Курсова робота «Олійно-жирова промисловість України у системі РПС», 2007 рік

З предмету РПС · додано 13.04.2009 19:37 · від Онуфрій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика олійно-жирової промисловості 5 РОЗДІЛ 2. Основні передумови розвитку і розміщення олійно-жирової промисловості 9 РОЗДІЛ 3. Сучасна територіальна структура олійно-жирової промисловості 16 РОЗДІЛ 4. Перспективи розвитку і розміщення олійно-жирової промисловості України 23 Висновки 26 Список використаної літератури Додатки

Висновок

Олійно-жирова промисловість України це – одна з провідних галузей харчової промисловості, яка є структурним підкомплексом аграрно-промислового комплексу. Олійно-жирова промисловість України являє собою достатньо економічно розвинену, сформовану, постійно функціонуючу систему.

Слід зазначити, що природо-ресурсний потенціал повністю задовольняє потреби в природних ресурсах, що потрібні для безперебійного функціонування структурних елементів олійно-жирової промисловості, а саме: родючими ґрунтами (на території України виділяють понад 650 видів ґрунтів), достатніми водними ресурсами (річкова система України дуже насичена) та сприятливими кліматичними умовами. Також, потрібно зазначити, що олійно-жировий комплекс достатньо забезпечений трудовими ресурсами, що в наш час становлять основу виробничої діяльності заводів та комбінатів, але існує потреба в підвищенні рівня кваліфікації працівників, зайнятих в сфері олійно-жирової промисловості України.

Олійно-жирова промисловість України прив’язана до сировинної бази, то центрами виробничої діяльності є Дніпропетровська, Донецька (м. Маріуполь), Запорізька, Кіровоградська, Вінницька, Полтавська, Харківська та Одеська області. На сучасному етапі розвитку олійно-жирової промисловості в Україні функціонують 16 великих жиро-олійно-екстракційних заводів, які виробляють до 80% олії в Україні, інші 20% олії продукують 230 невеликих олійниць. Усі заводи спеціалізуються на виготовленні продукції, серед якої виділяють основну та допоміжну. [4]

Основна продукція – це продукція, процес виготовлення якої становить основу виробничої діяльності заводу (фабрики, комбінату). Серед основної продукції виділяють: олія соняшникова (різних сортів та видів); олія соєва (різних сортів та видів); олія ріпакова (різних сортів та видів); промислової олійно-жирової продукції (оліфи); жири (різних сортів); масла (продовольчі та промислові).

Допоміжна продукція – це вся продукція, що виготовляється побічно в процесі виготовлення основної. Допоміжною продукцією може бути: мила, шампуні, мастильні засоби та інші. Різноманітність продукції, що виробляється, та їх номенклатура залежать від рівня технічної оснащеності та фінансового забезпечення заводу.

На мою думку, для забезпечення стійкого функціонування олійно-жирової промисловості, її структурні елементи повинні певним чином підбиратися і раціонально територіальне розміщуватися. При цьому вони мають бути структурно і функціонально упорядкованими у просторі та часі, забезпечуючи самовідтворення.

Під сучасною структурою олійно-жирової промисловості слід розуміти територіальне розміщення олійно-жирових заводів (комбінатів) по економічних районах (областях) в нинішній час та їх взаємозв’язок. Олійно-переробний підкомплекс України займає одне з провідних місць у формуванні внутрішнього ринку продовольства та структурі валютних надходжень. При зростанні суми збитків по сільському господарству в цілому з 1,4 у 2000 р. до 3,8 млрд. грн. у 2006 р. від реалізації насіння соняшнику сільськогосподарські виробники отримали відповідно 163 млн. Грн. та 94,3 млн. Грн. прибутку.

В Україні діють 16 великих олійно-екстракційних заводів, які виро-бляють до 80% олії в Україні, інші 20% олії продукують 230 невеликих олійниць. Упродовж останніх п’яти років обсяг виробництва олії становив 510-705 тис. т. Порівняно із 1990 р. він зменшився більш як удвічі. Біля 60% олії виробляють 10 найбільших олійно-екстракційних заводів та комбінатів. [7]

Отже, сучасну територіальну структуру олійно-жирової промисловості України формують провідні заводи та комбінати, які спеціалізуються на переробці олійно-жирових культур (соняшнику, ріпаку, сої) та виробництві олійно-жирової продукції. Структурними елементами територіальної організації олійно-жирової промисловості виступають: Дніпропетровський олійно-жировий завод, Волчанський олійно-жировий завод, Запорізький олійно-жировий завод, Пологівський завод, Одеський завод, Вінницький завод, Полтавський олійно-жировий завод, Приколотиянський олійно-жировий завод, Кіровоградський та Слов’янський олійно-жировий завод. Для економічно ефективного функціонування провідних олійно-жирових заводів (комбінатів) потрібно, щоб відсоток використання виробничої потужності був максимально високим та наближався до 60 – 80%.

Економічно ефективне функціонування, вдосконалення та перспективний розвиток олійно-жирової промисловості України пов'язані з раціональним використанням природних, матеріальних і трудових ресурсів, забезпеченням відповідних пропорцій у межах галузі, регіонів, всього господарського комплексу України, переведенням економіки на інтенсивний шлях розвитку, підвищенням рівня суспільного виробництва, охороною навколишнього середовища.

Отже, для забезпечення перспективного розвитку олійно-жирової промисловості України необхідно провести реструктуризацію сировинної та виробничо-технічної баз галузі, на основі чого підвищити ефективність виробництва, запровадити державне регулювання ринку олійно-жирової продукції, з одночасними збереженням і розширенням її експорту для збільшення валютних надходжень. Результатами таких заходів стануть збалансування сировинних ресурсів і виробничих потужностей підприємств олійно-жирової промисловості в мікро - і макрорайонному розрізах, а також врегулювання цін і взаєморозрахунків у галузі. Разом узяті, ці фактори забезпечать її розширене відтворення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?