Курсова робота «Порядок складання звіту про рух грошових коштів та прогнозування руху грошових потоків», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 17.04.2009 17:42 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Методологічні принципи складання звітності підприємства 5 1.1. Правове забезпечення порядку складання звіту про рух грошових коштів 5 1.2. Структура та склад звіту про рух грошових коштів 7 1.3. Методика складання форми №3 7 Розділ 2. Прогнозування руху грошових потоків 18 2.1. Основи прогнозування руху грошових потоків 18 2.1. Синхронізація грошових потоків в часі 19 2.2. Оптимізація грошових потоків у просторі 20 Висновок 21 Список використаних джерел 23 Додатки 25

Висновок

Отже, вивчивши методику складання звіту про рух грошових коштів можна зробити такі висновки: незалежно від форми власності підприємства, роль звітності підприємства займає дуже важливе місце в управлінні його господарською діяльністю. Оскільки звітність підприємства – це джерело інформацію про фінансовий стан підприємства як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів інформації. Звіт про рух грошових коштів – дає інформацію про стан операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Формування звіту про рух грошових коштів регулюється такими законодавчими актами: Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постановою КМУ « Про затвердження порядку подання фінансової звітності», Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» та 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах « та Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку №7 «Звіт про рух грошових коштів».

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» складається відповідно до виду діяльності підприємства, а саме: операційної, інвестиційної та фінансової. Відповідно до цього, складається форма №3 із трьох розділів, відповідно: розділ 1 «Операційна діяльність», в якому відображається рух грошових коштів від звичайної діяльності підприємства, тобто доходи, витрати підприємства, визначення чистого прибутку, відображення суми коштів на рахунках в банках; розділ ІІ «Інвестиційна діяльність». Якщо підприємство займається даним видом діяльності, то в ІІ розділі відображає рух коштів по цінних паперах банків чи інших компаній; розділ ІІІ «Фінансова діяльність», даний розділ заповнюється відповідно до виду власності підприємства. Якщо воно є акціонерним будь-якого типу, то вказується сума випущених цінних паперів, дивіденди, чистий приплив коштів від фінансової діяльності.

Формуючи звітність підприємства на основі автоматизованої системи обліку, звіт про рух грошових коштів складається максимально точно спираючись на діюче законодавство. Це дозволяє зменшити кількість механічних помилок при складанні звітності, що в кінцевому результаті може призвести до заощадження коштів як на додаткових робітників відділу бухгалтерії так і на штрафних санкціях, які можуть стягуватися в наслідок невідповідності звітів діючому законодавству.

Прогнозування руху грошових коштів відбувається на базі аналізу їх руху в минулих звітних періодах. Для планування використовуються 2 методи: синхронізації, який відображає синхронність поступлень та зменшення грошових коштів протягом року та оптимізації, завдяки якій можна вибрати найкращі форми організації на підприємстві грошових потоків з врахуванням умов та особливостей здійснення його майбутньої господарської діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення