Дипломна робота «Інформаційне забезпечення розробки і прийняття управлінських рішень», 2006 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 17:00 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи інформаційного забезпечення розробки і прийняття управлінських рішень 7 1.1. Інформація як провідна складова управлінської діяльності 7 1.2. Зміст та роль інформації в управлінській діяльності підприємства 12 1.3. Види інформаційних ресурсів, залежно від видів інформації 15 1.4. Комунікаційний процес 23 1.4.1. Суть комунікації. Моделі обміну інформацією 23 1.4.2. Семіотичні моделі комунікації 26 1.4.3. Інформаційні шуми, бар’єри та фільтри 29 34. РОЗДІЛ ІІ. Практика організації інформаційної діяльності у сфері управління 38 2.1. Специфіка організації інформаційних послуг в сфері управління 38 2.2. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності організації 42 2.3. Правове забезпечення інформаційної діяльності суб'єктів у сфері управління 46 2.4. Організація процесу інформаційно-аналітичного забезпечення потреб споживачів 51 РОЗДІЛ ІІІ. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення формування управлінських рішень на прикладі ТОВ "Юридична фірма "Еквалітас" 56 3.1. Аналіз структури наявної системи розробки і прийняття управлінських рішень. 56 3.2. Заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення 67 Висновок 75 Список використаної літератури 78 Додатки 81

Висновок

Отже, провівши дослідження теми «Інформаційне забезпечення прийняття і розробки управлінських рішень» можна зробити висновок, що в наш час роль інформації в системах господарювання є досить значною, оскільки від її вірного використання залежить добробут будь-якого підприємства.

Дана дипломна робота написана на основі господарської діяльності ТзОВ «Юридичної фірми «Еквілітас», за займається наданням юридичних, аудиторських послуг, а також послуг по перекладах. Тому для даної організації обрана тема є особливо актуальною, оскільки родом її занять є інформаційні послуги, від яких залежить прибутковість підприємства.

Управлінський цикл підприємства містить в собі 4 функції - планування, організацію, мотивацію та контроль.

Планування діяльності на підприємстві не здійснюється, оскільки його діяльність відбувається "на замовлення", а довготривалих контрактів на юридичні консультації не заключено.

На ТзОВ «Еквіталіс» станом на 2006 рік, чисельність робітників сягає 20 чол. Дані працівники формують три відділи: 1 – фінансовий, що відповідає за фінансову діяльність, 2- маркетинговий, що відповідає з збут та просування послуг, 3 – відділ надання послуг, що займається наданням юридичних послуг.

Система управління на даному підприємстві є вертикальною: всі начальники відділу прямо підпорядковуються генеральному директору, на рівні відділу, система комунікацій є лінійною. На підприємстві система мотивації є різнобічна та орієнтована на потреби кожного із працівників, особливо це є актуальним, якщо кількість працівників є незначною.

Контроль здійснюється генеральним директором на всіх рівнях, та директорами відділів - на рівні кожного відділу.

Аналізуючи вплив інформації на прийняття управлінських рішень було розглянуто конкретну проблему підприємства та шляхи її вирішення.

На сьогоднішній день, не дивлячись на успішну діяльність підприємства, його прибутковість є низькою. Тому ТзОВ "Еквіталіс" не має можливості залучити ані додаткові ресурси для розширення асортименту надання послуг та переїзду в офіс ближче до центру міста. Таким чином, основною проблемою, яка потребує вирішення є нестійкий фінансовий стан, низька прибутковість.

Процес прийняття рішення проходить декілька етапів. Перший встановлення проблеми, другий - збір і обробка інформації.

Аналізуючи діяльність підприємства, було використано SWAT аналіз для визначення сильних та слабких сторін підприємства. Таким чином було встановлено, що сильними сторонами підприємства є :

- порівняно низькі ціни на послуги;

- наявність трудових ресурсів для розширення виробництва;

- досконала організаційна система підприємства.

До слабких сторін було віднесено відсутність вільних коштів на розвиток підприємства.

За даними аналізу було встановлено, що підприємство потребує негайного покращення фінансового стану, що не потребує додаткових трудових ресурсів, великих фінансових вкладень і розробку шляхів, які б за виконанням даних вимог змогли б покращити фінансовий стан.

Мною було запропоновано розробити офіційний сайт підприємства, на якому можна було б ознайомитися із сферою послуг, цінами, та іншими умовами виконання замовлень. Проте через велику кількість Інтернет-ресурсів м.Києва, що пропонують аналогічні послуги ( близько 60 підприємств), виділити досліджуване підприємства тільки наявністю сайту буде недостатньо. Тому, на мій погляд, необхідна розробка таких заходів, які б максимально могли спрямувати цільову аудиторію на даний сайт. Для цього необхідно запропонувати надання безкоштовних юридичних послуг типу «питання-відповідь». Отримавши вичерпну відповідь на запитання, потенційний клієнт зацікавиться авторами відповіді, та перегляне інформацію про підприємство. Таким чином, при виникненні більш серйозних питань чи потреб в консультаціях, він звернеться саме до нашого підприємства.

Крім того, ще однією актуальною проблемою сьогодення є законодавство. Оскільки юридичний відділ часто зустрічається із даними проблемами, на сайті можна висвітлювати їх та пропонувати шляхи їх вирішення ( чи хоча б уникнення). Звичайно, для ефективної та оперативної роботи сайту необхідно залучити додаткову робочу силу – 1 працівника – спеціаліста з права. Проте «розкрутивши» сайт до відвідуваності 40 тис. чол. в місяць, що є досить реальною цифрою (для прикладу, відвідуваність сайту Ліга (більше 70 тис.чол в місяця), підприємство зможе компенсувати всі витрати на утримання сайту та на заробітну плату консультанта за рахунок комерційної реклами, розміщеної на сторінках сайту.

За рахунок збільшення клієнтів підприємство зможе змінити власну організаційну структуру – збільшити число виробничого персоналу, та зменшити число менеджерів по збуту.

Таким чином, ТзОВ «Еквалітас» зможе вдосконалити зовнішню комунікаційну систему, що значно збільшить його прибутки, та дозволить розширити сферу діяльності за період 2-3 роки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення