Дипломна робота «Удосконалення системи дистрибуції торгової марки Dilmah ТзОВ «Асканія Трейдінг»», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:21 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ І. Дистрибуція чаю, як об’єкт дослідження. 6 1.1. Сутність і завдання дистрибуції харчових продуктів 6 1.2. Особливості дослідження розвитку чайного бізнесу 16 1.3. Дослідження рівня дистрибуції та ціновий моніторинг на ринку чаю 28 Розділ ІІ. Аналіз результатів збутової діяльності у Західному регіоні та діючої системи дистрибуції торгової марки Dilmah ТзОВ «Асканія Трейдінг» 37 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства . 37 2.2. Техніко-економічні характеристики і основні результати діяльності ТзОВ «Асканія Трейдінг» у Західному регіоні за 2003 – 2005рр . 42 2.3. Аналіз продуктового ряду та конкурентних переваг ТМ Dilmah 53 Розділ ІІІ. Удосконалення системи дистрибуції торгової марки Dilmah 58 3.1. Аналіз маркетингового середовища підприємства 58 3.2. Визначення напрямків удосконалення дистрибуції торгівельної марки. 62 Висновок 65 Список використаної літератури 70 Додатки 72

Висновок

Отже, в даній дипломній роботі проведене дослідження щодо удосконалення системи дистрибуції ТзОВ «Асканія Трейдінг» торгової марки «Dilma”.

Дана тема э актуальною як для самого підприємства, оскільки воно займає не стійкі позиції на ринку і потребує чіткої та спланованої дистрибуційної політики, так і для всі підприємств України, оскільки мало які з них мають змогу проводити маркетингові дослідження та визначати власну найефективнішу дистрибуційну політику.

Для удосконалення дистрибуційної політики підприємства мною було досліджено ринок чаю в Україні, його дистрибуцію та проведено ціновий моніторинг, також було проведено аналіз фінансового стану підприємства, продуктового ряду та конкурентних переваг ТМ Dilma. На основі даних досліджень було зроблено рекомендації щодо вдосконалення дистрибуційної політики підприємства.

Аналіз ринку чаю показав, що ТМ Dilma є не дуже помітною в Україні, але все ж утрималась на ринку. Вона заснована відомим у чайних колах Меріллом Джеєм Фернандо. Створена ним однойменна компанія MJF з 1958 року займалась ексклюзивними поставками чаю на терени СРСР. Однак це, мабуть, саме той випадок, коли популярність зіграла негативну роль, спровокувавши часті випадки підробок марочного товару та цінові війни між дилерами. Нині Dilmah імпортують два найбільших дистриб’ютори: дніпропетровський "Фактум-Юг" та харківський "Октопус".

Лідерами по покриттю роздрібу своєю продукцією є виробники Ahmad, Unilever (Lipton, "Бесіда", "Брук Бонд"), "Стоїк" ("Батік") "Травневий чай” і "Орімі Трейд” ("Принцеса Нурі”, "Принцеса Канді", "Принцеса Ява" "Принцеса Гита"), всі вони покривають більше 50% роздріба

Якщо аналізувати ситуацію по містах, видно, що тільки у виробника сподіваючись Ahmad і у виробника Unilever (якщо брати чай "Бесіда") більш менш рівномірний розподіл по всіх містах. Для інших виробників картина розподілу нерівномірна. Кожному виробникові чаю слід звертати увагу на ситуацію у всіх регіонах, оскільки стабільний або такий, що росте прибуток можна отримати тільки постійно збільшуючи рівень поширеності своєї продукції про всі регіони.

Якщо порівняти ціни на чорний чай в картонній упаковці 100-грама, то марки чаю чітко розподіляються на 4 сегменти: 1 сегмент: від 7,89 до 4,98 гривень (Edwin, Oilman, Ahmad), 2 сегмент: 4,27 - 4,32 гривень ("Батік", "Джафті", Lipton), 3-й сегмент: 3,10 - 3,45 гривень ("Маброк", "Травневий чай", "Брук Бонд") і 4 сегмент: 2,38 - 2,57 гривень ("Принцеса Нурі", "Принцеса Канді", "Принцеса Гита" і "Принцеса Ява", "Бесіда", "Добриня"). Ціна при виборі чаю є одним з найважливіших критеріїв, як часто указують респонденти. Висока ціна може бути як негативним чинником, оскільки споживачі прагнуть отримати бажаний продукт за менші гроші, так і позитивним чинником, оскільки в представленні споживачів висока ціна указує на високу якість.

Отже, аналізуючи рівень дистрибуції чаю в Україні, варто зазначити, що за останні три роки чайний ринок стабілізувався і практично не росте (річний об'єм ринку: 18 тис. т або $120-130 млн. в роздрібних цінах). Сформувалася і когорта лідируючих торгових марок: «Ахмад Ті», «Батік», «Ділма», «Ліптон», «Травневий», «Принцеси» (марки перераховані в алфавітному порядку). Як правило, чайні компанії вважають за краще працювати з дистрибуторами, що спеціалізуються на продажах сподіваючись і кави в своїх регіонах, оскільки останні мають великий досвід роботи з даним товаром. В той же час і чайні дистрибутори давним-давно дали зрозуміти «виробникам», що торгувати продукцією однієї торгової марки їм невигідно. В результаті, на чайному ринку (як, втім, і на інших продуктових ринках) склалася ситуація, коли один дистрибуток «тримає» в своєму портфелі декілька (як правило, до п'яти) чайних торгових марок.

Показники фінансового стану, що були розрахованими в даному питанні свідчать про загальне покращення фінансового стану підприємства за 2 роки. За досліджуваний період капітал підприємства збільшився на 912,7 тис.грн, що становить близько 635%.

На початок 2004 року власний капітал становив14,8% загального капіталу підприємства, а поточні зобов’язання складали 85,2%. Проте вже на початок 2005 року дана ситуація значно покращилася. За рахунок збільшення прибутків, власний капітал збільшився і на початок 2005 року становив 65,8% загального капіталу. Станом на 01 січня 2006 року підприємство отримало менші прибутки, ніж попереднього року. Це зумовило зменшення власного капіталу підприємства до 51,6%. Зросли і поточні зобов’язання підприємства до 48,3%. За 3 роки частка власного капіталу збільшилася на 36,81, частка залученого – зменшилася на 36,82%.

Підприємство сформувало свій капітал за рахунок власних та залучених джерел. Аналіз показав, що за досліджуваний період відбувся стрімкий ріст нерозподілених прибутків підприємства.

Негативним фактором є збільшення кредиторської заборгованості підприємства. Так за 2 роки дана заборгованість за розрахунками за товари зросла на 293,8 тис.грн. Даний показник може свідчити не тільки про неплатоспроможність підприємства, а й про збільшення закупок запасів, що в майбутньому може призвести до збільшення прибутків.

На початок 2004 року фінансові ресурси підприємства були сформовані за рахунок зовнішнього фінансування – тобто залученого капіталу. Співвідношення власного капіталу і залученого на даний період становило: 14,8% до 85,2%. Проте вже на початок 2004 року дане співвідношення змінилося на рахунок власних джерел фінансування. Так залучений капіталу становив всього 34,2%, що відповідає нормам. На початок 2006 року власні джерел все-ще перевищували залучені, проте їх співвідношення стало майже однаковим 51,6 % та 48,3 %.

Протягом трьох років статутний капітал підприємства залишався незмінним. На початок 2004 року статутний капітал підприємства становив всього 1,1% загального майна. Проте значно зросла частка нерозподілених прибутків. Якщо станом на 01.01.2004 року вона становила 7,9 %, то на початок 2006 року 50,6% капіталу підприємства.

Оцінюючи джерела фінансування фінансових ресурсів підприємства, доцільно розрахувати показники фінансової стійкості, це дасть нам змогу реально оцінити фінансовий стан підприємства.

Дані свідчать, що частка власного капіталу має тенденцію до підвищення, за 2 роки вона збільшилася на 0,50. На 0,11 зменшилося плече важеля і на 0,53 фінансової залежності. Це свідчить про значне підвищення ринкової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх факторів.

Підприємство в 2004 році утримувало своє майно за рахунок залучених джерел, але за 2 роки воно змогло досягнути таких прибутків, щоб забезпечити зменшення частки рівня основного капіталу аж на 83%.

Збільшення коефіцієнта модернізації на 15% свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Частка власного капіталу в загальній його сумі за 2 роки значно збільшилася. Рекомендованим показником є 0,5. Так ми можемо сказати, що в 2005 році стан власного оборотного капіталу підприємства був незадовільним, але значні прибутки збільшили його частку на 0,89. Це заслуговує позитивної оцінки, хоча підприємству варто задуматися над розширенням власного оборотного капіталу.

Щодо коефіцієнта забезпеченості матеріальними оборотними фондами власними джерелами фінансування, то тут ми бачимо практично аналогічну ситуацію, як і з попереднім показником.

Показники фінансового стану, що були розрахованими в даному питанні свідчать про загальне покращення фінансового стану підприємства за 2 роки. Проте, варто сказати, що керівникам необхідно працювати над розширенням виробництва, оскільки отримуючи високі прибутки підприємство може це собі дозволити. Варто залучатися до інвестиційних проектів, проектів з вдосконаленням власного обладнання для підвищення його продуктивності.

Дослідження асортиментного ряду дають змогу зробити висновок, що реалізація чаю в пакетиках за досліджуваний період збільшилася на 186.1 тис.грн, в т.ч. за останній рік – на 184.0 тис.грн. Дані зміни відбулися за рахунок впровадження маркетингового відділу, що займається організацією збуту продукції.

В західному регіоні України чаю Dilma надається перевага 40% покупців чаю. Даного показника досягнуто за рахунок помірної ціни на товари асортиментного ряду чаїв. Як було зазначено вище, український споживач обирає чай за ціновою характеристикою, оскільки інші якості товари не є значними при виборі покупки.

Проте варто зазначити, що ТзОВ «Асканія Трейдінг» не приділяє значної уваги ефективності організації збуту. Дане підприємство не є основним постачальником товару в регіоні, і не має налагоджених каналів збуту.

Про це свідчить відсутність сайту компанії, де можна було б переглянути прайси на продукцію, відсутність маркетингової кампанії, та загроза витіснення підприємства іншими фірмами.

Проаналізувавши маркетингове середовище підприємства, варто зазначити, що підприємство чітко визначилося із своїми цілями господарювання, воно чітко сформувало свою місію та розробило організаційну структуру управління. Діяльність підприємства в першу чергу залежить від якості продукції, яку воно надає, тому значна увага партнерам та постачальникам.

Щодо вдосконалення організації дистрибуції, зроблено наступні рекомендації:

- провести дослідження ринку;

- обрати дистрибуторів, що не пропонують інших марок чаю;

- розробити цінову політику;

- застосувати промоційні заходи.

Отже, в даній роботі досягнуто мети, поставленої на початку її написання. Всі дослідження можуть бути використані для удосконалення роботи на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали