Дипломна робота «Облік торгівельних націнок і проведення розрахунку реалізованих націнок», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи формування цін на товари в торгівлі 7 1.1. Поняття та функції цін, цінова політика і порядок визначення облік реалізації товарів в роздріб та порядок розподілу і списання роздрібних цін на товари 7 1.2. Економіко-правовий огляд та аналіз нормативної бази і спеціальної літератури з обраної теми 7 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 19 2.1. Оцінка фінансового стану підприємства 19 2.2. Аналіз динаміки валового прибутку та ефективності діяльності підприємства 48 2.3. Аналіз ціноутворення на підприємстві 51 Розділ 3. Облік торгівельних націнок і проведення розрахунку реалізованих націнок 55 3.1. Облік надходження товарів та відображення торгової націнки при їх оприбуткуванні 55 3.2. Облік реалізації товарів в роздріб та порядок розподілу і списання торгової націнки на товари 60 3.3. Особливості обліку реалізації товарів у розстрочку та відображення (списання) торгової націнки, що відноситься до цих товарів 64 3.4. Особливості обліку реалізації товарів через дрібнороздрібну торгову мережу та списання торгової націнки, що відноситься до цих товарів 75 3.5. Особливості обліку торгових націнок при оприбуткуванні надлишків товарів та списанні нестач 79 Висновок 84 Список використаної літератури 87 Додатки 91

Висновок

Незважаючи на зростання ролі нецінових факторів у сучасному процесі господарської діяльності, ціна залишається важливим компонентом ефективності господарювання.. Тому, зважаючи на її надто велике значення та беручи до уваги велику актуальність проблеми ціноутворення промислових товарів, обрано для написання саме цю тему.

Дана дипломна робота написана на основі господарської діяльності ПП "Еро Плюс". Підприємство займається реалізацією цементу в Києві та інших містах України. За обсягами оборотів та кількістю працюючих воно відноситься до числа малих підприємств.

Аналізуючи економічні показники підприємства, слід зазначити, що статутний капітал протягом всього досліджуваного періоду залигувався незмінним.

За період своєї діяльності підприємство змогло завоювати 1% ринку, знайти постійних покупців, сформувати стійкі договори з постачальниками, відпрацювати облікову та управлінську політику, що відображається на збільшенні показників прибутковості підприємства.

В 2006 році підприємство отримало 85,9 тис. грн. чистого прибутку.

Активи підприємства складаються з необоротних та оборотних коштів. До необоротних коштів входять тільки основні засоби підприємства. До оборотних: товарні запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти в касі та на рахунках в банку.

Джерелами формування майна є власний та залучений капітал. Власний капітал складається із статутного капіталу, та прибутків, а до складу залученого включають: товарні кредити та інші поточні незначні зобов'язання підприємства перед бюджетом, з оплати праці, з соціального страхування та інші поточні зобов'язання.

Аналіз динаміки основних засобів показав, що за досліджуваний період вони збільшилися на 29,4 тис. грн., за останній рік відбулося збільшення їх вартості на 10,4 тис. грн. Оборотні кошти підприємства за досліджуваний період збільшилися на 21,9 тис. грн., або на 113,2%, проте за останній рік відбулося їх зменшення на 5,3 тис. грн.

Власний капітал підприємства за досліджуваний період має зростаючу тенденцію. Протягом останнього року він збільшився на 73,40 тис.грн, а за досліджуваний період на 152,8 тис.грн.

Короткострокова заборгованість підприємства за 3 роки зменшилася на 101,5 тис.грн, а за останній рік на 68,3 тис.грн, що становить 32,58% показника 2004 року.

Аналізуючи грошові потоки, зроблено висновок, що на досліджуваному підприємстві грошові потоки підприємства є тільки від операційної діяльності.

Аналіз фінансових результатів підприємства показав, що прибуток підприємства з кожним роком збільшується. Так за досліджуваний період він збільшився на 32,7 тис. грн., в т.ч. за останній рік на 6,4 тис. грн. і в 2007 році склав 85,9 тис. грн.

Аналіз показників фінансового стану показав, що підприємство має невисокі показники абсолютної чи миттєвої ліквідності. Частка власного капіталу, яка виражається в коефіцієнті фінансової незалежності має тенденції до збільшення. Так за період з 2005 по 2007 рік даний показник збільшився на 0,48 оскільки темпи приросту власного капіталу вищі ніж темпи приросту позичкового капіталу.

Дані розрахунків свідчать, що як на початок 2005 року так і на початок 2008 року основний капітал сформований за рахунок власних джерел. Проте слід остерігатися того, що, як свідчить зростаючого тенденція показника, вже наступного року вартість основних засобів може бути прирівняною до вартості власного капіталу.

Оборотність активів підприємства протягом досліджуваного періоду є досить високою. В 2005 році даний показник становив 6,39, в 2006 -7,07 - році трішки покращився, і в 2007 році – 8,19. Висока оборотність активів говорить про велику виручку від реалізації та незначну кількість товарних запасів.

В роботі обґрунтована система первинного обліку товарних операцій та торгівельних націнок. Розглянуто основні бухгалтерські операції з оприбуткування товарів, їх реалізації, нарахування торгівельних націнок, облік товарів під час інвентаризації.

Для вдосконалення обліку пропонується ведення обліку засобами автоматизації, використовувати систему внутрішнього контролю за здійсненням бухгалтерських операцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення