Курсова робота «Аудит короткострокових зобов'язань», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 19:01 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Короткострокові зобов’язання в системі управління діяльністю підприємства, та їх класифікація 2. Економічна характеристика короткострокових зобов’язань підприємства 3. Організаційно-економічна характеристика ПП «Альянс» 4. Огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури з питань аудиту короткострокових зобов’язань 5. Організаційна модель проведення аудиту короткострокових зобов’язань 6. Методика проведення аудиту короткострокових зобов’язань 7. Загальний аналіз короткострокових зобов’язань підприємства 8. Особливості аудиту зобов’язань підприємства в умовах застосування електронної обробки інформації Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

В даній курсовій роботі ми розглядали теоретичні та практичні основи проведення аудиту короткострокових зобов’язань підприємства на прикладі ПП «Альянс». Було розглянуто питання щодо місця і ролі короткострокових зобов’язань в системі управління діяльністю підприємства

2. Економічна характеристика короткострокових зобов’язань підприємства.

3. Організаційно-економічна характеристика ПП. «Альянс»

4. Огляд нормативної бази, спеціальної та періодичної літератури із питань аудиту короткострокових зобов’язань.

5. Організаційна модель проведення аудиту.

6. Методика проведення аудиту короткострокових зобов’язань

7. Особливості аудиту зобов’язань підприємства в умовах застосування електронної обробки інформації

Короткострокові зобов’язання – заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди. Зобов'язання визнають, якщо його оцінку можна достовірно визначити та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Погашення зобов'язання можна здійснювати шляхом: сплати кредиторові грошових коштів; відвантаження готової продукції, товарів або надання послуг у рахунок отриманого авансу від покупця або в порядку заліку заборгованості; переведення зобов'язань у корпоративні права, які належать кредитору (елементи капіталу) тощо. У кожному разі погашення зобов'язання пов'язано з вибуттям активів, а отже, зі зменшенням майбутніх економічних вигод у результаті вибуття ресурсів підприємства.

До короткострокових зобов'язань належать: короткострокові кредити банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями; короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; поточна заборгованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх розрахунків); інші поточні зобов'язання. Короткострокові і зобов'язання відображають у Балансі за сумою погашення Поточне зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу у звітному періоді.

Аудит проводиться на підприємстві головним бухгалтером. Всі аудиторські звіти та висновки він передає директору на ознайомлення. Згідно даних висновків, аудит короткострокових зобов’язань було проведено в складі аудиту фінансового стану підприємства. Дані дослідження показали, що завдяки застосування комп’ютерної техніки, облік короткострокових зобов’язань ведеться вірно, не було виявлено жодних розбіжностей в сумах первинних документів ( накладних, податкових накладних) та книгах обліку податкових накладних, журналах –ордерах. В цілому аудиторський висновок є позитивним.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення