Курсова робота «Змішані витрати. Методи розділення змішаних витрат на постійні та змінні», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:56 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність змішаних витрат та їх місце в класифікації витрат виробництва 4 2. Облік змішаних затрат для управління та контролю 9 3. Аналітичні аспекти співвідношення змінних і постійних витрат 18 4. Розділення змішаних витрат на змінні та постійні 23 Висновок 28 Список використаної літератури 30

Висновок

Деякі статті витрат неможливо чітко класифікувати як змінні або постійні. Розмір таких витрат залежить від обсягу виробництва, але не прямо пропорційний йому. Тобто спостерігається не функціональна, а кореляційна залежність витрат від обсягу виробничої діяльності. Такі витрати називають змішаними. До таких звичайно відносять всі накладні, загальноадміністративні та комерційні витрати.

Змішані витрати також бувають змінні та постійні. Поділ проводиться математично, шляхом побудови лінії регресії (детальніше див. нижче). Таким чином визначають обсяг змінних витрат на одиницю продукції та постійних витрат за певний період.

Різниця між ціною продукту і сумарними змінними витратами на його виробництво називається вкладеним доходом. Вкладений дохід повинен покрити постійні витрати і забезпечити операційний прибуток. Вкладений дохід доцільно виражати у відсотковому відношенні до ціни. Величина вкладеного доходу визначає економічний потенціал продукту. Від’ємний вкладений дохід свідчить про те, що ціна на продукт занижена або витрати завищені. Якщо це неможливо виправити, то треба відмовитися від виробництва даного продукту. Дуже високий вкладений дохід може призвести до зниження конкурентоспроможності продукту на ринку через завищену ціну.

Знаючи розмір постійних витрат і величину вкладеного доходу, можна розрахувати точку беззбитковості продукту (ТБП) — обсяг продажу, при якому сукупний вкладений дохід повністю покриває постійні витрати.

Розмежувати змішані витрати на постійні та змінні можна за допомогою квадрату коефіцієнта Кореляції Пірсена. Для кожної статті накладних витрат кожного виробничого підрозділу розраховують змінну і постійну частини, а також квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона. При цьому для розділення кожної статті витрат використовують декілька параметрів базової актиності.

На практиці для полегшення обчислень використовується програма Microsoft Excel. Для кожної статті накладних видатків розраховуються змінні та постійні витрати. Для кожної статті витрат потрібно відстежувати параметри базової активності, за допомогою якого був зроблений розподіл витрат. Це необхідно тому, що всі змінні витрати розраховані на одиницю параметру базової активності. Змінні витрати на одиницю однакових параметрах активності можна підсумовувати. Підсумовуючи постійні витрати за кожною статтею, маємо загальний обсяг щомісячних постійних витрат виробничого підрозділу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення