Курсова робота «Аудит фінансових результатів», 2005 рік

З предмету Контроль, аудит, ревізія · додано 17.04.2009 18:59 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Зміст фінансових результатів та їх значення для формування управлінської стратегії підприємства 2. Аналіз законодавчо-нормативного забезпечення та огляд спеціальних літературних джерел з теми 3. Організаційно-економічна характеристика ПП «Альянс» 4. Організаційно-інформаційна модель аудиту фінансових результатів підприємства 5. Аналітична оцінка фінансових результатів ПП «Альянс» 6. Методика аудиту фінансових результатів підприємства 7. Підвищення ефективності проведення аудиту фінансових результатів на основі застосування новітніх інформаційних технологій Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

В Україні незалежна аудиторська діяльність знайшла застосування зовсім недавно, тому проведення аудиту - діло нове, але воно має базою ревізію і контроль. Однак відмінності існують. Аудит представляє собою незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого суб’єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавству і вимогам, пред’явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

Сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще. На думку багатьох західних економістів проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів, споживчій попит сприймався як небажане явище або, навіть гальмо економічного розвитку. Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчій попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі сьогодні в Україні відіграє об’єктивна оцінка і аудит економічного потенціалу.

На ПП «Альянс» всі перераховані принципи введення автоматизованої системи обробки даних були дотримані, що сприяло без проблемному введенню її в дію. Обліковий і управлінський персонал у встановленому порядку пройшли курс по вивченню програмних засобів.

На підприємстві дотримуються всі принципи забезпечення обліку, контролю, аналізу та аудиту.

З викладеного вище можна зробити висновки, що показники фінансового стану підприємства, що були розраховані під час аудиту свідчать про загальне погіршення фінансового стану підприємства.

Керівництву підприємства слід розробляти заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства за рахунок підвищення прибутковості виробництва та більш раціонального використання власних активів, вжити заходів щодо зменшення собівартості товарів (робіт, послуг), вести послідовну політику, яка відповідає меті підвищення його інвестиційної привабливості (збільшувати обсяги виробництва і реалізації продукції, яка користується попитом на більш або менш тривалу перспективу, тобто збільшувати виробництво тієї продукції, потреба в якій зумовлена поліпшенням ринкової кон'юнктури).

Питання, розглянуті в процесі здійснення аналізу фінансового стану породжують значні сумніви щодо здатності підприємства функціонувати безперервно. Фінансові звіти та додана інформація до них не містять будь-яких коригувань, які можуть бути наслідками такої невизначеності. Тому керівництву підприємства слід розробляти заходів щодо забезпечення безперервного функціонування підприємства в майбутньому.

Таким чином проведена оцінка і аудит фінансового стану підприємства дав змогу розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства, але ці висновки і розрахунки показників не завжди можуть бути співставлені з подібним аналізом по іншим підприємствам. Через це у мене виникла така рекомендація:

- по-перше — розробити єдину методику аналізу і оцінки фінансового стану підприємства;

- по-друге — скласте спеціальне програмне забезпечення для проведення комп'ютерізованого аналізу фінансового стану. Подібну програму слід розробити для проведення внутрішнього аудиту.

Запровадження в життя цих рекомендацій дасть змогу підприємствам проводити фінансовий аналіз та аудит в стислі строки та використовувати їх результати для обгрунтовання ефективних управлінських рішеннь.

При відсутності внутрішнього контролю на підприємстві можна запропонувати придбати додаток до діючої на підприємстві програми 1С: „Підприємство 7.7” з метою проведення аналізу і аудиту діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?