Дипломна робота «Розробка стратегії розвитку діяльності підприємства (Сан-Трейд)», 2005 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 16:54 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти формування стратегії підприємства 1.1. Роль стратегії управління у діяльності підприємства 1.2. Функціонування підприємства та ефективність менеджменту 1.3. Інформаційне забезпечення стратегічного планування Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану підприємства та його потенціалу 2.1. Фінансовий аналіз підприємства 2.2. Оцінка наслідків подальшого поглиблення проблеми 2.3. Оцінка потенціалу підприємства та можливості його розвитку Розділ ІІІ. Розробка можливостей стратегії розвитку підприємства 3.1. Місія, тактика та стратегія підприємства стосовно майбутньої економічної та фінансово-господарської діяльності 3.2. Формування стратегії розвитку ТзОВ «Сан-Трейд» 3.3. Оцінка економічної ефективності та ризикованості пропозицій Висновок Список використаної літератури

Висновок

Цільовою функцією діяльності ТзОВ «Сан-Трейд» на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого циклу підприємства і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку. Дослідження показали, що підприємство є на стадії життєвого циклу «дитинство», що характеризується становленням на ринку та короткострокової мети – досягнення максимального прибутку. Згідно матриці Бостонської консалтингової групи - досліджуване підприємство є «собакою», тобто воно займає незначну долю ринку, а попит на продукцію даного підприємства є незначним та нестабільним. Матриця Мак Кензі показала, що ТзОВ «Сан-Трейд» стоїть на позиції «Середнього бізнесу», що дозволить визначити подальний розвиток підприємства тільки через аналіз його фінансової діяльності.

Стратегія уявляє собою генеральну програму діяльності підприємства, в основі якої лежить визначення основних довгострогових цілей і задач, направлень діяльності, оприділення необхідних ресурсів для досягнення поставлених цілей ті їх використання. Відмінним рисами стратегічного планування є розробка альтернативних варіантів підприємства і оцінка економічних наслідків реалізації кожного з них.

Необхідність забезпечення умов для досягнення цілей функцій діяльності підприємства викликає необхідність змінення пріоритетів при розробці та обґрунтуванні економічної стратегії розвитку підприємства, що в свою чергу обумовлює зміну технології обґрунтування прогнозованих показників його фінансово-господарської діяльності від прибутку до об’єму діяльності підприємства (товарообігу) і його асортиментної структури. Це відповідає вимогам маркетингового підходу до проблеми регулювання роздрібного товарообігу і дозволяє розробити конкретну стратегію, яка базується на оцінці реальної ситуації на ринку, ресурсних можливостей торгового підприємства. Першочергову увагу при цьому повинно бути приділено збалансуванню товарних ресурсів, товарообігу і попиту населення, з одного боку, роздрібного товарообігу і прибутку – з другої.

Для складання розвитку підприємства, в дипломній роботі було проаналізовано фінансовий стан підприємства, визначено перспективи його розвитку на було наведено конкретні напрямки по удосконаленню фінансових результатів.

Проведене в дипломній роботі дослідження дозволяє зробити такі висновки:

- фінансовий стан підприємства є вкрай поганий. Так підприємство не має власних ресурсів для забезпечення самостійного існування на ринку. Коефіцієнт фінансової залежності протягом 2003-2—5 року перевищував одиницю, це говорить про те, що підприємство повністю існує за рахунок залучених коштів.

- Власний капітал підприємства, визначений на дату балансу є постійно з мінусом, оскільки ТзОВ отримує значні збитки від своєї діяльності. Непокритий збиток підприємства на кінець 2004 року склав 243,5 тис.грн.

- Аналіз ліквідності підприємства показали також що воно є неліквідними, так провівши аналіз ліквідності балансів підприємства за 3 роки, жоден з них не був ліквідним.

- В зв’язку з таким вкрай незадовільним станом підприємства, був визначений ризик банкрутства підприємства за допомогою індекса «Альтмана». Даний розрахунок показав, що підприємство має дуже ймовірні перспективи банкрутства.

- Після проведених досліджень фінансового стану підприємства, було визначено виробничий, маркетинговий, фінансовий, кадровий потенціал підприємства та потенціал культури організації.

- За допомогою даних розрахунків було проведено SWAT-аналіз підприємства, де було виявлено його можливості, загрози, сильні та слабкі сторони.

- Згідно із визначеними можливостями розвитку підприємства було запропоновано конкретну стратегію розвитку підприємства.

- Мною було запропоновано розділити стратегію на 2 шляхи. Перший з них – короткостроковий, із мінімальними затратами коштів та ресурсів, що не потребує додаткового залучення капіталу. До нього входять: організація маркетингового відділу підприємства, покращення збуту продукції через рекламу та пошук постійних клієнтів на продукцію на послуги, що надає підприємство. При реалізації в житті даного проекту – підприємство значно покращило б свій фінансовий стан, оскільки воно б вирішило одну з найважливіших проблем свого існування – відсутність постійного попиту. За таких умов, підприємство отримало зростаючу тенденцію чистого прибутку підприємства, який вже на кінець 2006 року складав 350 тис.грн.

- Другий шлях вимагає проходження перших трьох та залучення додаткових ресурсів. Він складається з вибору для початку одного із трьох стратегічних напрямків, один з яких є: розширення географії збуту власної продукції ат послуг та вивчення і освоєння нових ринків, другий з можливих напрямків є – розробка нової продукції. Підприємство може крім гуртової торгівлі засобами освітлення та надання послуг по їх встановленню, виробляти оригінальні світильники, а також світлові рекламні щити. Даний метод є найбільш прибутковим, проте і найбільш ризиковим. Його впровадження потребує закупівлю дорогої сучасної техніки, висококваліфікованих спеціалістів, дизайнерів та що основне – розробки детального маркетингового дослідження.

- Третім шляхом «дорогої» стратегії є створення комплексу надання послуг по будівельно-освітлювальних роботах. Тобто ТзОВ «Сан-Трейд» може надавати не тільки послуги по світловому забезпеченню, а й будівельні чи дизайнерські. Це дасть змогу розширити коло споживачів та укріпити свої позиції на ринку.

Обов’язковою умовою вибору однієї із «дорогих» стратегій є проходження шляху освоєння, досягнення визнання та впізнавання та ринку освітлювальних засобів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення