Курсова робота «Організація обліку лізингових операцій», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:41 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 4 2. Організація облікового процесу на підприємстві 6 3. Проект організації обліку лізингових операцій 10 3.1. Нормативно-правове регулювання обліку лізингових операцій 10 3.2. Суть лізингу та його види 10 3.3. Організація первинного обліку лізингових операцій 15 3.4. Організація синтетичного і аналітичного обліку лізингових операцій 18 3.6. Автоматизація обліку лізингових операцій 21 4. Резюме 24 Список використаних джерел 26 Додаток 1 29 Додаток 2 32 Додаток 3 34 Додаток 4 37 Додаток 5 39 Додаток 6 42 Додаток 7 44

Висновок

Аналіз економічної літератури показав, що не існує однозначного трактування поняття лізингу, його видів та складу. В Законі України про "Фінансовий лізинг" Фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. За договором фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).З економічного погляду лізинг має певну схожість з банківським кредитом, який надається на придбання основних фондів.

Консультаційний проект написано на основі діяльності ТзОВ "Транскомлізинг.

Діяльність досліджуваного підприємства є прибутковою. Так в 2008 році отримано 1281,2 тис.грн. чистого прибутку, рентабельність послуг склала 2,8%. Річний оборот в 2008 році становить 62523,5 тис.грн.

На підприємстві діє 3 структурних підрозділи: 1 – фінансовий відділ, що відповідає за фінансову діяльність, прийняття управлінських рішень з фінансового менеджменту; 2 – відділ маркетингу – що відповідає за просування послуг на ринку збуту, та 3 – відділ надання послуг, що фактично виконує виробничі функції підприємства.

Облікова політика ТОВ «Транскомлізинг» складається з чотирьох розділів. У кожному з цих розділів розкрито основні елементи політики підприємства, згідно яких забезпечується організація аналітичного і синтетичного обліку відповідно до форм фінансової звітності, і використання оптимальних методів облікових робіт для отримання очікуваних результатів фінансово-економічної діяльності підприємства. Основні елементи, які стосуються основних засобів даного підприємства розкрито у другому розділі облікової політики. Облік основних засобів, що є об’єктами лізингу підприємства ведеться відповідно П(С) БО 7 «Основні засоби», амортизація нараховується із застосуванням норм і методів, які передбачені податковим законодавством, зокрема, ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. №283, зі змінами та доповненнями, керуючись п. 5 ст. 26 П(С) БО 7.

Є різні методики визначення лізингових платежів залежно від виду лізингу. Більшість угод фінансового лізингу на досліджуваному підприємстві передбачає однакові платежі, які включають частину вартості майна, що взяте в лізинг, і суму процентів, нарахованих на залишок заборгованості.

Згідно з чинним законодавством України для угод фінансового лізингу встановлено обов’язкову письмову форму. Угода про лізинг укладається згідно договору про лізинг.

Договір фінансового лізингу схожий з договором оренди, проте відрізняється участю у ньому третьої сторони — постачальника майна. Аналітичний пооб'єктний облік в ТзОВ «Транскомлізинг» об’єкта лізингу ведеться бухгалтерією підприємства в інвентарних картках у гривнях.Відкривається інвентарна картка на кожний інвентарний об'єкт. При надходженні об’єкти лізингу зараховуються на баланс за первісною вартістю. Для обліку витрат на придбання об’єкта лізингу використовується рахунок рахунок 15 "Капітальні інвестиції" та його субрахунок 152 "Придбання основних засобів".

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів використовують рахунок 10 "Основні засоби".

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Оренда та лізинг як засіб залучення інвестицій — Шлійко А.В.