Дипломна робота «Організація обліку та аудиту вексельного обігу», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:42 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ і.економічна характеристика об’єкта дослідження та передумови раціональної організації обліку та аудиту операцій з векселями 6 1.1. Організаційно-технологічні особливості діяльності об’єкта дослідження та їх вплив на побудову обліку, контролю і аналізу 6 1.2. Поняття та види векселів 14 1.3. Огляд законодавчої та нормативно-довідкової бази щодо організації вексельного обігу 22 1.3.1. Законодавче та нормативно-правове регулювання вексельного обігу в Україні 22 1.3.2. Огляд міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та аудиту 35 1.4. Охорона праці та навколишнього середовища на ТОВ «Мет-Ко» 44 Розділ іі. Організація обліку векселів 57 2.1. Організація бухгалтерського обліку розрахунків векселями 57 2.1.1. Облікова політика підприємства щодо обліку векселів 57 2.1.2. Аналітичний облік векселів на підприємстві 60 2.1.3. Документальне оформлення вексельних операцій 62 2.2. Бухгалтерський та податковий облік векселів на підприємстві 64 2.2.1. Видача і викуп векселів 64 2.2.2. Одержання і погашення векселя 66 2.3. Автоматизація бухгалтерського обліку вексельних операцій на ТОВ «МЕТ-КО» 67 Розділ ііі. Організація аудиту вексельного обігу 76 3.1. Методика аудиту вексельних операцій 76 3.2. Документація і робоча програма ведення аудиту короткострокових векселів на ТОВ «МЕТ-КО» 81 3.3. Аудиторський висновок незалежного аудитора 94 Висновок 97 Список використаної літератури 100 Додатки 105

Висновок

Отже, провівши дослідження на тему організації обліку та аудиту операцій з векселями, було зроблено наступні висновки:

Товариство з обмеженою відповідальність «МЕТ-КО» здійснює операції з купівлі-продажу товарів та основних засобів вексельними розрахунками.

Організація обліку розрахунків векселями відбувається згідно наказу про облікову політику підприємства. Згідно даного наказу, бухгалтерський облік є автоматизований з використанням програми «1-С бухгалтерія». В дипломній роботі розглянуто організацію бухгалтерського обліку розрахунків векселями та їх документування з використанням даного програмного забезпечення.

Розрахунки за допомогою векселів - одна з найскладніших форм розрахунків, адже вона вимагає знання досить великого за обсягом вексельного законодавства й вільного володіння термінами, що вживаються при таких розрахунках.

Згідно із законодавством, в Україні між господарюючими суб’єктами застосовується два види векселів - переказні й прості.

Переказний вексель (тратта) - наказ кредитора (трасанта) боржнику (трасату) про сплату у вказаний термін і в певному місці зазначеної у векселі суми третій особі (ремітенту) або самому кредитору, тобто кредитор може виступати одночасно і як ремітент.

Простий вексель - письмове, чітко встановленої форми абстрактне і безумовне боргове зобов’язання векселедавця векселетримачу сплатити зазначену в ньому суму у вказаний термін і в певному місці.

Аналітичний облік одержаних векселів ведеться на рахунку 34, векселів виданих - на рахунку 62.

У даній роботі наведена організація та методика проведення аудиту операцій з короткостроковими векселями на ТОВ „МЕТ-КО”. Аудит був проведений аудиторською фірмою «Аудит і допомога»

Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки, які були застосовані аудитором: документальна перевірка документів і записів; формальна перевірка, що полягає у візуальній перевірці правилося записів усіх реквізитів, виявлення безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті й цифрах векселів отриманих, достовірність підписів посадових осіб; перевірка документів по суті, що дало змогу встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів; спостереження; обстеження, тобто особисте ознайомлення із предметом дослідження.

Була проведена вибіркова перевірка, що передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Ризик невиявлення збільшився, оскільки за межами вибірки могли залишитися факти порушень та помилок. Вибірка є репрезентативною, тобто відображає всі основні властивості генеральної сукупності. При вибірковому дослідженні не було встановлено серйозних порушень або помилок.

Методичні прийоми проведення аудиторської перевірки, які були застосовані аудитором: документальна перевірка документів і записів; формальна перевірка, що полягає у візуальній перевірці правилося записів усіх реквізитів, виявлення безпідставних виправлень, підчисток, дописувань у тексті й цифрах векселів отриманих, достовірність підписів посадових осіб; перевірка документів по суті, що дало змогу встановити законність і доцільність господарських операцій, правильність відображення операцій на рахунках та включення до статей затрат і валових доходів; спостереження; обстеження, тобто особисте ознайомлення із предметом дослідження.

Система внутрішнього контролю на ТОВ „МЕТ-КО” задовільна, що зменшує ризик невиявлення.

Була проведена вибіркова перевірка, що передбачає застосування аудиторських процедур менше ніж до 100% масивів інформації, які дають змогу аудитору отримати аудиторські докази і, оцінивши окремі характеристики вибраних даних, поширити дієвість цих доказів на всю сукупність даних. Ризик невиявлення збільшився, оскільки за межами вибірки могли залишитися факти порушень та помилок. Вибірка є репрезентативною, тобто відображає всі основні властивості генеральної сукупності. При вибірковому дослідженні не було встановлено серйозних порушень або помилок.

Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що деякі операції проведені з порушенням встановленого порядку. Проте зазначені невідповідності мають обмежений вплив на фінансову звітність і не змінюють загального фінансового стану підприємства. Ми підтверджуємо, що, за винятком виявлених невідповідностей, фінансовий звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 30.09.05 року згідно з нормативними вимогами до організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення