Курсова робота «Облік та аналіз витрат на виробництво», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:50 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Витрати виробництва як об”єкт обліку і звітності 5 1.1. Поняття, види та склад витрат виробництва 5 1.2. Класифікація витрат і її застосування в обліку і звітності 6 1.3. Сутність і методи калькулювання витрат 12 1.4. Аналіз спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат підприємства 17 Розділ 2. Методологія та організація бухгалтерського обліку і звітності витрат 21 2.1. Методологія бухгалтерського обліку витрат 21 2.2. Організація бухгалтерського обліку і звітності витрат 24 2.3. Використання сучасних технологій в обліку витрат на фірмі “Веста” 31 Розділ 3. Аналіз витрат підприємства 39 3.1. Методи аналізу витрат 39 3.2. Динаміка і структура витрат фірми “Веста” 41 Висновки 49 Список використаної літератури 52 Додатки 55

Висновок

Займаючи особливе місце в управлінні підприємством, облік, аналіз витрат виробництва покликані здійснювати інформаційне забезпечення прийняття оперативних рішень в цілях оптимального використання існуючих можливостей, об'єктивної оцінки сильних і слабких сторін діяльності підприємства, а також в уникненні кризових ситуацій.

Класифікація витрат на виробництво, яку використовують на практиці, підпорядкована одній головній меті – забезпечити достовірність визначання собівартості продукції, що випускається. Інші важливі завдання виробничого обліку, такі як використання облікової інформації для прийняття управлінських рішень, організація поточного контролю витрат за місцем їх виникнення і центром відповідальності, прогнозування та регулювання витрат - на підставі цієї класифікації важко виконувати.

Слід зазначити, що питанням класифікації витрат виробництва в економічній теорії протягом довгого часу надавалася велика увага. Однак, єдиної класифікації таких витрат, яка б задовольнила всіх дослідників та практичних працівників, досі не вироблено. Тому в практиці господарювання використовуються різні класифікації витрат виробництва. При цьому є певні відмінності при обґрунтуванні таких витрат в різних країнах світу. Проблема полягає в тому, що важливо вибрати таку класифікацію витрат виробництва, методи їх обліку і розрахунку, які найбільш повною мірою відповідали завданням дослідження та напрямам їх формування в управлінні ефективністю виробництва. Тому практично кожен дослідник обґрунтовує власні підходи до вибору складу витрат, методів їх обчислення, форм представлення результатів, повністю або частково використовуючи нагромаджений в економічній теорії досвід з цих питань.

У даній роботі використано досвід вітчизняної теорії з питань класифікації витрат виробництва на промислових підприємствах, на базі якого обґрунтовані основні класифікаційні ознаки, які найбільшою мірою характеризують стан обліку і методи обрахування витрат виробництва на вітчизняних промислових підприємствах і повинні використовуватися при вирішенні питань, пов’язаних з підвищенням ефективності роботи підприємств.

Використовуваний на фірмі “Веста” метод віднесення фактичних витрат без попереднього планування економістами може призводити до виникнення розбіжностей, відхилень та помилок. Тому, доцільно було б застосовувати нормативний метод аналізу витрат, оскільки він є найбільш прийнятним для використання на вітчизняних підприємствах.

Застосування комп’ютерів дозволило автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації. Бухгалтер працює на машині в діалоговому режимі, використовує зворотній зв’язок в процесі обробки інформації і отримання відповідних вихідних документів.

На сьогоднішній день найбільш розповсюджена програма по бухгалтерському обліку на комп’ютері - це “1С:Бухгалтерия”. Програма “1С:Бухгалтерия” - це засіб для швидкого входження керівника в бухгалтерський облік, оскільки в його основу покладена базова модель бухгалтерського обліку. Ця програма проста в користуванні. Застосування цієї програми дозволяє оперативно вводити інформацію в зазначені реєстри бухгалтерського обліку і розташування її в певні чарунки цих реєстрів.

Слід відзначити, що питання удосконалення обліку, аналізу витрат виробництва в найближчій перспективі набудуть особливої актуальності для вітчизняних підприємців. Саме пошук зниження шляхів витрат виробництва буду спонукати їх до розробки і впровадження на підприємствах об’єктивних методів обліку, які в найкоротші проміжки часу забезпечуватимуть інформацією про стан здійснення витрат і дозволятимуть своєчасно приймати рішення управлінського характеру. Сучасна комп’ютерна техніка дозволяє успішно вирішувати питання обліку, аналізу та аудиту і нагромадження інформації про витрати виробництва, класифікувати їх по заданих ознаках і видах та визначаючи відхилення від заданих в плановій або нормативній документації величин.

Витрати на 1 тис.грн продукції протягом трьох років є різними. Так за 2002 рік витрати на 1тис. грн випущеної продукції склали 0,71 тис.грн, на 2003 рік дані витрати збільшилися, в 2004 році витрати на 1тис. грн виробленої продукції склали 0,86 тис.грн. Проте ми бачимо, що фактично витрати відрізняються від планових показників на 0,01-0,02 тис.грн, зокрема в 2003 році підприємство отримало витрати на 10 тис. грн менші, ніж планові, а в 2004 році на 20 тис. більші.

Протягом 2 років собівартість виготовленої продукції збільшилася на 969,7 тис.грн, зокрема матеріальні витрати підприємства збільшилися на 521,1 тис.грн. Матеріальні витрати складають не більше 50% загальний витрат підприємства.

Прямі трудові затрати підприємства складають в 2003 році 80,7% загального фонду оплати праці, в 2004 – 90,3%. В складі собівартості прямі трудові затрати складають в 2003 році – 28%, в 2004 – 23%.

Адміністративні витрати підприємства складають в 2002 році – 69,8% непрямих витрат, в 2003 – 76,82%, в 2004 – 78,34%. Витрати на збут складають близько 3% непрямих витрат підприємства. До них відносять витрати на оплату праці торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут, а також витрати на рекламні послуги.

Інші витрати операційної діяльності складають відповідно 26,4%, 20% та 17,99% непрямих витрат підприємства. До них відносять витрати на дослідницьку роботу, витрати та недостачі матеріальних цінностей, виплати матеріальних допомог, визнані штрафи, пені, неустойки, та інші витрати.

Дані дослідження можуть бути використаними для планування фінансовий показників підприємства в наступних періодах.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення