Дипломна робота «Дослідження структури ціни товару та її обґрунтування», 2008 рік

З предмету Маркетинг · додано 17.04.2009 17:17 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Анотація 3 Вступ 5 Розділ 1. Суть ціноутворення на підприємстві 8 1.1. Сутність ціни з точки зору маркетингу, види ціни. 8 1.2. Структура ціни товару та методи ціноутворення 18 1.3. Ціна як категорія ринкового господарювання 28 Розділ 2. Аналіз ціноутворення на тзов «укртех-сервіс» 34 2.1. Маркетингове середовище господарювання підприємства 34 2.1.1. Конкурентне середовище 34 2.1.2. Оцінка впливу макро-, та мікро середовища на діяльність підприємства 44 2.1.3. SWOT-аналіз діяльності підприємства 47 2.2. Аналіз портфелю продукції, ціновий моніторинг 50 2.3. Аналіз формування ціни на підприємстві та її ефективності 53 Розділ 3. Вдосконалення ціноутворення на тзов «укртех-сервіс» 66 3.1. Організація проведення опитування 66 3.2. Аналіз результатів дослідження 72 3.3. Розробка заходів щодо удосконалення ціноутворення 79 Висновки та пропозиції 88 Список використаної літератури 91 Додатки 95

Висновок

Провівши дослідження на тему «Дослідження структури ціни товару та її обґрунтування» підведемо підсумки.

Ціна—це кількість грошей, що надаються за товар чи послугу. У більш широкому розумінні—це сума тих цінностей, які споживач віддає в обмін на право володіти чи використовувати товар чи послугу. Ціноутворення в Україні регулюється Законом України «Про ціни і ціноутворення». Даним законом визначено декілька видів ціни :

- вільні ринкові;

- регульовані;

- державні фіксовані.

Вибираючи цінову стратегію, насамперед, треба вирішити — яка маркетингова мета має бути досягнута. Існують три основні цілі ціноутворення, на які може орієнтуватися фірма: основані на збуті; основані на прибутках; основані на існуючому становищі.

Склад і структура ціни, а відповідно і послідовність її формування залежать від значної кількості факторів, таких як вид продукції, умови придбання та реалізації, вплив податкового законодавства тощо.

Існують різні способи ціноутворення. В маленьких фірмах ціни встановлюються часто керуючими вказівками через голови спеціалістів по маркетингу. У великих —навпаки, регіональними керівниками, а також відповідаючими за окремі групи промислових товарів, але також без залучення маркетингової служби; при цьому центральне керівництво фірми визначає лише найбільш загальні задачі та стратегію ціноутворення.

Найпростіший метод ціноутворення — прейскурантний, являє собою просте додавання до вирахуваної собівартості одиниці товару величину, що відповідає заданому відсотку прибутку. Крім нього існують і інші методи ціноутворення: метод поточної ціни, метод повних витрат, метод вартості виготовлення, метод граничних (маржинальних) витрат, метод рентабельності (прибутковості) інвестицій, метод маркетингових оцінок, метод реакції покупців, метод придатної ціни та тендерний метод.

Аналізуючи ринок збуту підприємства, визначено, що доля ринку по збуту продукції через інтернет складає 7%, підприємство займає 33% ринку послуг по підключенню до операторів зв’язку CDMA та 13% ринку по реалізації мобільних телефонів.

Підприємство чітко визначилося із своїми цілями господарювання, воно чітко сформувало свою місію та розробило організаційну структуру управління. Діяльність підприємства в першу чергу залежить від якості продукції, яку воно надає, тому значна увага приділяється техніці та технологіям. ТОВ “Укртех-Сервіс” орієнтоване на аудиторію віком від 18 до 60 років, тому для завоювання даної аудиторії проводяться акції та інші заохочувальні міроприємства. Крім того підприємство має і цінує налагоджені стосунки із постачальниками, оскільки ціни на продукцію постійно знижуються, поступають нові товари, тому ТОВ “Укртех-Сервіс” закуповує товари за зниженими цінами, а ціни на послуги є нижчими, ніж в конкурентів.

Слід також зазначити, що на діяльність підприємства впливають і макрофактори, такі як сезон та погода. Великий вплив мають науково-технічні фактори, оскільки як згадувалося вище, технології зв’язку CDMA є новими на ринку України.

Аналізуючи діяльність підприємства, було використано SWAT аналіз для визначення сильних та слабких сторін підприємства. Таким чином було встановлено, що сильними сторонами підприємства є :

- порівняно низькі ціни на послуги;

- наявність трудових ресурсів для розширення виробництва;

- досконала організаційна система підприємства.

До слабких сторін було віднесено:

- відсутність вільних коштів на розвиток підприємства;

- складність конкурувати із розкрученими брендами.

Ціни на підприємстві формуються за прейскурантним методом. Для їх обчислення визначаються витрати на придбання продукції із врахуванням планового показника рентабельності даного товару.

Вдосконалення ціноутворення на підприємстві розроблено за двома напрямками. Першим напрямком впливу на ціноутворення є організація рекламної компанії для збільшення виручки від реалізації через інтернет сайт. В роботі досліджено методику ціноутворення з врахуванням додаткових витрат.

За рахунок даних впроваджень підприємство збільшить обсяги надходжень від реалізації на 486,4 тис.грн.

Другий напрямок обґрунтовано на базі результатів опитування. Встановлено, що найцікавішою ідеєю є отримання знижки на послуги при залученні додаткових клієнтів.

Таким чином досліджено. що підприємство затративши 98,83 тис.грн. на просування продукції збільшить доходи до 66,2 тис.грн в 2007 році, що на 15,2 тис.грн більше, ніж даний показник без врахування промоційних заходів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення