Курсова робота «Терористичний акт», 2008 рік

З предмету Право · додано 13.04.2009 20:12 · від Вадік · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Поняття і сутність тероризму. Кримінологічна кваліфікація тероризму.6 1.1. Поняття тероризму.6 1.2. Криміналістична класифікація терористичних актів.11 Розділ 2. Кримінально-правова характеристика терористичного акту.18 2.1. Об’єкт складу злочину.18 2.2. Об’єктивна сторона складу злочину.20 2.3. Суб’єкт складу злочину.26 2.4. Суб’єктивна сторона складу злочину.26 Розділ 3. Звільнення від кримінальної відповідальності.28 Розділ 4. Проблемні питання боротьби з тероризмом в Україні.31 4.1. Діяльність України по боротьбі із тероризмом.37 4.2. Діяльність органів внутрішніх справ України, спрямована на протидію тероризму.43 4.3. Пропозиції до внесення змін до Законодавства України з питань боротьби з тероризмом.49 Висновки.62 Список використаних джерел.65

Висновок

Резюмуючи вище викладене, зауважу, що я не претендував на всеосяжність розгляду такого поліаморфного явища, яким безперечно є тероризм. Мета була іншою - спробувати проаналізувати такий складний і суперечливий феномен, яким безперечно є тероризм. Безумовно, що проблеми боротьби з тероризмом є вкрай актуальними і викликають неабиякий як науковий, так і практичний інтерес.

Проведене в межах даної курсової роботи дослідження підтвердило покладену в його основу гіпотезу, що науково обґрунтовані організаційно-правові механізми протидії проявам тероризму в України, на етапі становлення молодої держави, є ефективним засобом реального впливу на успішне вирішення завдань, пов’язаних із процесом інтеграції в світове співтовариство, відкритістю кордонів та використанням вигідного географічного розташування, що сприятиме зміцненню національної безпеки в цілому.

Узагальнення результатів дослідження дозволяє сформулювати низку висновків і рекомендацій, що мають теоретичне й практичне значення.

1. У теоретичному плані тероризм є багатовимірним і багаторівневим явищем, що набуває різних форм і видів злочинів. Тому доцільним є розгляд тероризму у якості типологічної категорії, сукупного поняття, що об’єднує злочини, реалізація яких призводить до широкого спектру наслідків: публічної демонстрації терору, досягнення певних соціальних змін у власних інтересах, паралічу протидії з боку владних структур і громадськості. Розв’язання проблеми треба шукати у багатосторонньому партнерстві державних структур, неурядових організацій з громадськими інститутами суспільства, в тому числі й міжнародного масштабу.

2. Тероризм – це явище із складною структурою, що має свої причини, динаміку, визначені тенденції і закономірності, і яке, передусім, стосується соціальної сфери, а тому потребує розгляду через проникнення у внутрішні зв’язки – передумови, в яких активізується та поширюється. Розуміння цього феномену можливе лише на основі застосування системного підходу, за допомогою якого можна досліджувати всі його взаємозв’язки з іншими соціально-політичними та соціально-правовими, в тому числі спорідненими явищами, як цілісної системи, що має чимало структурних елементів, які постійно взаємодіють і органічно пов’язані між собою.

3. Проблема оптимізації системи протидії та запобігання тероризму в умовах поширення глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, складної геополітичної ситуації, побудови демократичного суспільства має декілька найважливіших політико-правових аспектів, які нерозривно пов’язані один з одним – всі їх можна звести до політичного, який переломлюється через організаційний та правовий. Організаційно-правовий механізм державного управління – це сукупність управлінських ланок, що розміщені у суворій супідлеглості і забезпечують взаємозв’язок між управлінською та керованою системами на основі комплексу прийомів, засобів та способів юридичного впливу. Відповідно, удосконалення організаційно-правового механізму протидії та запобігання тероризму в державі сприятиме створенню організаційно-правової основи для чітких взаємозв’язків вертикальної підпорядкованості, розподілу повноважень і відповідальності в системі управління контролем безпеки руху.

4. Серед існуючих шляхів боротьби з тероризмом у провідних держав світу на адаптацію у вітчизняну практику заслуговують наступні:

•впровадження відомчої системи заходів протидії на ключових об’єктах життя держави;

•забезпечення необхідної готовності органів влади, персоналу до дій із попередження і припинення злочинів терористичного характеру;

•надання відповідно до встановленого урядом порядку матеріально-технічних і фінансових засобів, транспортних засобів і засобів зв’язку, медичного обладнання тощо, виходячи з реальних потреб.

5. Оптимізація організаційно-правових механізмів протидії та запобігання тероризму в України потребує:

- вдосконалення існуючої системи управління в сфері національної безпеки: 1. створення єдиної системи управління, контролю та нагляду за забезпеченням національної безпеки, 2. розробки Антитерористичної програми винагород, удосконалення нормативно-правової бази, а саме: внесення змін до законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму; створення системи ліцензування на предмет відповідності вимогам захисту від погроз диверсійно-терористичного характеру; доопрацювання єдиних митних правил, методик та прийомів, які сприятимуть виявленню ознак та фактів ввезення в Україну вибухових речовин;

- запровадження наступних антитерористичних технічних заходів: на залізничних вокзалах використання транспортного телебачення та спецтерміналів по виявленню вибухових речовин, хімічнонебезпечних речовин, зброї та боєприпасів у пасажирів; введення на основних шляхах прямування потягів (а при необхідності на всій мережі залізниць) системи транспортного телебачення;

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні умов впровадження у практику державного управління запропонованого організаційно-правового механізму та розробки складових економічно-фінансового, мотиваційного механізмів з протидії та запобігання тероризму на залізничному транспорті.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали