабельність активів та власного капіталу є практично однаковою, оскільки прибуток займає близько 5 % капіталу. Рентабельність продукції є трішки кращою, проте все–рівно не відповідає рекомендованому рівневі. Оскільки підприємство отримує доходи тільки від реалізації, то рентабельність реалізації =100%.

Для оптимізації грошових потоків підприємства слід підвищити оборотність товарних запасів. Для цього слід підвищити виручку від реалізації продукції. Підприємство планує в 2006 році відкриття ще однієї торгівельної точки. Джерелами інвестування є банківський кредит та доходи підприємства.

Працюючи по розробленій схемі, ПФ «Наталя» зможе на початок 2010 року отримати повну незалежність від кредиторів, тобто не користуватися товарними кредитами – а оплачувати придбання товарів своєчасно. Залучені кошти будуть становити 1% власного капіталу та менше 1% загального.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення