Курсова робота «Роль технопарків, встановлення інтелектуальної власності в Україні», 2005 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 17.04.2009 16:43 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Поняття інтелектуальної власності та технопарків 1.1. Поняття інтелектуальної власності 5 1.2. Науково-технічні інновації – головний фактор стійкого економічного розвитку 7 1.3. Технопарки, як одна із організаційних форм, що забезпечує інноваційний процес 14 1.4. Проблеми технопарків в Україні – відзиви вчених 21 Розділ ІІ. Огляд діяльності та аналіз ефективності інновацій в технопарку „Інститут технічної теплофізики” 2.1. Технологічний парк „Інститут технічної теплофізики” – огляд діяльності 26 2.2. Сутність ефективності інновацій та її оцінка в технопарку ІТТФ 31 Висновок 38 Список використаної літератури 40 Додатки 42

Висновок

Таким чином, технопарк являє собою науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією, створювані на заздалегідь підготовлених територіях навколо великих університетів з розвиненою інфраструктурою, до якої належать: лабораторні корпуси, виробничі приміщення багатоцільового призначення, інформаційно-обчислювальні центри колективного користування, системи транспортних та інших комунікацій, магазини, житлово-побутові приміщення, сервісні та виставкові комплекси.

Основні переваги науково-технічних парків:

- інтеграція різних стадій інноваційного процесу;

- промисловість дістає швидкий доступ до нових розробок;

- скорочуються терміни впровадження та поширення нововведень (новинок);

- спрощується спосіб взаємодії між навчальними, науковими та промисловими розробниками науково-технічного прогресу;

- створюються умови та можливості для створення нових видів бізнесу, виробництва, відкриттів;

- виробництво отримує доступ до консультантів, лабораторій;

- студенти мають змогу здобувати не лише теоретичні, а й практичні знання.

Значення технопарків і доцільність їх створення в Україні полягає в тому, що:

- вони є ефективною формою зближення науки і виробництва, бо скорочується до мінімуму тривалість циклу «дослідження – розробка – упровадження»;

- у технопарках зосереджуються висококваліфіковані кадри різних спеціальностей - учені, розробники, дослідники, аналітики, інженери, спеціалісти різного профілю, що забезпечує можливість міжгалузевих досліджень;

- у технопарках зосереджується унікальне устаткування, обчислювальні центри, лабораторії, що дає змогу проводити дослідження і наукові експерименти;

- у парках фінансовий капітал представлений у найдосконаліших формах – венчурному капіталі;

- у технопарках формується «еталонне середовище» з точки зору як економічних, так і організаційно-географічних умов для створення нових, наукомістких виробництв, що відповідають сучасним вимогам розвитку суспільства.

На практиці сьогодні в Україні кризові явища в політиці та економіці витиснули науку та інноваційну діяльність із кола державних пріоритетів, їхня підтримка з боку держави послідовно і неухильно зменшувалася, а у випадку з технопарками була зовсім припинена.

Відсутність позитивного ставлення до долі наукових результатів призвела до посилення негативних явищ у сфері діяльності НАН України, коли розпадається зв’язок поколінь у науці, вона неухильно старіє і дуже скоро може настати час, коли критична маса негативних чинників досягне такого рівня, при якому ці процеси стануть незворотними. Після цього Україна приречена перетворитися на сировинний придаток розвинених держав, джерело дешевої робочої сили й місце розміщення екологічно шкідливих виробництв.

Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку "Інститут технічної теплофізики" – це технологічне устаткування для теплоенергетики, нетрадиційна енергетика та екологія в енергетиці.

Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій на ринку і свого фінансового стану. За такого підходу вибір кращого варіанта інноваційного проекту передбачає одержання більших результатів з меншими чи однаковими витратами. Отже, у загальному вигляді економічна ефективність інновацій визначається порівнянням результатів з витратами, що забезпечили цей результат.

Для відбору інноваційних проектів використовуються показники відповідної економічної ефективності, які враховують зміни вартості порівнюваних варіантів.

Такими показниками є:

- приведені витрати;

- строк окупності додаткових інвестицій;

- коефіцієнт ефективності додаткових інвестицій.

При дослідженні розробки трьох варіантів технології нового продукту в технологічному парку „Інститут технічної теплофізики” найефективнішим варіантом винаходу є перший, бо тут найменші приведені витрати.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення