Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит розрахунків з дебіторами», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 17:45 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 4 Вступ 5 Розділ 1. Передумови раціональної організації обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дебіторами 7 1.1. Поняття дебіторської заборгованості, основні види та форми розрахункових взаємовідносин 7 1.2. Організація обліку дебіторської заборгованості 16 1.3. Організація проведення аудиту 28 1.4. Методологія аналізу розрахунків з дебіторами 33 Розділ 2. Організація обліку розрахунків з дебіторами 39 2.1. Організаційно-технологічні особливості діяльності об'єкта дослідження та їх вплив на побудову обліку, аналізу та аудиту. 39 2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з дебіторами 45 2.3. Автоматизація ведення бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами 54 Розділ 3. Облік та аудит розрахунків з дебіторами 60 3.1. Методологія проведення аудиту розрахунків з дебіторами 60 3.2. Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості 65 3.3. Аналіз впливу дебіторської заборгованості на фінансовий результат 68 3.4. Узагальнення висновків аудиту дебіторської заборгованості та її впливу на фінансовий результат 71 Висновок 82 Список літератури 85 Додаток 1 89 Додаток 2 91 Додаток 3 93 Додаток 4 95 Додаток 5 97 Додаток 6 99 Додаток 7 101 Додаток 8 102 Додаток 9 103 Додаток 10 104 Додаток 11 105 Додаток 12 106 Додаток 13 107 Додаток 14 111

Висновок

Отже, дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторська заборгованість підприємства поділяється на довгострокову ( понад 12 місяців) та короткострокову ( до 12 місяців). Економічна класифікація дебіторської заборгованості здійснюється на підставі його бухгалтерського відображення у бухгалтерському обліку а також у фінансовій звітності підприємства, зокрема в звіті про фінансові результати та в примітках до фінансової звітності підприємства.

Дебіторська заборгованість підприємства нормативно регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік», та положеннями бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість» та 2 «Баланс».

На досліджуваному підприємстві дебіторська заборгованість на 51% складається із заборгованості покупців за товари. Бухгалтерський облік ведеться з використанням програми 1-С:Підприємство.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Для її обліку використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». По дебету рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг ( у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов’язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації, по кредиту – суми платежів, які надійшли на рахунки підприємства банківських установ або в касу, а також інші види розрахунків.

Розрахунки з іншими дебіторами - це розрахунки підприємства з підзвітними особами. Облік даних операцій ведеться на рахунку 37.

Наявність дебіторської заборгованості є фактором негативним і свідчить про порушення фінансової та розрахункової дисципліни. Для перевірки такої заборгованості аудитор використовує бухгалтерський баланс, регістри бухгалтерського обліку по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами, первинні документи по розрахунках з дебіторами і кредиторами, акти звірок.

Аналіз дебіторської заборгованості починається із визначення його структури та динаміки. Дебіторська заборгованість підприємства є короткостроковою. Погашення дебіторської заборгованості відбувається згідно договору - на протязі трьох місяців частинами.

За даними аналізу дебіторської заборгованості виявлено :

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та надані послуги складає на початок 2008 року 14,5 % оборотних активів та 6,8 % балансу досліджуваного підприємства. За 2 роки питома вага даного показника у оборотних активах збільшилася на 6,9 %, а питома вага у складі оборотних активів збільшилася на 2,7 %. За останній рік % у складі оборотних активів збільшився на 8,4 %, а у складі загальної вартості майна збільшився на 3,6 %.

Дебіторська заборгованість за розрахунками із бюджетом складала на початок 2006 року 0,1 % оборотних активів підприємства і зменшилася за 2 роки до 0,0 %.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами складала на початок 2006 року 3,9 % оборотних активів підприємства і збільшилася за 2 роки до 5,3 %. За останній рік відбулося збільшення даного показника на 1,1 %. Питова вага у балансі підприємства збільшилася за 2 останніх роки на 0,4 %, а за останній рік збільшилася на 0,3 %.

Інша поточна дебіторська заборгованість підприємства складає на початок 2008 року 8,1 % оборотних активів та 3,8 % балансу досліджуваного підприємства. За 2 роки питома вага даного показника у оборотних активах збільшилася на 5,3 %, а питома вага у складі оборотних активів збільшилася на 2,3 %. За останній рік % у складі оборотних активів збільшився на 6,1 %, а у складі загальної вартості майна збільшився на 2,7 %.

Оборотність дебіторської заборгованості, який визначається як відношення чистої виручки від реалізації до середньорічної дебіторської заборгованості складає в 2005 році 4,62 ( 44235,95 \ 9568,53 ), в 2006 році 5,17 ( 56483,10 \ 10926,30 ), в 2007 році - 4,22 ( 69112,70 \ 16382,65 ). Даний показник за 2 роки зменшився на 0,95.

Період погашення дебіторської заборгованості складає в 2005 році 77,87 днів та за 3 роки збільшився на 7,46 днів і становить в 2007 році 85,34 днів.

Частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів складає в 2007 році 0,28, що на 0,16 більше показника минулого року та на 0,13 більше показника 2005 року.

Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації складає в 2007 році 0,24, що на 0,04 більше показника минулого року та на 0,02 більше показника 2005 року.

Розробляючи заходи по удосконаленню розрахунків з дебіторами, необхідно сформувати систему кредитування або надання кредитів. Зокрема необхідно розробити систему погашання сум за реалізовані товари. Для цього необхідно чітко визначити відсоткове значення сум, яку підприємство повинно оплатити протягом визначеного періоду, а дану схему застосовувати до всіх підприємств-покупців, що мають бажання придбати товари в кредит або взяти товари під реалізацію.

Саме тому пропонується для зменшення ризику неоплачування кредиту зробити термін оплати продукції –3-6 місяців залежно від обсягів закупівлі.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення