Дипломна робота «Облік, аналіз, аудит дебіторської заборгованості», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:44 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості. 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ПП «Вайдес-К», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану. 1.2. Економічна сутність дебіторської заборгованості та нормативно-правова база регулювання його обліку та аудиту. 1.3. Огляд літературних джерел за тематикою дослідження та обґрунтування методики обліку, аналіз та аудиту. Розділ ІІ. Облік дебіторської заборгованості. 2.1. Організація обліку дебіторської заборгованості. 2.2. Аналітичний та синтетичний облік дебіторської заборгованості. 2.3. Удосконалення організації та методології обліку дебіторської заборгованості. Розділ ІІІ. Аналіз дебіторської заборгованості. 3.1. Методологія аналізу дебіторської заборгованості 3.2. Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості в динаміці 3.3. Визначення впливу дебіторської заборгованості на фінансовий результат Розділ ІV. Організація та методика аудиту дебіторської заборгованості 4.1. Організація проведення аудиту. 4.2. Методика проведення аудиту дебіторської заборгованості. 4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту. Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

У нашій роботі ми розглянули питання обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості на прикладі базового підприємства – ПП «Вайдес-К».

Актуальність питання полягає у широкому розповсюдженні операцій із дебіторами серед підприємств України, тому всі питання, що можуть бути розглянуті з приводу аудиту дебіторської заборгованості, знаходять своє застосування безпосередньо у практиці здійснення бухгалтерського обліку на підприємствах України.

Проблемність питання аудиту дебіторської заборгованості полягає в тому, що після переходу бухгалтерського обліку в Україні на використання нових стандартів бухгалтерського обліку з’явилося багато нових моментів у здійсненні бухгалтерського обліку, яким раніше не приділялося багато уваги, так як вони не застосовувалися практично у діяльності підприємств України. В той же час питання аудиту дебіторської заборгованості підприємства висвітлюються у досить великій кількості літературних джерел.

Дана робота написана на основі господарської діяльності приватного підприємства «Вайдес-К», що займається оптовою торгівлею будівельними матеріалами. Предметом дослідження є дебіторська заборгованість підприємства. Дебіторська заборгованість - це короткострокова чи довгострокова заборгованість дебіторів (покупців, бюджету, підзвітних осіб) перед підприємством.

Дане питання регулюється такими нормативними актами: Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість».

Станом на 01.01.2005 року фінансовий стан підприємства оцінюється як стабільний та стійкий. Так, за 2 роки баланс підприємства збільшився на 912,7 тис.грн, що становить близько 635%. Цей показник є досить великим і він пояснюється тільки тим, що підприємство за 2 роки отримала надприбутки від своєї господарської діяльності; власний капітал підприємства збільшився на 534,1 тис.грн.

Вартість оборотних коштів також зросла на 283% в основному за рахунок збільшення виробничих запасів а також за рахунок дебіторської заборгованості по розрахунку з бюджетом. При чому варто зазначити, що частка власного капіталу становить 100%, тобто підприємство досягло такого успіху тільки за допомогою власних сил. Збільшення дебіторської заборгованості за надані послуги на 564,9 тис грн.

За результатами даного дослідження було запропоновано розширення виробничих можливостей підприємства, оскільки його стійкий фінансовий стан дозволить це зробити без додаткових залучень зовнішніх джерел фінансування.

Дебіторська заборгованість на даному підприємстві складається із дебіторської заборгованості за товарами, дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом та іншої поточної дебіторської заборгованості. Термін повернення даної заборгованості згідно договорів становить 2-3 місяці. Довгострокової дебіторської заборгованості за досліджуваний термін не було. Тому підприємства не ризикує щодо неповернення даних кредитів.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться відповідно до її типу: на рах 36 – якщо дана заборгованість є за товарами, на рахунку 64 – якщо дана заборгованість є перед бюджетом та на рахунку 37 – якщо це є інша дебіторська заборгованість.

Аналіз даної заборгованості показав, що сума дебіторської заборгованості з кожним роком зростає. Так на початок 2005 року вона склала 566180,95 грн, що становить 55,43% оборотних коштів підприємства. На початок 2005 року найбільшу частку дебіторської заборгованості - 95% - становить заборгованість за товари та послуги. Інша дебіторська заборгованість становить до 1%, заборгованість за бюджетними розрахунками – 4%.

Визначення показників ліквідності та оборотності дебіторської заборгованості показали, що період заборгованості з 2003 по 2004 рік збільшився в 8 разів. Даний показник є достатньо ризикованим для підприємства, тому рекомендується планування створення резервного капіталу.

Порівнюючи дебіторську заборгованість із кредиторською, на початок 2003 року кредиторська заборгованість за товари і послуги перевищувала дебіторську на 143186 грн, тобто підприємство могло повернути кошти за придбану продукцію за рахунок реалізації готової продукції та виробничих запасів. Проте на початок 2005 року дебіторська заборгованість перевищувала кредиторську на 127860 грн. Тобто підприємства не зможе своєчасно розрахуватися за своїми боргами, тому за наявності такої великої дебіторської заборгованості йому доведеться залучати інші кошти. Але оскільки дана дебіторська заборгованість є короткостроковою ( 2-3 місяці) і в практиці ПП «Вайдес-К» не зустрічалося ситуацій, що виникали із непогашення дебіторами боргу, то дана ситуація не може вплинути на фінансовий стан негативно, і підприємство зможе розрахуватися за боргами своєчасно.

Для здійснення аудиту на ПП «Вайдес-К» було запрошено ПП «Аудиті допомога». Даний аудит був проведений з 15 грудня 2004 р по 15 січня 2005. Об’єктом дослідження було : результати оцінки фінансового стану підприємства, аналіз правильності ведення бухгалтерського обліку, аналіз вірності складання фінансової звітності та надання рекомендацій.

Досліджуване підприємство використовує для обліку програмне забезпечення «1-С підприємство», що дозволяє уникати різного виду помилок при здійсненні обліку операцій. Тому рекомендацій щодо методології обліку не було. Проте аудиторською фірмою рекомендовано організацію внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Даний висновок є умовно-позитивним через наявність нефундаментальних непевностей та незгод.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення