Курсова робота «Облік довгострокових фінансових інвестицій», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 19:27 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Визначення та класифікація фінансових інвестицій 5 2. Огляд нормативної бази і спеціальної літератури з обліку інвестицій. 8 3. Облік довгострокових фінансових інвестицій 11 3.1. Методи оцінки довгострокових фінансових інвестицій 19 3.2. Переоцінка фінансових інвестицій 23 3.3. Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі 24 3.4. Облік фінансових інвестицій до погашення 28 4. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36

Висновок

Отже, написавши дану роботу, можна зробити висновок, що під фінансовими інвестиціями розуміють активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Для цілей фінансової звітності розрізняють довгострокові та короткострокові фінансові інвестиції. В даній курсовій роботі розглянуто облік довгострокових фінансових інвестицій. Для обліку операцій, пов'язаних із довгостроковими фінансовими інвестиціями призначений рахунок 14.

Оцінка довгострокових фінансових інвестицій відбувається за двома методами:

- методом оцінки на дату балансу

- методом участі в капіталі.

В бухгалтерській звітності фінансові інвестиції відображаються в балансі та примітках до річної звітності.

Аналізуючи нормативно-правове регулювання фінансових інвестицій зроблено висновок, що діюча система аналітичного і синтетичного обліку довгострокових фінансових інвестицій, що випливає з нововведених стандартів бухгалтерського обліку, не повністю задовольняє потреби користувачів інформації. Це стосується, насамперед необхідності більш глибокої деталізації в обліку і звітності інформації щодо інвестиції, які утримуються для одержання прибутку, здійснення контролю чи з метою подальшого продажу. Важливе значення має відображення в обліку боргових і корпоративних фінансових інвестицій.

Подальшого вдосконалення вимагає також порядок відображення інформації у Примітках до річної фінансової звітності. Розкриття інформації у затвердженій формі Приміток не може повністю задовольнити потреб користувачів фінансової звітності. Інформація про фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, цікавить користувача з позиції форми вкладення капіталу - частки і паї у статному капіталі інших підприємств, акції, облігації, інші. І навпаки, фінансові інвестиції можуть бути вкладені інвестором як в асоційовані, дочірні підприємства, так і в спільну діяльність і не обліковуватись за методом участі у капіталі. Інформація за фінансовими інвестиціями також повинна враховувати найважливіший за економічною сутністю їх поділ на богові та корпоративні.

Запропоновані нововведення до обліку та відображення звітності фінансових інвестицій дозволять користувачам проводити значно глибший аналіз доцільності вкладення коштів в об'єкти інвестування. На основі поданої інформації можуть прийматись необхідні економічні рішення, спрямовані на підвищення ефективності інвестиційних проектів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення