Курсова робота «Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку», 2007 рік

З предмету Маркетинг · додано 16.04.2009 15:37 · від nata · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1.Конкурентоспроможність підприємства: сутність і методологічні проблеми визначення. Конкурентний статус фірми, його оцінка 4 2.SWOT - аналіз підприємства, як діагностична процедура. Порівняльний аналіз конкурентоспроможності підприємств: зважена рейтингова оцінка 13 3.Методи визначення конкурентоспроможності фірми 19 4.Шляхи забезпечення високих конкурентних позицій підприємства 5.Розрахункова частина: 5.1. Характеристика підприємства та аналіз техніко-економічних показників 37 5.2. Визначення позиції фірми на ринку 40 5.3. Шляхи покращення конкурентоспроможності фірми на ринку 42 Висновки 44 Список літератури 46

Висновок

Конкурентоспроможність організації можна виявити тільки серед групи організацій, які належать до однієї галузі або випускають товари-субститути, тобто конкурентоспроможність є поняттям відносним. Одну й ту ж організацію в межах регіональної стратегічної групи можна визнати конкурентоспроможною, а на світовому ринку або його сегменті - ні. Оцінюють конкурентоспроможність організації загалом за умови єдиної стратегічної зони господарювання або кожної зі створених у структурі диверсифікованої організації стратегічної одиниці бізнесу, які діють у конкретній стратегічній зоні господарювання.

Конкурентний статус фірми, на мій погляд, повинен характеризувати передумови досягнення фірмою того чи іншого рівня конкурентної переваги. Ці передумови визначаються, з одного боку, стратегічним потенціалом фірми (СПФ), з іншого —сукупним впливом детермінантів «національного ромба» на умови досягнення цього рівня.

SWAT - аналіз - це певне поєднання негативного та позитивного впливаючих на діяльність підприємства факторів (загроз і можливостей), що об'єктивно існують у зовнішньому оточенні підприємства та суб'єктивно оцінені керівниками, відносно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства.

Приведена система оцінки конкурентної сили дозволяє зробити корисні висновки про положення компанії в порівнянні з її конкурентами. Оцінки показують положення компанії на ринку порівняно з конкурентами по кожному чиннику, виявляючи таким чином, де вона сильна і де слабка, і по відношенню до кого.

Сьогодні відсутня загальноприйнята методика визначення та оцінки конкурентоспроможності організації.

У світі існує декілька підходів до оцінки конкурентоспроможності фірми, основними з яких є:

- метод, що заснований на теорії ефективної конкуренції:

- підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, які пов'язують її рівень з показниками якості (конкурентоспроможності) продукції, що випускається;

- методи, засновані на теорії конкурентної переваги;

Вказані методи кардинально відрізняються, за своєю сутністю та базою формування показників конкурентоспроможності. Використання їх може бути зручним в різних ситуаціях залежно від специфіки галузі, до якої відноситься досліджуваний об'єкт.

Конкурентна позиція фірми базуються на постійному використанні нововведень; пошуку нових, більш досконалих форм товару, що випускається; поліпшенні якості товару на всіх етапах його розвитку та продажу; встановленні високих цін на нові товари до появи на ринку аналогічних товарів, виготовлених конкурентами; сервісному обслуговуванні постачальників, споживачів. Фірма повинна вчасно обирати ту чи іншу стратегію поведінки, плавно маневрувати в океані ринкових відносин, бути на крок попереду конкурентів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Види та форми конкурентної боротьби — Шлійко А.В.
  • Групи конкурентних стратегій — Шлійко А.В.
  • Механізми підвищення конкурентоспроможності АПК — Шлійко А.В.
  • Оцінка конкурентоспроможності аграрного сектору — Шлійко А.В.
  • Сутність конкуренції — Шлійко А.В.
  • Фактори впливу на конкурентну стратегію — Шлійко А.В.
  • Формування конкурентного статусу підприємницьких структур, оцінювання його рівня — Шлійко А.В.