Дипломна робота «Управління віртуальною організацією», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 23:40 · від 1 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація. Перелік умовних позначень та спеціальних термінів. Вступ. Розділ і. Віртуальне підприємство як вища ступінь розвитку структури організацій. 1.1. Проблеми переходу підприємств до постіндустріального суспільства. 1.2. Реінжиніринг підприємств. 1.3. Характеристика інноваційних організацій. Розділ ii. Сучасний стан розвитку віртуальних організацій в глобальній мережі інтернет. 2.1. Аналіз динаміки розвитку мережі Інтернет та її вплив на структуру економіки. 2.2. Тенденції розвитку віртуальних Інтернет організацій в Україні. Розділ iii. Шляхи підвищення ефективності управління віртуальними організаціями в глобальній мережі інтернет. 3.1. Нові моделі управління віртуальними організаціями. 3.2. Удосконалення системи управління відносинами з клієнтами. 3.3. Розширення сфери застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні віртуальними організаціями. Висновки та пропозиції. Список використаної літератури. Додатки. 97

Висновок

Глобалізація економіки сьогодні - це організація праці в глобальних масштабах, що спричиняє за собою стирання національних меж. Глобальні телекомунікаційні мережі дозволили невеликим фірмам за рахунок організації співпраці добиватися значної економії завдяки своїм малим розмірам і великим

масштабам ринку. Робоче місце і офіс сьогодні - це точка, підключена до глобальної мережі.

Глобальні інформаційно-комунікаційні мережі вивели економічне співробітництво і ділову взаємодію за колишні рамки. Співпраця в бізнесі вже

не обмежується двосторонніми союзами компаній, сьогодні вже цілі групи фірм

об'єднуються для досягнення загальної мети. Відповідно, і конкуренція на світових ринках набуває нових форм: група проти групи.

Вся земна куля зв'язана сьогодні в єдиний електронний ринок, на якому функціонують динамічні "транснаціональні підприємства" і "глобальні віртуальні організації". Доступ на ринок дістали ті, хто раніше нього не мав, що поставило на перший план завдання організації взаємодії, а не процеси товарообміну. У зв'язку з цим сам ринок з точки обміну готовими товарами поступово перетворюється на місце проведення різного роду операцій.

Зростання ролі операцій і знань (і, взагалі, нематеріальних активів) в новій економіці ще більше підсилює рух у бік глобалізації, оскільки "знання не відає меж". А коли з часом операції і знання перетворюються на головний економічний ресурс, економіка може бути тільки світовою, хоча окремі компанії і організації працюватимуть і в рамках регіонів.

Судячи по розвитку Інтернет в Україні, можна твердити, що теоретично і морально ми готові до роботи віртуальних підприємств і організації у нас можуть функціонувати. Деякі з наших програмістів вже декілька років працюють для віртуальних фірм. Це має свої переваги і недоліки.

Безумовною перевагою є можливість заробити менш-більш серйозні гроші, які іншими шляхами в Україні неможливо заробити. По суті, віртуальна компанія непогано заробляє одночасно задовільняючи клієнта продуктом, а підрядчиків зарплатою. І це, звичайно, не весь можливий спектр діяльності, який може проводити віртуальна компанія в Україні. При нормальному податковому навантаженні, відповідному законодавстві, відкритості, довірі до влади як з боку громадян, так і з боку інвесторів віртуальні організації, торгівельні площадки, Інтернет аукціони, віртуальні біржі та інші підприємства будуть неодмінно функціонувати з прибутком. Але для того, щоб покупець купував товари і послуги і давав дохід віртуальному підприємцю, перш за все необхідно серйозно збільшити доходи середнього класу і, звичайно, розвинути Інтернет в країні хоча б до середніх Європейських показників.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?