Курсова робота «Формування звіту про рух грошових коштів», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:44 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Роль та значення фінансової звітності в системі управління підприємством 4 2. Правове забезпечення порядку складання форми №3 13 3. Структура та склад форми №3 17 4. Методика складання форми №3 20 5. Особливості складання форми №3 із застосуванням ПК 32 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

Висновок

Отже, вивчивши методику складання звіту про рух грошових коштів на підприємствах різної форми власності можна зробити такі висновки:

• Незалежно від форми власності підприємства, роль звітності підприємства займає дуже важливе місце в управлінні його господарською діяльністю. Оскільки звітність підприємства – це джерело інформацію про фінансовий стан підприємства як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів інформації. Звіт про рух грошових коштів – дає інформацію про стан операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

• Складання та формування звіту про рух грошових коштів регулюється такими законодавчими актами: ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Наказом Мінфіну України «Про питання складання фінансової звітності», постановою КМУ « Про затвердження порядку подання фінансової звітності», МСБО 1,2,4.

• Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складається відповідно до виду діяльності підприємства, а саме: операційної, інвестиційної та фінансової. Відповідно до цього, складається форма №3 із трьох розділів, відповідно: розділ 1 «Операційна діяльність», в якому відображається рух грошових коштів від звичайної діяльності підприємства, тобто доходи, витрати підприємства, визначення чистого прибутку, відображення суми коштів на рахунках в банках; розділ ІІ «Інвестиційна діяльність». Якщо підприємство займається даним видом діяльності, то в ІІ розділі відображає рух коштів по цінних паперах банків чи інших компаній; розділ ІІІ «Фінансова діяльність», даний розділ заповнюється відповідно до виду власності підприємства. Якщо воно є акціонерним будь-якого типу, то вказується сума випущених цінних паперів, дивіденди, чистий приплив коштів від фінансової діяльності.

• Методологія та порядок складання звіту про рух грошових коштів регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №4. Відповідно до його положень формується кожна стаття звіту про рух грошових коштів на основі даних бухгалтерського обліку та іншої фінансової звітності.

• Формуючи звітність підприємства на основі автоматизованої системи обліку, звіт про рух грошових коштів складається максимально точно спираючись на діюче законодавство. Це дозволяє зменшити кількість механічних помилок при складанні звітності, що в кінцевому результаті може призвести до заощадження коштів як на додаткових робітників відділу бухгалтерії так і на штрафних санкціях, які можуть стягуватися в наслідок невідповідності звітів діючому законодавству.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення