Курсова робота «Управлінський аналіз», 2008 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 16:49 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика управлінського аналізу 5 1.1. Управлінський аналіз як складова економічного аналізу 5 1.2. Технології управлінського аналізу та внутрішнє середовище організації 10 Розділ 2. Управлінський аналіз на підприємстві (на прикладі зат нво «чернігівеліткартопля») 16 2.1. Загальна характеристика підприємства, технології здійснення його діяльності 16 2.2. Управлінський аналіз в картоплярстві 18 Розділ 3. Управлінський аналіз роботи персоналу, розробка моделі контролю 22 Висновки 26 Список використаної літератури 28

Висновок

Необхідність створення ефективних форм управління виробничими процесами господарюючих суб’єктів та спрямування аналізу на потреби менеджерів є спонукальним мотивом для впровадження на сучасних українських підприємствах системи управлінського аналізу. Так, управлінський аналіз, на відміну від фінансового, спрямований на реалізацію потреб управління підприємства на підставі оперативної обробки внутрішньої інформації та прийняття своєчасних управлінських рішень.

На теперішньому етапі функціонування економічних процесів управлінський аналіз, який формувався на основі поділу загальної системи аналізу, вимагає нового осмислення, перебудови та реформування. Тому обґрунтування сутності, принципів, методів, а також розробка системи організації управлінського аналізу в економічній діяльності підприємств набуває дедалі більшого значення і залишається актуальним.

Предметом економічного аналізу є вся доступна досліднику реальність, прийнята в сукупності предметів і явищ, що знаходяться в тих чи інших зв'язках один з одним і постійним рухом і розвитку.

До основних ситуаційних факторів, які впливають на формування організаційної структури сучасна теорія організації відносить такі:

1) технологію;

2) розміри організації;

3) середовище;

4) стратегію.

У широкому розумінні технологія – це процес конверсії (перетворення) входів в організацію (людських, фінансових, фізичних та інформаційних ресурсів) у виходи з організації (продукція, послуги, прибутки/збитки). Таке розуміння технології дозволяє використовувати цю категорію для характеристики будь-якої організації, а не лише виробничої. Дослідження пов’язані з вивченням взаємозв’язків "технологія-структура" проводилися Джоан Вудворд і Джеймсом Томпсоном.

В результаті досліджень курсової роботи можна зробити такі висновки:

1. Існує тісний зв’язок між типом технології і організаційною структурою.

2. Ефективність діяльності організації залежить від того, наскільки структура фірми відповідає використовуваній технології. Отже, не існує "ідеальної" організаційної структури фірми. Органічний принцип побудови організаційної структури сприяє ефективній роботі організацій, які використовують технології одиничного та процесного виробництва, а бюрократичний (механістичний) принцип підходить для організацій з технологією масового виробництва.

Картоплярська галузь являє собою динамічну систему, яка знаходиться в постійному процесі розвитку. З посиленням управлінської орієнтації обліку наукові методи обліку витрат виробництва та виходу продукції повинні ґрунтуватися на безперервному забезпеченні апарату управління необхідними відомостями про хід виробництва.

Для ЗАТ НВО «Чернігівеліткартопля» важливим елементом управління є робочий персонал. Тому для його кращої роботи та вдосконалення умов праці може стати впровадження такої структурної одиниці, як тракторно-рільнича бригада. Не менш важливим для сільськогосподарських виробників є поділ витрат на змінні, умовно-змінні та постійні. Для розрахунку точки беззбитковості та складання бюджетів у картоплевиробників ця методика більш прийнятна.

В результаті написання курсової роботи поставлені завдання розкрито.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?