Курсова робота «Власність, її сутність, форми і місце в економічній системі суспільства», 2006 рік

З предмету Політична економіка · додано 15.04.2009 02:08 · від Azazel · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи власності. Концепції власності. 1.1. Сутність власності як економічної категорії та її структура. 1.2. Західні концепції власності Розділ 2. Види власності і їх місце в економічній системі суспільства 2.1. Державна власність і моделі її розвитку 2.2. Приватна власність та її трактування 2.3. Суспільна власність та кооперації Розділ 3. Проблеми власності в україні. Приватизаційні процеси та їх вплив на економіку Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Багатоманітність форм власності, властива сучасній економіці, дає змогу глибше зрозуміти невідповідність, протиприродність повного одержавлення суспільного виробництва, тоталітарного панування державної власності в країнах, що входили до складу колишнього Союзу РСР. Навіть кооперативна форма власності, яка переважно виступала у формі колгоспно-кооперативної, була одержавлена. Надмірне одержавлення зумовило надзвичайний централізм в організації та управлінні економікою. Роль підприємств була майже повністю зведена до виконання вказівок центру. Монополія державної власності склалася на основі помилкових уявлень, що лише повне усуспільнення забезпечує найвищу ефективність економіки, що державна власність начебто з самого початку має загальнонародний характер, зумовлює ту перевагу, що кожна людина водночас є і працівником, і власником засобів виробництва.

Насправді одержавлення економіки означає відчуження людини від засобів виробництва і результатів праці, усунення працівників від управління виробництвом, перетворення їх на найманих працівників держави, які позбавлені стимулів до праці, підприємливості. Все це породжувало байдужість до праці та її результатів, поширювало утриманство людей, зумовлювало згортання господарської ініціативи. І водночас державна власність породила всесилля бюрократії, використання суспільного багатства нею у корисливих інтересах, консерватизм керівних органів, особливо міністерств і відомств. За таких умов поширилися безгосподарність і марнотратство, гальмування соціально-економічного розвитку.

Саме життя в усій повноті поставило в нашій країні проблеми перебудови відносин власності, ліквідації монополізму державної власності через роздержавлення, обмеження її тими рамками, в яких вона ефективна, забезпечення багатосуб'єктності та різноманітності самої державної власності. Вона має виступати як загальнодержавна, регіональна, комунальна (муніципальна). Водночас мають відбуватися процеси приватизації значної її частини, забезпечення реальної багатоманітності форм власності та форм господарювання, яка найповніше відповідає сучасним умовам розвитку продуктивних сил, відкриває найширші можливості для розгортання підприємництва, конкуренції, господарської ініціативи, підвищення ефективності виробництва та поліпшення умов життя населення.

Незважаючи на численні недоліки процесів приватизації, в Україні не повинна відбутися тотальна або великомасштабна ревізія підсумків приватизації з новим перерозподілом власності. Досить цікава картина спостерігається з кількістю об’єктів що змінили форму власності Доаток 5.

Перегляд результатів приватизації може відбуватися лише в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, тобто в разі порушення умов набуття власності через приватизацію та очевидного невиконання новими власниками умов угод купівлі-продажу об’єктів — винятково в судовому порядку. Для цього недоцільно приймати нові законодавчі акти про реприватизацію чи деприватизацію, самий факт прийняття яких міг би істотно підірвати довіру до уряду України з боку українських підприємців, а також довіру до України загалом із боку іноземних бізнесменів.

Україна сьогодні потребує не перерозподілу власності, а нормальних ринкових умов її захисту та функціонування. Зокрема — перерозподілу власності від неефективно господарюючих суб’єктів до ефективних, який би здійснювався не через політичні кампанії чи навіть юридичні процедури, а шляхом забезпечення нормальної ринкової конкуренції. Саме посилення механізмів конкуренції на ринку України є головним напрямом ліквідації негативних наслідків недосконалостей процесу приватизації.

Водночас для посилення позитивних ефектів від приватизації та запобігання виникненню негативних виявів при зміні форм власності необхідно, зокрема:

 прийняти Закон України «Про акціонерні товариства», де чітко визначити поняття «закрите акціонерне товариство» і правила торгівлі його акціями; впровадити ефективні механізми дотримання інтересів акціонерів, урегулювання взаємовідносин між дрібними власниками і керуючими власністю;

 запровадити процедуру приватизації, згідно з якою на першому етапі потенційний покупець сплачує існуючі борги підприємства, за що отримує певну частку (можливо, неконтрольний пакет) запропонованого пакета акцій; на другому — збільшуючи статутний капітал нового підприємства, викуповує решту акцій;

 створити правовий механізм, що унеможливить використання правоохоронних структур у боротьбі за перерозподіл власності;

 забезпечити якісно вищі стандарти прозорості діяльності акціонерних товариств;

 запровадити ефективні механізми стимулювання топ-менеджерів компаній до підвищення ефективності діяльності, в т.ч. через зростання винагороди за працю та розміру дивідендів на частку власності, можливість збільшення своєї частки шляхом придбання опціонів на акції, тобто права протягом певного періоду купити ці акції за заздалегідь встановленою ціною — залежно від показників зростання компанії;

 створити так званий емісійний фонд: у державному бюджеті та місцевих бюджетах передбачати кошти на викуп додатково емітованих акцій на підприємствах з державною часткою майна — з метою недопущення розмивання контрольного пакета акцій держави або місцевих органів влади.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення