Курсова робота «Облік основних засобів в сучасних умовах», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 18:41 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи обліку основних засобів 5 1.1. Економічний зміст та класифікація основних засобів 5 1.2. Нормативно-законодавче регулювання обліку основних засобів 10 1.3. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Інтерторг» 14 Розділ ІІ. Бухгалтерський облік основних засобів на підприємстві 20 2.1. Формування облікової політики щодо обліку основних засобів 20 2.2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 21 2.3. Порядок обліку та документального оформлення основних засобів 27 2.4. Інвентаризація основних засобів 31 2.5. Автоматизація обліку основних засобів 34 Висновки і пропозиції 40 Список використаної літератури 42 Додатки 46

Висновок

У період переходу до ринкових відносин в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками, обліку і контролю основних засобів та аналізу ефективності їх використання повинна приділятися особлива увага, оскільки від їх раціонального використання залежать усі техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан.

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно наказу про облікову політику. Форма обліку ВАТ - журнально ордерна з використанням часткової комп’ютеризації.

Бухгалтерський облік основних засобів регулюється положенням бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 14 «Оренда» та 8 «Нематеріальні активи».

Для обліку основних засобів використовується декілька видів вартості:

- первісна вартість;

- переоцінена вартість;

- залишкова вартість;

- справедлива вартість;

- вартість, яка амортизується;

- ліквідаційна вартість.

Первісна, залишкова, та вартість, що амортизується відображається в балансі підприємства. Переоцінена, справедлива та ліквідаційна вартість використовується для достовірного відображення в обліку руху та стану основних засобів.

Для обліку основних засобів новим Планом рахунків призначені рахунки: № 10 "Основні засоби" і № 13 "Знос необоротних активів". Виділений рахунок № 11 "Інші необоротні активи", сальдо якого разом з сальдо рахунка № 10 "Основні засоби" відображаються в балансі загальною сумою за статтею "Основні засоби".

Для відображення стану та руху основних засобів використовується така первинна документація: 03-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів", 03-3 "Акт на списання основних засобів", 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів" та ін. Для обліку проведення ремонтів використовується документація, що підтверджує витрати на матеріали чи послуги, затрачені на ремонт.

Перевірка обліку основних засобів, що був проведена на підприємстві, що бухгалтерський облік основних засобів відбувається згідно чинного законодавства, проте для більш ефективного використання основних засобів доцільно змінити амортизаційну політику підприємства. Розрахунки показали, що ефективнішим є використання метод прямолінійного списання вартості основних засобів, оскільки даний метод є найменш громісткий в розрахунках, а застосовуючи методику прискореного нарахування амортизації в перші роки експлуатації об’єкта фірма отримувала в перші роки експлуатації менші прибутки. Відображення основних засобів в фінансовій звітності підприємства відповідає їх реальному стану.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення