Дипломна робота «Розробка маркетингової стратегії підприємства», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки маркетингової стратегії 6 1.1. Сутність маркетингової стратегії, її значення 6 1.2. Принципи і методи розробки маркетингових стратегій 11 1.3. Класифікація маркетингових стратегій 18 Розділ 2. Аналіз маркетингового стану підприємства 30 2.1. Діагностика конкурентного середовища підприємства 30 2.2. Організаційно-економічна характеристика підприємства 39 2.3. Оцінка впливу макро- та мікросередовища на діяльність підприємства 45 2.4. SWOT-аналіз діяльності підприємства, аналіз портфелю продукції 48 2.5. Аналіз поточної маркетингової стратегії 52 Розділ 3. Розробка маркетингової стратегії підприємства 57 3.1. Альтернативні варіанти маркетингової стратегії підприємства – реалістичний, песимістичний оптимістичний варіанти реалізації, оцінка ефективності 57 3.2. Аналіз ризиків реалізації альтернативних стратегій і вибір оптимальної стратегії 65 Висновки 70 Список використаної літератури 74 Додатки 78

Висновок

Дана дипломна робота присвячена дослідженню маркетингової стратегії на прикладі підприємства, вивченню теоретичних аспектів формування маркетингової стратегії та аналізу її формування на практиці.

Під поняттям стратегія маркетингу ми розуміємо детальний всебічний план досягнення маркетингових цілей. Це управлінський процес створення і підтримки стратегічної відповідальності між цілями підприємства, його потенційними можливостями та шансами у сфері маркетингу.

Існує декілька етапів формування маркетингової стратегії: на першому етапі формується місія підприємства, на другому визначаються цілі та завдання, на третьому проводиться аналіз господарського портфелю, і на завершальному етапі відбувається формування маркетингової стратегії.

Дипломна робота написана на базі ТОВ «Укртех-Сервіс», що знаходиться в м.Києві та є одним із офіційних дилерів ТОВ "International Telecommunication Company". Підприємство займається підключенням абонентів до оператора зв’язку CDMA в м.Києві, реалізацією мобільних телефонів та телефонів стандарту CDMA через офісні приміщення підприємства та інтернет-магазин. Географічним сегментом ринку є Святошинський район міста. Підприємство успішно здійснює господарську діяльність на ринку. Прибутки «Укртех-Сервіс» в 2006 році склали 138,7 тис.грн. Власний капітал підприємства швидко нарощується, такими ж темпами зростають і активи.

Аналізуючи ринок збуту підприємства, визначено, що доля ринку по збуту продукції через інтернет складає 7%, підприємство займає 33% ринку послуг по підключенню до операторів зв’язку CDMA та 13% ринку по реалізації мобільних телефонів.

Підприємство чітко визначилося із своїми цілями господарювання, воно чітко сформувало свою місію та розробило організаційну структуру управління. Діяльність підприємства в першу чергу залежить від якості продукції, яку воно надає, тому значна увага приділяється техніці та технологіям. ТОВ “Укртех-Сервіс” орієнтоване на аудиторію віком від 18 до 60 років, тому для завоювання даної аудиторії проводяться акції та інші заохочувальні міроприємства. Крім того підприємство має і цінує налагоджені стосунки із постачальниками, оскільки ціни на продукцію постійно знижуються, поступають нові товари, тому ТОВ “Укртех-Сервіс” закуповує товари за зниженими цінами, а ціни на послуги є нижчими, ніж в конкурентів.

Слід також зазначити, що на діяльність підприємства впливають і макрофактори, такі як сезон та погода. Великий вплив мають науково-технічні фактори, оскільки як згадувалося вище, технології зв’язку CDMA є новими на ринку України.

Аналізуючи діяльність підприємства, було використано SWAT аналіз для визначення сильних та слабких сторін підприємства. Таким чином було встановлено, що сильними сторонами підприємства є :

- порівняно низькі ціни на послуги;

- наявність трудових ресурсів для розширення виробництва;

- досконала організаційна система підприємства.

До слабких сторін було віднесено:

- відсутність вільних коштів на розвиток підприємства;

- складність конкурувати із розкрученими брендами.

Проведений аналіз маркетингової товарної політики показав, що послуги зв’язку CDMA є зіркою на ринку даних послуг. Основною маркетинговою стратегією даного виду послуг є використання отриманого прибутку для покращення послуг зв’язку, збільшення асортименту додаткових послуг, які можуть бути наданими оператором.

Реалізація товарів через інтернет також потребує додаткових витрат для збільшення кількості клієнтів. Як показують дані дослідження, ринок послуг є не наповненим, він стрімко зростає щороку.

Даний вид товарів на ринку знаходиться в секторі «Корова». Для реалізації цієї товарної стратегії, необхідно розробити ряд маркетингових заходів по вдосконаленню реалізації через інтернет-магазини.

Реалізація мобільних телефонів та телефонних апаратів стандарту СDMA знаходиться в секторі «Знак питання». Підприємство потребує зосередження зусиль та коштів для того, щоб утриматися на ринку та не бути витісненим конкурентами.

Сьогодні послуги інтернет зв’язку та передача даних і факсів не є ефективним видом діяльності. Необхідно розробити систему заміни послуг, або відмовитися від них.

Провівши дані дослідження визначено 4 основних завдання та напрямки маркетингової стратегії.

Завдання №1. «Розвиток ринку».

Як показали дослідження ТОВ «Укртех-Сервіс» підключило в 2006 році 400 людей. Це підключення дає можливість отримувати доходи підприємству в розмірі 26-30 тис.грн на рік. Основною метою компанії ТОВ "Інтернешенел Телекомюнікешен Компані" є збільшення в наступному році ринку на 120%.

Завдання №2. Оптимізація прибутків від діяльності через інтернет.

Завданням на 2007 рік є збільшення долі ринку більш ніж на 10%.

Завдання №3. Збільшення обсягів збуту продукції через офісні приміщення.

Підприємству доцільно вжити заходів по залученню додаткових покупців, та переманювання їх від конкурентів. Сьогодні доля ринку, яку займає дане підприємство в цій сфері складає 13%. Підприємство планує збільшити доходи від даної діяльності в наступному році на 70%. За рахунок поступового витіснення конкурентів із даного ринку, це дозволить збільшити долю ринку на 15%.

Завдання №4. Диверсифікація послуг

Підприємству доцільно відмовитися від надання інтернет послуг, оскільки вони не окуповують себе. Натомість, за даними аналізу діяльності підприємства, ми бачимо що в 2006 році підприємство ввело в експлуатацію новобудову. Тому доцільно здавати вільні приміщення в оренду. Планові прибутки складатиму 50 тис.грн на рік.

Обґрунтовуючи дані цілі, використовуючи економічні показники, розроблено 3 види фінансового плану на 2007 рік : оптимістичний, песимістичний та реалістичний. Реалістичний варіант є «золотою серединою» між песимістичним та оптимістичним. За даними реалістичних показників, підприємство планує отримати 313,21 тис.грн чистого прибутку в 2007 році. Даний показник є на 174,5 тис.грн більшим показника минулого року.

Аналізуючи ризики, які можуть виникнути при реалізації вищевикладеної стратегії визначено, що діяльності підприємства притаманні 2 види ризику: маркетинговий та фінансовий.

Маркетинговий ризик завжди може бути присутнім, оскільки підприємство не може спрогнозувати зміну кон’юнктури ринку, проте воно може оперативно реагувати на зміни. Аналізуючи фінансові ризики, визначено ризик неплатоспроможності та фінансової стійкості.

За даними аналізу ми бачимо, що при оптимістичному варіанті, ліквідність підприємства складає 1,6. При песимістичному загальна ліквідність підприємства знаходиться в межах норми. Це означає, що незалежно від розвитку подій, підприємство буде платоспроможним.

Аналіз ризику фінансової стійкості показує, що даний показник залишатиметься практично незмінним, незалежно від розвитку подій. В 2007 році плановий показник фінансової незалежності складатиме близько 0,94-0,95, що є дуже високим показником. Таким чином, підприємство в 2007 році буде фінансово стійким.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що для підприємства притаманні ряд ризиків, проте вони не є вагомим фактором для того, щоб не розвиватися в напрямках, зазначених в другому розділі дипломної роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення