Курсова робота «Основи системи бухгалтерського обліку», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку 2. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис 3. Бухгалтерський баланс та основи його побудови 3.1. Структура балансу 3.2. Вплив господарських операцій на структуру балансу 4. Документація та облікові регістри 5. Форми бухгалтерського обліку 6. Порядок ведення бухгалтерського обліку 7. Організація бухгалтерського обліку на основі інформаційних технологій 8. Основи аудиту бухгалтерського обліку Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, написавши дану роботу можна зробити висновок, що роль бухгалтерського обліку в господарській діяльності підприємства є досить значною, оскільки за його допомогою можна не тільки бачити реальний фінансовий стан підприємства, а й робити прогнози щодо його діяльності та розробляти шляхи по уникненню кризових ситуацій.

Облік на підприємстві є: оперативно-технічний (здійснюється на місці), статистичний (планомірне збирання інформації про закономірності загального розвитку підприємства) та бухгалтерський (вимірювання, реєстрація, накопичування, узагальнення, зберігання та передача інформації про діяльність підприємства).

Дана бухгалтерського обліку узагальнюються в бухгалтерських рахунках, які перераховані у плані рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки поділяються на активні, пасивні, та активно-пасивні. Подвійний запис - це метод відображення проведення операції в бухгалтерському обліку. Його суттю є те, що він складається із Дт-го рахунка та Кт-го. В залежності від виду рахунка відбувається накопичування даних на Д-ті чи К-ті рахунків.

За даними бухгалтерських рахунків складається фінансова звітність підприємства. Основними звітами є: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності. Баланс підприємства складається із 2-х розділів: активу та пасиву. До активу балансу включають: необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів. До посивів балансу : власний капітал, забезпечення наступних витрат та платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів.

Документація — це спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами. Для бухгалтерського обліку затверджена велика кількість форм, в яких зберігається інформацію про операції обліку.

Обліковий регістр — це спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених господарських операцій в системі рахунків, накопичення та зберігання облікової інформації.

В бухгалтерському облік є 5 форм його ведення:

- повна журнально-ордерна;

- скорочена журнально-ордерна форма

- спрощена форма обліку

- меморіально-ордерна форма

- комп'ютерна форма обліку.

Методологічне керівництво веденням бухгалтерського обліку в Україні здійснює Міністерство фінансів України.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в банках встановлюється Національним банком України, в бюджетних установах — Державним казначейством України.

На сьогоднішній день практично кожне підприємство використовує автоматизовану систему обліку. Найбільш популярною програмою є "1-С підприємство".

Отже, предметом дослідження аудиту будь-якого підприємства є його бухгалтерський облік. Проводячи його перевірку, необхідно в ході її проведення скласти договір про проведення даної перевірки, після чого визначити об’єкти дослідження та скласти план. Результати перевірки відображаються в робочих документах аудитора, всі дослідження узагальнюються в аудиторському висновку, який відображає результати дослідження.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення