Курсова робота «Аудит зобов'язань підприємства», 2005 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 17.04.2009 19:34 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Місце і роль аудиту зобов’язань підприємства в системі управління діяльністю підприємства 2. Економічна характеристика зобов’язань підприємства 3. Організаційно-економічна характеристика ПФ «Наталя» 4. Огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури із питань аудиту зобов’язань підприємства 5. Планування аудиту зобов’язань ПФ "Наталя" Ознайомлення з бізнесом ПФ "Наталя" Визначення суттєвості інформації фінансової звітності, щодо зобов’язань підприємства Визначення аудиторського ризику при перевірці зобов’язань підприємства 6. Методика аудиту зобов’язань ПФ "Наталя" Твердження фінансової звітності, що мають бути перевірені при аудиті зобов’язань підприємства Аудиторські процедури отримання доказів та загальний аналіз щодо зобов’язань підприємства Аналітичні процедури аудиту та економічного аналізу щодо зобов’язань. 7. Узагальнення результатів та формування висновку аудиту зобов’язань підприємства. 8. Особливості аудиту зобов’язань підприємства в умовах застосування електронної обробки інформації Висновок Список використаної літератури

Висновок

Зобов’язання підприємства займають дуже важливе місце в системі управління діяльністю підприємства. Це аргументується тим, що приймаючи управлінські рішення щодо тактичних чи стратегічних планів підприємства, керівник в першу чергу робить аналіз чи перевірку фінансової звітності, а особливо зобов’язань підприємства, що дає змогу визначити його фінансову стійкість, незалежність та в кінцевому результаті прибутковість.

Зобов'язання підприємств можуть бути довгостроковими та короткостроковими. На досліджуваном упідприємстві- ПФ "Наталя" довгострокових зобов'язань нема, оскільки підприємство не брало позик в банках, а працює за рахунок кредиторської заборгованості за товарами. підприємство часто отримує продуктові товари під реалізацію, тому короткострокова кредиторська заборгованість ( до 3- місяців ) є завжди.

ПФ "Наталя" займається торгівлею продовольчих і непродовольчих товарів з 1999 року. На сьогоднішній день підприємство займає стійкі позиції на ринку. Його фінансовий стан можна охарактеризувати як стабільний, про це говорять досліджені показники. Так станом на 01.01.2005 року коефіцієнт фінансової залежності становить 1%. Тобто весь капітал підприємства сформований за рахунок власних джерел. Проте на підприємстві доцільно розробити програму по збільшенню продуктивності, для цього необхідно провести маркетингові дослідження ринку для виявлення потенціалу підприємства та покращення його фінансового стану.

В даній роботі було досліджено проведеного аудиту зобов'язань підприємства. Було проведено внутрішній аудит підприємства ревізійною комісією на чолі з головним бухгалтером та зовнішній - запрошено для проведено аудиту ПФ "Аудит і допомога".

Для аудиту зобов’язань підприємства важливим етапом є планування перевірки. Особливу увагу при цьому приділяють вивченню бізнесу клієнта. При здійсненні перевірки враховують як загальні моменти діяльності, що є характерними для всіх підприємств, так і специфічні дані, що стосуються зобов’язань. До них, зокрема, відносяться:

- класифікація основних постачальників та підрядчиків;

- порядок організації аналітичного обліку кредиторської заборгованості на підприємстві;

- визначення наявності довгострокової заборгованості та правильності її відображення;

- аналіз зміни зобов’язань підприємства та їх вплив на фінансовий стан.

Дії аудитора із встановлення рівня суттєвості перевірки фінансової звітності, що несе інформацію про зобов’язаннях підприємства, включають наступні етапи:

1. Визначення порядку проведення аудиту зобов’язань – від первинного документу до звітності чи навпаки.

2. Визначення масштабів перевірки. Таке визначення проводиться:

- для всіх видів документів однаково;

- для різних видів документації диференційовано.

3. Визначення ступеню вибірковості перевірки.

Щодо ступеня вибірковості перевірки, то можна сказати, що цей процес прямо впливає на суттєвість результатів аудиту – чим менше присутній елемент вибірковості при перевірці, тим вищим є рівень суттєвості перевірки.

Важливим моментом аудиторської перевірки зобов’язань є оцінка ризику аудиторської перевірки. Оцінка ризику — це процес прийняття рішення виходячи з можливостей викривлень у фінансових документах. Такий ризик має дві сторони — властивий ризик і ризик при здійсненні контролю. Аудитор оцінює їх у контексті обставин, що склалися. Багато фірм взагалі не роблять спроб застосувати числові значення для визначення рівнів ризику і просто визначають їх як "високий", "середній" і "низький". Основне питання, таким чином, полягає у прийнятті рішення, застосовувати чи ні розрахункові методи при обчисленні аудиторського ризику під час аудиту зобов’язань.

Основними твердженнями фінансової звітності, що мають бути перевірені при здійсненні аудиту зобов’язань, є питання відповідності статей фінансової звітності підприємства реєстрам обліку і залишкам по рахункам. Для цього перевірка повинна пройти три стадії процесу звіряння такої відповідності, як показано в роботі.

Під час проведеного аудиту на ПФ «Наталя» було встановлено, що довгострокові зобов’язання на підприємстві відсутні. Проте, оскільки фірма отримує товар під реалізацію, то короткострокові зобов’язання на підприємстві є завжди. Погашення кредиторської заборгованості за товарами і наданими послугами не завжди проводиться своєчасно. При здійсненні аудиту на ПФ «Наталя» аудитором було досліджено чи вірно відбувається нарахування ПДВ до сплати. Для цього було підсумовано всі суми звітів ЕККА та звірено їх з регістрами бухгалтерського обліку. При перевірці податкового зобов’язання аудитор перевірив наявність податкових накладних та їх дату оприбуткування. При визначенні вірності нарахування податку на прибуток було перевірено достовірність всіх документів, що підтверджують витрати підприємства. Перевірка показала, що сума податку на прибуток визначена вірно та відповідає нормативним вимогам.

Аудит зобов'язань за заробітною платою показав що бухгалтер, що відповідає за нарахування заробітної плати, не нараховує заробітну плату відповідно до чинного законодавства. Аудитором було перевірено правильність нарахування утримань із заробітної плати кожного працівника із врахуванням пільг, якщо такі є, кожного працівника зокрема. за результатами дослідження було складено умовно-позитивний висновок.

Окремим питанням є здійснення аудиторської перевірки зобов’язань за умови ведення комп’ютерної форми бухгалтерського обліку. На підприємстві використовується напів-автоматизований облік, тому було запропоновано придбати програмне забезпечення 1-С підприємство та налаштувати його відповідно до специфіки діяльності підприємства. Це дасть можливість зменшити і трудові і матеріальні затрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення