Курсова робота «Калькулювання і ціна реалізації продукції», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Економічна сутність форм собівартості продукції на підприємстві 4 2. Система обліку та калькулювання за повними витратами 10 3. Система обліку та калькулювання за змінними витратами 22 4. Формування реалізаційної ціни на продукцію 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37 Додатки 38

Висновок

Отже, провівши дослідження даної теми зробити висновок, що для формування реалізаційної ціни на 1 продукції, необхідно провести калькуляцію собівартості. Калькулювання собівартості – це спосіб визначення витрат на одиницю виробленої продукції.

У вітчизняній практиці, яка традиційно налаштована на облік повних витрат, застосовуються позамовний, попередільний і попроцесний (простий) методи.

Сутність позамовного методу полягає в тому, що всі прямі основні витрати обліковують у розрізі встановлених статей за окремими виробничими замовленнями, які видають на заздалегідь визначену кількість даного виду продукції. Решту витрат обліковують за місцями їх виникнення і включають до собівартості окремих замовлень відповідно до встановленої бази їх розподілу.

Попередільний метод застосовується на підприємствах з однорідною за вихідною сировиною і характером технології масовою продукцією, яка виготовляється в результаті послідовних процесів, кожний з яких (або група яких) складає окремий самостійний переділ (фазу, стадію) виробництва.

Сутність простого методу полягає в тому, що фактичні витрати обліковують за встановленими статтями витрат на весь випуск продукції

Для складання калькуляцій за змінними витратами використовується метод директ-кост (директ-костинг).

Директ-костинг — це система управлінського обліку, яка базується на класифікації витрат на змінні та постійні і включає в себе облік витрат за їх видами, місцями виникнення й носіями, облік результатів виробничої діяльності, а також аналіз витрат і результатів для прийняття управлінських рішень.

Зробивши калькуляцію собівартості підприємство може визначатися із методикою формування цін. В сьогоднішній практиці існує декілька таких методів.

• Метод поточної ціни. Такий підхід приваблює компанії, які в своїй роботі бажають йти за лідером, який уже має тверді позиції на ринку

• Метод повних витрат є одним з найпоширеніших. До повної суми витрат додається сума, що відповідає нормі прибутку. Цим забезпечується покриття всіх витрат фірми і отримання передбаченого прибутку.

• Метод вартості виготовлення доповнює попередній і застосовується в специфічних умовах для прийняття поточних господарських рішень щодо збільшення маси прибутку внаслідок розвитку виробництва, або коли вирішуються питання стосовно змін асортиментної політики чи виконання одноразових замовлень.

• Метод граничних (маржинальних) витрат визначення базової ціни має широке застосування в ринковій економіці

• Метод рентабельності (прибутковості) інвестицій базується на тому, що проект має забезпечити прибутковість не меншу за вартість позичених коштів.

• Метод маркетингових оцінок передбачає визначення ціни залежно від ринкової кон’юнктури, стану внутрішнього та зовнішнього середовища.

На практиці методика формування ціни залежить від того, як позицію на ринку формує підприємство. Так якщо підприємство намагається завоювати ринок, метод його ціноутворення є маркетинговий, проте при зайнятті стійких позицій – ціни формуються за методом повних витрат.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення