Курсова робота «Комерційні банки України і підвищення їх ролі в економіці», 2008 рік

З предмету Банківська справа · додано 13.04.2009 18:39 · від Oranginal · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Комерційні банки – необхідний суб’єкт ринку грошей 1.1. Історія виникнення, види комерційних банків 1.2. Основні напрямки впливу комерційних банків на соціально-економічний розвиток країни Висновки до 1-го розділу Розділ 2. Місце і роль комерційних банків у розбудові ринкової економіки в Україні 2.1. Аналіз формування і функціонування комерційних банків України 2.2. Шляхи забезпечення ефективної взаємодії комерційних банків і реального сектору економіки України Висновки до 2-го розділу Висновки до курсової роботи Список використаної літератури Додатки Доповнення Список літератури, використаної для доповнення

Висновок

Підбиваючи підсумки дослідження, зробимо такі висновки:

1. Формування економічних передумов, а саме виникнення та розвиток тор-говельних, ремесельних, а з часом торговельно-промислових відносин, важли-вим інструментарієм яких стали гроші, зумовлює необхідність утворення спеціальної, професійної установи, діяльність якої спрямована на надання широкого спектра фінансових (банківських) послуг.

2. Традиційно виокремлюються три найважливіших елементи сучасної кредитної системи: центральний (емісійний) банк, комерційні банки, спеціалізовані фінансові установи.

3. Не всі банківські операції щоденно присутні та використовуються в практиці конкретної банківської установи. Але існують конкретні операції, без яких банк не обходиться: прийом депозитів, виконання грошових платежів та видача кредитів.

4. Спираючись на функції можна дати таке визначення банку, як універсальне фінансове підприємство, що здійснює професійне управління ресурсами суспільства в їх грошовому виразі й виконує відповідні специфічні функції в економіці на законній підставі та під юрисдикцією державних органів, що забезпечують регулювання та контроль банківської діяльності.

5. законодавче забезпечення функціонування банківської системи України було здійснене з прийняттям в 1991р. Закону України «Про банки та банківську діяльність».

6. банківська система – одна із стратегічно важливих галузей народного господарства. Від її розвитку та реформування залежить і доля інвестицій у реальний сектор економіки, яка і так знижується завдяки частки банків, що контролюється іноземним капіталом.

7. Останнім часом, спостерігається поява великої кількості комерційних банків. Спільна позиція науковців та практиків-банкірів є такою, що це може при-вести до виникнення в тому чи іншому банку з низьким рівнем капіталу ускладнень і спричинити подальше банкрутство, яке у свою чергу, негативно по-значиться на загальному стані банківської системи та підірве довіру до банків.

8. структурні диспропорції у розвитку банківської системи країни упродовж останніх років спровокували виділенню 40-50 банків, які володіють переважною часткою сукупного власного капіталу і сукупних активів, а більшість решти банків практично втратила здатність активно впливати на перебіг ринкової перебудови у суспільстві.

9. спостерігається істотне відставання темпів приросту капіталу комерційних банків від їх активів.

10. потребує удосконалення архетоніка банківської країни, яка є недосконалою. Йдеться про потребу переходу банківської системи України на третій етап: злиття та приєднання неконкурентоспроможних банків, що залишилися на ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали