Курсова робота «Діагностика фінансового стану підприємства», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 17.04.2009 18:08 · від Олеся · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретико-методичні основи діагностики фінансового стану підприємства. 2. Методи діагностики фінансового стану підприємтсва. 2. Аналітична оцінка фінансового стану підприємства ват «емз магніт» 3. Програми дій, спрямованих на поліпшення фінансового стану ват «емз магніт» Висновок. Список використаної літератури

Висновок

За результатами проведених в курсовій роботі досліджень можна зробити наступні висновки:

1.Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами оцінювання фінансового стану підприємства.

2.Серед фінансових проблем підприємств, мабуть, немає іншої, яка б так часто розглядалась науковцями і практиками, як аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Особливого значення набуває своєчасна та об’єктивна оцінка фінансового стану підприємств різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об’єктивного аналізу фінансового стану підприємства.

4.Об’єктом дослідження обрано колись успішне підприємство військово-промислового комплексу СРСР ВАТ”ЕМЗ”Магніт”, розташоване у місті Каневі Черкаської області. Аналіз фінансового стану підприємства здійснювався за період з 2005 по 2007 роки. Він дав наступні результати:

- ВАТ “ЕМЗ”Магніт” не в змозі покривати власні короткострокові зобов'язання;

- із показників фінансової незалежності та структури капіталу тільки коефіцієнт автономії (власного капіталу) за весь досліджуваний період перебував в межах орієнтовного значення;

- основні засоби підприємства фізично зносились та не оновлювались на протязі всього досліджуваного періоду, ВАТ “ЕМЗ”Магніт” щоб покрити збитки реалізує їх активну частину;

- чистий збиток підприємства зменшився в основному за рахунок значного зниження витрат, водночас за весь період зменшилася і виручка від реалізації продукції;

- показники ділової активності занадто низькі, тобто оборотність ресурсів підприємства доволі млява, разом з тим ринкова активність ВАТ “ЕМЗ”Магніт” взагалі відсутня внаслідок хронічних збитків і невиплати дивідендів власникам акцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення