Курсова робота «Cоціально-економічні наслідки впливу податкової системи на рівень інфляції», 2008 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.04.2009 00:03 · від Tesei · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичне обґрунтування впливу податкової системи, на рівень інфляції в країні. 1.1. Вплив податкової політики на економічний розвиток держави. 6 1.2. Чинники інфляції та їх залежність від податкової системи країни. 9 1.3. Досвід застосування податкових інструментів для розв’язання соціально-економічних проблем у державах світу 17 2. Дослідження впливу податкової системи на інфляційні процеси в Україні. 2.1. Характеристика інфляційних процесів в сучасній Україні, їх соціально-економічні наслідки 28 2.2. Визначення податкових важелів впливу на соціально-економічний розвиток держави 36 2.3. Проблеми формування ефективної соціально-економічної й податкової політики 43 3. Шляхи вдосконалення податкової системи щодо поліпшення соціально-економічного розвитку. 3.1. Розробка оптимальної соціально-економічної податкової та антиінфляційної політики 50 3.2. Формування ефективних податкових механізмів впливу на соціально-економічні процеси в Україні 55 3.3. Напрями реформування податкової системи щодо реалізації принципів соціальної справедливості у Податковому Кодексі України 62 Висновки і пропозиції 67 Список використаної літератури 69 Додатки 75

Висновок

За наших обставин ефективність використання податкових важелів залишається недостатньою, особливо — з огляду на потенційні можливості їх впливу на процес економічних змін у нашій країні. Це переконує, що податкова система України гостро потребує послідовної й комплексної реформи. Ключовим чинником здійснення такої реформи має стати усвідомлення того, що траєкторія розвитку податкових відносин вже не повинна визначатися стереотипами перехідної економіки і зумовлюватися впливом лише ситуативних міркувань або кон'юнктурних потреб. Основою реалізації необхідних заходів має стати розширення межі використання тих принципів оподаткування, які пов'язані з фундаментальними вимогами та стратегічними пріоритетами соціально-економічного розвитку країни. Метод спроб і помилок в цьому разі має поступитися місцем гармонійній узгодженості дій усіх зацікавлених груп, а випадковий збіг обставин — зваженому довгостроковому плану.

Повинна бути прийнята програма стратегічного розвитку української економіки на найближчі 15 років яка повинна поставити та вирішити цілий ряд питань. Це зокрема:

1. Структурна перебудова виробництва, з переходом на енергозберігаючі та високоякісні технології.

2. Зменшення тіньового сектора економіки, через структурні зміни у ставках та методах нарахування податків та зборів.

3. Зближення бухгалтерського і податкового обліку.

4. Скорочення розміру видачі пільг суб’єктам господарювання. Надання яких найчастіше проводиться незаконно та збільшують тіньовий сектор. Протекціоністські митні тарифи та квоти діють де стимулюючи на національного виробника.

5. Скасування малоефективних податків та зборів, які потребують істотних адміністративних витрат

6. Докорінне змінення механізму відшкодування податку на додану вартість, який вже став синонімом корупції в країні. Підприємствам доводиться довго чекати його повернення з бюджету, а головне — й дотепер спрацьовує "вибірковий" принцип повернення цього податку, що завдає істотної шкоди конкурентоспроможності економіки України.

7. Багаторазове оподаткування (оподатковуються дохід, додана вартість, справляються акцизний збір, обов'язкові відрахування до спеціальних фондів), високі ставки деяких податків, переважно фіскальний характер податкової системи створюють несприятливі умови для підприємництва та стримують економічну активність.

8. Відсутність стабільності правового регулювання оподаткування, діюча нормативно-правова база непрозора та заплутана.

Зазначені проблеми потребують докорінного вивчання та винесення обґрунтованих рішень бо на шляху проведення такої ліберальної податкової реформи стають багато перешкод та скептецизмів. Я обробивши досвід досліджень науковців на тематику впливу податкової системи на рівень інфляції та соціально-економічний стан прийшов висновку, що проста політика скорочення сукупних витрат бюджету яка пропонується класиками макроекономічного регулювання у нашій ситуації не дасть очікуваних результатів. Тому що економіка та правові відносини в у Україні ще занадто далекі від європейських та североамериканських аналогів. Як приклад я б узяв досвід Людвіга Єрхарда по розбудові економіки, та виводу її з глобальних криз.

Щодо зазначених вище проблем, я пропоную такі протидії:

1. Задля структурної перебудови економіки на новітні технології треба впровадити гарно відому, але чомусь не діючу в Україні механізму прискореної амортизації, який дозволить вивільнити додаткові кошти на модернізацію, збільшить швидкість обороту коштів підприємства, а як наслідок його ліквідність та конкурентоспроможність.

2. Поступове зменшення ставок податків, зміна механізму нарахування бази оподаткування та впровадження більш суворих покарань за порушення податкового законодавства стимулюватиме економічний розвиток підприємств та вихід бізнесу з тіньової економіки, дасть поштовх для розбудови ринкової економіки в країні.

3. Питання стабільності оподаткування, зближення податкового та бухгалтерського обліку, полегшення механізму сплати податків повинен вирішити прийнятий у найближчі строки Податковий кодекс.

4. Скорочення пільгового оподаткування та впровадження прогресивних ставок оподаткування як доходів громадян так і доходів підприємств. Дозволить за умов зменшення доходів бюджету, зменшити його видатки. При цьому зменшення доходів бюджету за умову суттєвого зменшення ставок оподаткування буде тимчасовим, бо за умову виходу бізнесу з тіні, при рівні тінізації економіки майже 50% дозволить відновити баланс, а при подальшому прогресивному розвитку – збільшити податкові надходження.

5. Поступове відмовлення від протекціоністського захисту вітчизняного виробника. За умови послаблення податкового тиску даний захід стимулюватиме вкладання коштів у перспективні та конкурентоспроможні технології, та повинно підняти якість товарів при помірних цінах. Як наслідок менш енергомісткі та матеріаломісткі технології, будуть менше залежати від іноземних енергоносіїв. Збільшення цін на які теж є фактором що випливає інфляцію.

6. Необхідно розробити механізм антимонопольного регулювання. як один із заходів пропоную прогресивне оподаткування підприємств які займають більш ніж 7-10% ринку, (якщо це не державна або природна монополія)або введення як у європейських странах податку на прибуток корпорацій, бо зараз в Україні для держави з ринковою економікою занадто високий рівень монополізованості ринку, що дає змогу виробникам встановлювати на ринку необьективні ціни та викликати інфляційні процеси.

Запропоновані дії не є панацеєю від усіх бід але впровадження будь яких реформ має бути зрозумілим та прийнятим населенням. Тому впровадження реформи оподаткування наряду з широкою інформатизацією та пропагандою таких ідей та їх результатів повинні позитивно вплинути на впровадження такого процесу, і що найголовніше при зведе до повернення довіри суспільства до владних структур. Необхідно розуміти, що впровадження більш високих податків та побудову соціально орієнтованої економіки можливо лише тоді, коли економічні суб’єкти впевнено почувають себе на ринку та розуміють необхідність таких дій. Бо зменшення податкового тиску це тимчасова міра, коли економіка окріпне, стане можливим збільшення податків та побудови економіки скандинавського або западноєвропейського типу. Та такі реформи можливі лише при стабільній політичній ситуації та політичної волі перших осіб держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення