Звіт з практики «Звіт з практики: Облік та аудит ПДВ та акцизного збору», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:43 · від kseniya_www · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Ознайомлення з роботою ТОВ «Винодел Молдови Компані» 4 2. Організація бухгалтерського обліку 5 3. Нормативно-правове регулювання 6 4. Порядок нарахування і сплати ПДВ і АЗ 7 5. Синтетичний облік ПДВ і АЗ 8 6. Порядок складання і подання звітності 11 7. Аналіз доходів і витрат 13 8. Аудит сплати ПДВ і АЗ 15 9. Особливості ведення ПДВ і АЗ з використанням комп’ютерів 18 Висновки і пропозиції 20 Список використаної літератури 22 Додатки 29

Висновок

Дана а робота присвячена вивченню питання обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства за податком на додану вартість та акцизного збору.

Актуальність даного питання виходить з того, що практично кожне підприємство України має розрахунки з бюджетом за податками за даними податками, а вірне їх відображення в обліку, своєчасний контроль та аналіз є запорукою фінансової стабільності підприємства.

Провівши огляд нормативних джерел оподаткування, можна зробити висновок, що оподаткування підприємств є повністю регульоване законодавчо, проте практично всі нормативно-правові акти потребують уточнень та узгоджень. Зокрема в роботі викладено проблемні питання, що стосуються оподаткування податком на додану вартість.

Дослідження проводяться на базі господарської діяльності ТОВ «Винодел Молдови Компані». Оборот даного підприємства в 2007році складає 10336,4 тис.грн (без ПДВ). Дохід підприємства за останній рік збільшився на 2339,67 тис.грн, а за 2 роки збільшився на 4466,87 тис.грн. Рентабельність продукції, що визначається як відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції є низькою і складає в 2007 році 9,16 %. Даний показник за останній рік збільшився на 3,28 %.

Облікова політика на ТОВ "Винодел Молдови компані" проводиться згідно наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2007р». Облік ведеться в основному з використанням автоматизації бухгалтерського обліку засобами 1-С:Підприємство 8.0.

Для обліку розахунків за податками використовується рахунок бухгалтерського обліку 641 та його субрахунки.

ТОВ «Винодел Молдови Компані» 17 березня 2007 року було проведено аудиторську перевірку обліку фінансових результатів та правильності нарахування податків до бюджету. За даними аудиту зроблено аудиторський висновок. В ході аудиту було знайдено декілька порушень, що стосуються обліку ПДВ, зокрема:

- оформлення деяких із податкових накладних не відповідає нормативним вимогам, а тому дані суми не можуть бути включеним до складу валових витрат, таким чином, відбувається невірне обчислення податкового кредиту;

- в роботі виявлено випадки невідного відображення операцій із ПДВ в бухгалтерському обліку, зокрема сальдо 644 рахунку на дату складання балансу залишилося по кредиту, що не відповідає інструкції щодо обліку податкового кредиту. Аудитором рекомендовано зробити відповідні записи по виправленню даної помилки;

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього було запропоновано створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому контролер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення