Дипломна робота «Вплив людського фактору на діяльність організації», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 23:48 · від 1 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація. Вступ. Розділ і. Суть, концепції та методологічні основи управління персоналом. 1.1. Суть та зміст управління персоналом. 1.2. Сучасні концепції використання людського фактора. 1.3. Методи управляння персоналом їх суть та класифікація. Розділ іі. Аналіз діяльності товариства та дослідження впливу людського фактору на розвиток системи ефективного менеджменту. 2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Нова». 2.2. Аналіз системи управління персоналом та її вплив на діяльність ВАТ «Нова». Розділ ііі. Шляхи вдосконалення ефективності управління персоналом. 3.1. Розробка методики оцінки персоналу підприємства. 3.2. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління персоналом. Висновки і пропозиції. Список використаних джерел. Додатки.

Висновок

Підсумовуючи дану роботу варто ще раз відмітити, що управління організаціями виступає важливим фактором підвищення ефективності всього суспільного виробництва - воно сприяє більш раціональному використанню як речових елементів виробництва, так і людського чинника. При цьому роль людського чинника невпинно зростає, оскільки під впливом науково-технічної революції різко підвищується продуктивність праці. У боротьбі за ефективність і якість продукції величезне значення має не тільки кваліфікація працівника, а й ставлення до праці, настрій, соціально-психологічний клімат в колективі. Говорячи про підвищення продуктивності праці, до матеріально-технічних та соціально-економічних чинників цілком правомірно можна справедливо додати і психологічний. Тим більше, що психологічні резерви зростання продуктивності праці за рахунок цього чинника значні і їх реалізація становить одне із невідкладних завдань кожної організаційної структури. До цих резервів, зокрема, належить якнайповніше використання індивідуальних рис кожного працівника, що виражається у врахуванні своєрідності інтересів і здібностей, мотивів, потреб, ціннісних орієнтацій при розстановці кадрів. Психологічний чинник є узагальненим поняттям, що відображає динамічну сукупність психічних якостей окремих індивідів або соціальних груп організаційних структур, а саме: почуттів, емоцій, настроїв, думок, мотивів, психологічних особливостей працівників колективу.

За результатами роботи можна зробити наступні висновки:

– при виконанні роботи було опрацьовано достатню кількість літературних джерел, монографій, наукових статей, навчальних посібників, публікацій з питань управління персоналом підприємства. У теоретичній частині роботи був розроблений алгоритм дослідження організації управління персоналом підприємства;

– у роботі проведено розрахунок основних фінансово-економічних показників діяльності ВАТ «Нова», зокрема розраховані показники абсолютної ліквідності, фондовіддачі тощо. Проведено детальний аналіз цих показників;

– також, у роботі проведено детальний аналіз використання трудових ресурсів підприємства, зокрема, розраховане ціле коло показників використання персоналу підприємства.

– запропонована методика бальної оцінки персоналу підприємства, за допомогою якою було вибірково оцінено якість робітничого персоналу підприємства. Завдяки цьому намічено основні шляхи покращення використання персоналу ТОВ «Нова». Так, у результаті проведення аналізу було встановлено, що з восьми працівників підприємства два працівника не відповідають займаній посаді і потребують негайного звільнення. Три працівника підприємства потребують матеріального стимулювання і мають високий рейтинг. Решту працівників необхідно відправити на курси підвищення кваліфікації.

– у роботі розроблена система інформаційного забезпечення для організації управління персоналом підприємства. При побудові інформаційного забезпечення використовували як специфічне програмне забезпечення для виконання функцій управління так, і програмні додатки загального призначення. Було обраховано затрати підприємства на впровадження нової інформаційної системи. Також було запропоновано відповідні кадри для виконання управлінських функцій;

Виконавши детальний аналіз отриманих результатів зробимо наступні пропозиції:

ВАТ «Нова» необхідно:

– впровадити запропонований проект з організації управління персоналом на підприємстві;

– постійно коригувати цілі і програми в залежності від стану ринку, змін зовнішнього середовища;

– орієнтуватися на досягнення запланованого кінцевого результату діяльності підприємства;

– використовувати сучасну інформаційну базу для різноманітних розрахунків при прийнятті управлінських рішень;

– зміну функції планування – від поточного до перспективного ;

– здійснювати управління на основі гнучкості рішень;

– проведення глибокого економічного аналізу кожного управлінського рішення;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення