Дипломна робота «Облік та аналіз основних засобів Львівського РСП Украероруху», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 12:39 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Перелік умовних позначень Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку та аналізу основних засобів 1.1. Економічний зміст основних засобів та їх класифікація 1.2. Організація бухгалтерського обліку наявності та руху основних засобів 1.3. Аналіз наявності та руху основних засобів в системі управління підприємством РОЗДІЛ 2. Характеристика базового підприємства Львівського РСП Украероруху 2.1. Загальна характеристика Львівського РСП Украероруху 2.2. Формування облікової політики у Львівському РСП Украероруху 2.3. Організаційно – технологічні особливості Львівського РСП Украероруху та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку та аналізу основних засобів РОЗДІЛ 3. Бухгалтерський облік наявності та руху основних засобів у Львівському РСП Украероруху 3.1. Порядок документального оформлення наявності та руху основних засобів. 3.2. Аналітичний та синтетичний облік наявності та руху основних засобів 3.3. Інвентаризація основних засобів РОЗДІЛ 4. Аналіз основних засобів у Львівському РСП Украероруху 4.1. Аналіз складу і структури основних засобів у Львівському РСП Украероруху 4.2. Аналіз показників ефективності використання основних засобів у Львівському РСП Украероруху Висновки Список використаної літератури

Висновок

В даній дипломній роботі була досліджена тема: „Облік та аналіз у Львівському РСП Украероруху”

При виконанні даної дипломної роботи було висвітлено ряд питань, пов’язаних з організацією бухгалтерського обліку, здійснено аналіз нормативно-правової бази, літературних джерел з обліку основних засобів, опрацьовано річну фінансову звітність.

Підприємство Львівський РСП Украерорух здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та статутом, веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.

Поточний бухгалтерський облік у даному підприємстві ведеться головним бухгалтером. Аналізуючи організацію ведення обліку, можна сказати, що організація обліку ведеться згідно з чинним законодавством, а саме Національних П(С)БО, Законів України і т.д.

На основі фінансової звітності проведено аналіз майнового стану підприємства, визначено показники, які характеризують ефективність використання основних засобів, а також визначено їх частку у складі майна підприємства. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на підприємстві намітилась чітка тенденція розширеного відтворення основних засобів.

В умовах господарювання підприємств здійсню прискорено оновлення основних засобів шляхом списання фізичних, морально зношених об’єктів та вкладення коштів у придбання нових та технічно поліпшених засобів виробництва.

Аналізуючи фінансовий план підприємства,а саме визначаючи показники платоспроможності, слід врахувати, що платоспроможним можна вважати підприємство, в якому сума поточних активів – матеріальні запаси, грошові кошти, дебіторська заборгованість за виконанні роботи і послуги є більшою, або дорівнює його платіжним зобов’язанням. Оцінка платоспроможності Львівського РСП Украероруху здійснюється методом аналізу обсягів платіжних зобов’язань і поточних активів, особливо платіжних засобів за даними балансу на початок та кінець звітного періоду. Перевищення першочергових платіжних зобов’язань над платіжними засобами свідчить про незадовільні фінансові сплати.

Негативний вплив на фінансовий стан справляє і тимчасове вкладення обігових коштів у необоротні активи – витрати на придбання основних засобів при відсутності, або недостатності спеціальних джерел фінансування, що утворюються за рахунок прибутку.

В загальному дипломна робота дозволяє закріпити практичні знання з бухгалтерського обліку, нормативно-законодавчої бази, а також здобути навики при аналізі фінансової звітності.

Коментар модератора

Робота не містить додатків

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення