Дипломна робота «Удосконалення управління збутовою діяльністю на підприємстві (ТзОВ «Галицький торговий дім»)», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 16:53 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 5 Розділ 1. Концептуальні засади організації збутової діяльності на підприємствах тютюново-горілчаної сфери 8 1.1. Суть, мета та завдання збутової діяльності 8 1.2. Особливості та передумови розвитку тютюново-горілчаного бізнесу в Україні в сучасних умовах 18 Розділ 2. Аналіз ринкового середовища та результатів збутової діяльності ТЗОВ «ГАЛИЦЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» 25 2.1. Оцінка рівня дистрибуції та ціновий моніторинг ринку 25 2.2. Ефективність збутової діяльності ТзОВ «Галицький торговий дім» 33 2.3. Аналіз продуктового рядку та конкурентних переваг ТзОВ «Галицький торговий дім» 43 Розділ 3. Шляхи удосконалення системи збуту в тзов «галицький торговий дім» 48 3.1. Характеристика зовнішніх та внутрішніх факторів, що впливають на збутову діяльність ТЗОВ «ГАЛИЦЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ» 48 3.2. Визначення напрямків підвищення ефективності маркетингової політики підприємства 59 3.3. Вихідні передумови та шляхи збільшення збуту тютюново-горілчаних виробів 66 Висновок 70 Список використаних джерел 73 Додатки 76

Висновок

Отже, в даній дипломній роботі проведене дослідження щодо удосконалення системи збуту ТзОВ «Галицький торговий дім».

Дана тема є актуальною як для самого підприємства, оскільки воно займає не стійкі позиції на ринку і потребує чіткої та спланованої дистрибуційної політики, так і для всі підприємств України, оскільки мало які з них мають змогу проводити маркетингові дослідження та визначати власну найефективнішу збутову політику.

Для удосконалення збутової політики підприємства мною було досліджено ринок тютюново-горілчаних виробів в Україні, його дистрибуцію та проведено ціновий моніторинг, також було проведено аналіз фінансового стану підприємства, продуктового ряду та конкурентних переваг ТзОВ «Галицький торговий дім». На основі даних досліджень було зроблено рекомендації щодо вдосконалення збутової діяльності підприємства.

Підведемо підсумки даного дослідження:

Аналізуючи тютюново-горілчаний ринок, зроблено висновок, що у 2004-2006 рр. лідером тютюнового ринку стабільно був концерн «Philip Morris Україна», частка якого за 3 останні роки збільшилась на 7,6 в. п. - до 37,8%. Друге і третє місце за обсягом виробництва належить концернам «British American Tobacco» та «Reemtsma-Київ ТФ» відповідно, при цьому їх частки в загальному обсязі протягом 2004-2006 років скоротились. Четверте місце за обсягом ринку стабільно належить концерну ЗАТ «Gallaher-Україна».

У 2006 році за даними асоціації «Союз оптовиків і виробників алкоголю й тютюну» українськими підприємствами було виготовлено алкогольних напоїв (горілка, коньяк, вино, пиво, шампанське, слабоалкогольні напої) 49,4 млн. дал, що на 2,3% перевищує аналогічний показник 2005 року.

Основними операторами ринку, як і у 2005 році, протягом 2006 року залишалися такі виробники: ГК ТОВ «Союз - Віктан», ДП «Імідж Холдинг», УВК «Nemiroff», ЗАТ «Львівський ЛГЗ», ЗАТ «Перший ЛГЗ».

В дипломній роботі було проведено аналіз збутової діяльності ТзОВ «Галицький торговий дім» та його асортиментний ряд.

За даними звітності підприємства за 2005-2007 роки товарооборот підприємства збільшився на 160 830 тис.грн. В 2007 році він склав 359 863,7 тис.грн. Як ми бачимо, основна частина товарообороту припадає на реалізацію тютюнових виробів. Зокрема в 2007 році тютюнових виробів реалізовано на суму 288 610,7 тис.грн, що складає 80,20% виручки від реалізації. Решту – 19,8% припадає на реалізацію алкогольних виробів

Оскільки ТзОВ «Галицький торговий дім» отримує доходи виключно від реалізації товарів, то можна зробити висновок, що показники, що характеризують ефективність господарювання: показники фінансового стану та ділової активності підприємства покажуть ефективність збутової діяльності підприємства.

Підсумуємо дослідження:

- на господарську діяльність підприємства великою мірою впливають ряд факторів, від яких залежить обсяги збуту. Зокрема до таких факторів відносяться: кредитування банківськими установами (залишок заборгованості за короткостроковими кредитами складає на початок 2008 року 4 млн.грн). Крім банківських кредитів, підприємство постійно користується товарними кредитами від виробника (заборгованість за товарами на початок 2008 року складає 6,4 млн.грн). Саме за використання такої кількості кредитів, підприємство фактично є фінансово-залежним, тому доцільно розробити напрямки щодо зміцнення його фінансового стану.

- аналіз ліквідності підприємства показав, що підприємство має можливість погасити заборгованість за рахунок вільних грошових коштів та дебіторської заборгованості на 60%. Слід зазначити, що залишок дебіторської заборгованості за надані товарні кредити складає 6,6 млн.грн. Тобто, підприємство має можливість погасити в короткостроковому періоді власну заборгованість за товари за умови, що надані ТзОВ кредити будуть повернутими.

- проведений аналіз асортиментного рядку продукції показав, що досить часто на складі знаходиться продукція у великій кількості, яка є низькооборотною. Таким чином ТзОВ втрачає реальні кошти від їх неефективного використання. Замість того, щоб вкласти гроші в високооборотні товарні ресурси і реалізувати їх, повернувши вкладені кошти, підприємство зберігає неефективних товарів на складі на суму в близько 2,5 млн.грн.

Отже, сформулюємо напрямок удосконалення збутової діяльності підприємства:

Необхідно переглянути асортиментну політику підприємства так, щоб вивільнені кошти від пришвидшеної реалізації низькооборотних товарів були спрямовані на закупку високо оборотних товарних запасів. Цього можна досягнути використовуючи маркетингові технології щодо покращення збуту.

Розрахунки, проведені в роботі показали, що маючи вільних 1400 тис.грн, підприємство може придбати високо оборотної продукції на дану суму. Економічний ефект від даної стратегії складатиме 27 471 тис.грн. Врахувавши середню рентабельність продукції, підприємство зможе отримати в рік додатково 93 тис.грн прибутку, що складає близько 10% прибутку, отриманого в 2007 році.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали