Дипломна робота «Вдосконалення маркетингової товарної політики оптово-роздрібного торговельного підприємства», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:26 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Дослідження товарної політики підприємства ТОВ "Компас" 5 1.1. Загальна характеристика підприємства 5 1.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 23 1.3. Дослідження конкурентного середовища 35 1.4. Аналіз маркетингової товарної політики 37 Розділ 2. Маркетингова програма підприємства 47 2.1. Поняття маркетингової програми 47 1.2. Основні складові маркетингової політики 58 Висновок 66 Список використаної літератури 69 Додатки 73

Висновок

В даному звіті, аналіз маркетингового середовища підприємства проведено за наступними напрямками.

- проведено аналіз зовнішнього середовища підприємства;

- проведено аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Для аналізу зовнішнього середовища ТОВ «Компас» було зроблено оцінку зовнішніх факторів впливу, визначено сильні та слабкі сторони підприємства, проведено СВОТ-аналіз та оцінку сильних та слабких сторін підприємства порівняно з конкурентами.

Підводячи підсумок аналізу зовнішнього середовища, що впливає на діяльність підприємства, варто зазначити наступне: підприємство орієнтовано на вузьку сегментацію споживачів. ТОВ не орієнтується на споживача за статевою чи віковою ознакою. Діяльність підприємства залежить від економічних, природних та сезонних факторів.

Основною метою діяльності підприємства є збільшення обсягів збуту та завоювання нових ринків. Для цього чітко налагоджена діяльність маркетингового відділу підприємства.

Аналізуючи внутрішнє середовище, варто зазначити, що основний вплив на нього мають: клієнти, конкуренти, контактні аудиторії, контрагенти, використання нових технологій.

Аналіз внутрішнього фінансового середовища показав, що підприємство отримує свої прибутки тільки від операційної діяльності, фінансова та інвестиційна діяльність підприємства є збитковою.

Аналіз фінансового стану ТОВ «Компас» за 2004-2005 роки, показав, що за 2 роки капітал підприємства збільшився на 912,7 тис.грн, що становить близько 635%. Цей показник є досить великим і він пояснюється тільки тим, що підприємство за 2 роки отримала надприбутки від своєї господарської діяльності.

Вартість основних засобів збільшилася на 35,5 тис грн. за рахунок отриманого прибутку. Це пояснюється тим, що підприємство придбало приміщення для реалізації продукції.

Вартість оборотних коштів також зросла на 283% в основному за рахунок збільшення виробничих запасів а також за рахунок дебіторської заборгованості по розрахунку з бюджетом. При чому варто зазначити, що частка власного капіталу становить 100%, тобто підприємство досягло такого успіху тільки за допомогою власних сил.

При цьому прибутки зросли від 13 тис грн. ( за 2003 рік) до 548 тис. грн. (станом на кінець 2005 року).

До негативних факторів можна віднести:

Зниження вартості готової продукції – це пов’язано з тим, що підприємство в своїх планах має намір перейти з виробництва тільки на реалізацію комп’ютерних запчастин.

Також негативним фактором є різке збільшення кредиторської заборгованості.

Відмічено незначний ріст заборгованості по заробітній платі, проте це також є тимчасовим явищем.

Аналізуючи забезпеченість підприємства основними фондами, можна зробити висновок, що станом на початок 2006 року підприємство є повністю забезпеченим виробничими фондами, і повністю незабезпеченим невиробничими. ТОВ «Компас» здійснює діяльність в орендованому приміщенні і використовує послуги по перевезенню транспортних підприємств, що збільшує витрати ВАТ близько на 60 тис.грн в рік. Таким чином основним завданням на наступний звітний період – є придбання власного приміщення та автомобіля для перевезення товарів.

Аналіз матеріаломісткості продукції показав, що складання комп’ютерів на замовлення є матеріаломістким. Так питома вага матеріальних витрат сягає близько 60%.

Отже, дослідивши маркетингову програму досліджуваного підприємства, мною було виконано всі завдання поставлені на початку написання звіту, дані дослідження і розрахунки можуть бути використаними на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали