Дипломна робота «Планування маркетингової діяльності підприємства», 2006 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти планування маркетингової діяльності 6 1.1. Поняття маркетингової програми 6 1.2. Основні складові маркетингової політики 18 Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 26 2.1. Аналіз ринку господарювання об'єкта дослідження та економічна характеристика підприємства 26 2.2. Оцінка зовнішній та внутрішніх позицій підприємства 35 2.3. Аналіз маркетингової програми підприємства 53 Розділ 3. Розробка системи планування маркетингової діяльності підприємства 56 3.1. Розробка маркетингової стратегії діяльності підприємства 56 3.2. Розрахунок економічної ефективності маркетингової стратегії 57 3.3. Розробка рекомендацій по вдосконаленню діяльності підприємства 67 Висновок 87 Список використаної літератури 91 Додатки 95

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню та складанню маркетингової програми діяльності підприємства. Робота написана на основі господарської діяльності ПП "Казка", що господарює на ринку як мережа закладів громадського харчування у м.Вишевому Київської області.

Базою дослідження є дослідження маркетингового середовища ПП «Казка» та обґрунтування маркетингової стратегії.

Досліджуване підприємство належить до числа малих. Взагалі в Україні роль малих підприємств є досить великою, оскільки податки, які вони сплачують складають значну частку у формуванні дежравного бюджету. Крім того, завдяки діяльності малих підприємств в Україні безезбечена зайнятість населення та рівномірний розподіл виробництва продуктів харчування та їх реалізації по всіх регіонах.

Планування маркетингової діяльності для ПП "Казка" є актуальним, оскільки при здійснення господарювання дуже вадливо проаналізувати всі перешкоди та сприяючі для діяльності явища, на основі даного аналізу скласти стратегію на наступні роки.

Складаючи маркетинговий план підприємства, в першу чергу, необхідно визначити місію підприємства та дослідити маркетингове середовище.

Місією кафе «Казка» є створення власного стилю, створення мереж закладів громадського харчування завоювання переваг власної цільової аудиторії. Маркетингове середовище поділяється на внутрішнє та зовнішнє.

Основною специфікою даного кафе є те, що воно орієнтовано на клієнта із середнім рівнем достатку. Кафе «Казка» зарекомендувало себе як заклад громадського харчування для дітей, оскільки в ньому є великий вибір солодощів, кондитерських виробів, а паління в приміщенні заборонене. Саме тому батьки, які хочуть влаштувати своїм дітям свято, обирають досліджуване мною кафе.

Аналіз зовнішнього середовища показав, що найбільше на діяльність підприємства впливають фактори природного та культурного характеру.

Зробивши аналіз діяльності конкурентів, підприємству доцільно орієнтувати свій стиль на оригінальність.

ПП «Казка» не може конкурувати із кав’ярнями, що знаходяться в центрі міста, проте воно може створити конкуренцію іншим закладам громадського харчування, які віддалені від центру. Так, порівнюючи цільові аудиторії ПП «Казка» та піцерії «Кальчіта», зазначимо, що вони є різними, оскільки піцерія орієнтується на шанувальників футболу, які не є цільовою аудиторію досліджуваного закладу. Невисокі ціни, якісна та смачна кухня, вишуканий дизайн та стиль ПП «Казка» орієнтовані на достатньо вузький сегмент споживачів, проте його метою є розробка такої політики, щоб більшість із них, завітавши один раз, залишилися постійними клієнтами.

Комунікаційній політиці приділяється досить значна увага. ПП «Казка» витрачає 5% отриманого прибутку на дані заходи. При чому найбільшу частку коштів планується витрачати на рекламу. Крім того, підприємства вважає за доцільне налагоджувати особисті контакти із клієнтами, оскільки більшість з них можуть організовувати виставки своїх робіт, проводити вечори та займатися організацією дозвілля протягом всього періоду існування підприємства.

Вивчення внутрішнього середовища дає можливості зробити наступні висновки: для ефективного здійснення своєї діяльності підприємство організувало роботу персоналу із 15 чол. Структура підприємства умовно поділяється на 3 підрозділи. Перший - фінансовий, що займається обліком діяльності та аналізом фінансових результатів. Другий – виробничий, що займається організацією приймання гостей в кафе.

Рейтингова оцінка маркетингового середовища залежить в основному як від зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Вплив макро-, та мікро середовища є суттєвим, проте підприємство має всі можливості для того, щоб успішно господарювати на ринку.

ПП «Казка» забезпечило фінансову стійкість підприємства за рахунок власних джерел формування майна, проте ефективність подальшого його використання зможе визначити тільки фінансові результати.

Проводячи планування діяльності підприємства на 2007 році, підприємство орієнтується відкрити ще одне кафе «Лялька». Обґрунтування створення даного підприємства базується на тому, що сьогодні число «дешевих» закладів громадського харчування стрімко збільшується, але попит на них зменшується. Попит на заклади із середніми цінами зростає. Кафе «Лялька» орієнтоване на споживача, що цікавиться мистецтвом, віком від 20 до 50 років. Тобто в даному закладі можуть проявити свої здібності як студенти, так і люди, які вже зайняли стійкі позиції в суспільстві.

Страви, що пропонуватиме заклад, повинні бути вишуканими, ціни вищі середніх. Кафе «Лялька» орієнтовано як на відвідувачів – жителів міста, так і приїжджого населення, особливо в час проведення виставок, та інших культурних заходів.

Підприємство орієнтується збільшити річний дохід на 890 тис.грн. Причому чистий прибуток планується збільшити на 93 тис.грн.

Оскільки за рік підприємство зможе завоювати певне коло відвідувачів, то як наслідок, відкинеться потреба в постійних маркетингових заходах. Підприємство планує зменшити частку витрат на маркетингові заходи з 8 до 6%.

Тобто підприємство маючи постійних клієнтів, планує отримувати в 2007 році середню денну виручку від реалізації сумі від 4 до 5 тис. грн.

Аналіз показників, що характеризують фінансовий стан підприємства дає можливість зробити висновок, що кафе "Лялька" буде успішно господарювати на ринку, його фінансовий стан буде стійким та стабільним.

Для вдосконалення проведення планування на підприємстві, в роботі було запропоновано вести автоматизовану систему планування. Це дозволить оперативно отримувати порівняльні звіти, не затрачаючи при цьому багато часу. І хоча сьогодні дане підприємство не є на стільки великим, щоб не можна було охопити систему планування неавтоматизованим шляхом, впровадження комп’ютеризації дозволить: по-перше: зменшити витрати на оплату праці за дану роботу, а по-друге уникнути механічних помилок, які можуть викинути при плануванні діяльності «вручну».

Розробляючи шляхи вдосконалення діяльності підприємства, було сформовано 3 завдання:

- покращити рентабельність;

- збільшити оборотність;

- виробництво конкурентоспроможної продукції.

І хоча сьогодні аналізувати ефективність даного маркетингового плану ще рано, вже за даними одного кварталу звітності можна зробити припущення про успішність даного бізнес-проектування та досягнення мети, яка була поставлена в хоті написання даної дипломної роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали