Курсова робота «Облік розрахунків підприємства за податками на прибуток», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:47 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організаційно-правова характеристика базового підприємства . 5 2. Нормативно правове регулювання розрахунків підприємства за податками на прибуток та огляд спеціальної літератури з даного питання 7 3. Облік формування прибутку підприємства та аналіз економічних показників 8 4. Облік розрахунків за податками на прибуток 25 5. Порядок складання фінансової звітності підприємства 29 6. Порядок складання податкової звітності підприємства 31 7. Облік розрахунків з податку на прибуток з використання ПЕОМ 44 Висновок 47 Список використаної літератури 49 Додатки . 51

Висновок

Поняття та сутність оподаткування прибутку підприємства регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Згідно проведеного аналізу було встановлено, що дохід підприємства за 4 роки має тенденції до збільшення. Як ми бачимо, валовий дохід підприємства відрізняється від сукупного доходу. Дане відхилення є вирахуванням із доходу від реалізації податку на додану вартість. так ми бачимо, що дане відхилення в 2002 році становило 646,3 тис.грн, в 2002 році – 444,5 тис.грн, в 2004 році – 1020,4 тис.грн і в 2005 році 2044,8 тис.грн.

Провівши аналіз валових витрат можна зробити висновок, що витрати підприємства зросли пропорційно доходам, близько в 3,4 рази, проте слід відмітити, що темпи росту витрат є трішки вищими, що може свідчити про зменшення прибутку в майбутньому, якщо підприємство не змінить своєї політики щодо формування цін на продукцію.

Провівши аналіз прибутку підприємства можна зробити висновки, що чистий прибуток за 3 роки зріс на 76,5 тис.грн, або в 3.4 рази.

Фінансова звітність - важливий інструмент управління. Ґрунтуючись на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності як системи суцільного, безперервного та документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства, звітність відображує і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє виробленню й прийняттю необхідних управлінських рішень.

Процес управління дозволяє стабілізувати економічну систему, зберегти її функціональну визначеність, підтримати у динамічній рівновазі середовище, забезпечити удосконалення системи. Іншими словами, процес управління є не що інше, як упорядкування системи. Фінансова звітність виступає в ролі інструмента, який забезпечує всі ланки апарату управління: про господарські процеси, використання ресурсів підприємства, формування собівартості та отримання прибутку. Звітність відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і сприяє розробці й прийняттю необхідних рішень, несе потужну інформаційну базу для управлінських рішень. Саме бухгалтерська інформація досягає 70% у загальній економічній системі інформації підприємства і вона є точною, повною, оперативною, достовірною, на відміну від іншої інформації - оперативної і статистичної.

Фінансова звітність повинна відповідати відповідним вимогам, основними з яких є: обов'язковість та своєчасність представлення інформації про майно і зобов'язання підприємства, про його фінансовий стан та результати діяльності у звітному періоді, її достовірність, зіставність з планом і показниками інших підприємств цієї галузі; єдність форм та методики складання звітності для усіх підприємств; простота, зрозумілість та доступність, гласність, економічність та раціональність, дієвість, стислість. її показники повинні відповідати реальному стану засобів за відповідний період, випливати з даних обліку, підтверджуватися первинними документами і бухгалтерськими записами.

Податковий облік на підприємстві проводиться згідно Закону України «Про оподаткування прибутку підприємства» та «Про податок на додану вартість».

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення