Курсова робота «Аналіз фінансової звітності підприємства», 2007 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 13.04.2009 13:28 · від Iryna · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Сутність, завдання аналізу фінансової звітності і її удосконалення. 2. Аналіз форм звітності: 2.1. Аналіз бухгалтерського балансу 2.2. Оцінка звіту про фінансові результати. 2.3. Аналіз звіту про рух грошових коштів. 2.4. Оцінка звіту про власний капітал. 3. Практичне завдання. Висновки Використана література

Висновок

Для виконання покладених на фінансову звітність функцій вона повинна відповідати наступним основним вимогам:

- гарантувати реальність і достовірність даних, які забезпечуються документальним обґрунтуванням всіх записів, проведенням інвентаризації, притримування правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і збитків за відповідні звітні періоди;

- забезпечувати своєчасність здобуття даних, на основі регламентації термінів зіставлення звітних даних для оперативного управління господарською і фінансовою діяльністю організацій і підприємств.

Основними умовами правильності складання ФЗ є:

- повнота віддзеркалення всіх господарських операцій за звітний період;

- відповідність даних синтетичного і аналітичного обліку;

- відповідність показників ФЗ даним синтетичного і аналітичного обліку.

Якщо ФЗ є завершуючою стадією узагальнення бухгалтерської інформації, то головним завданням аналітика є представити дійсність, яка втілена в звітності, що вивчається. Для цього, він повинен володіти здатністю логічно відновити господарські операції, що підсумовуються в звітності, здатністю повторити роботу бухгалтера в зворотному порядку. Таким чином, аналіз ФС ґрунтується: по-перше, на повному розумінні бухгалтерського обліку; по-друге, на спеціальних прийомах аналізу, за допомогою яких вивчаються найбільш важливі питання для здобуття основних виводів.

Так, форма №1 дає нам зведення про стан основних засобів і активів внеоборотних, про вартість запасів підприємства, про величину грошових коштів і стан розрахунків з дебіторами і кредиторами, про величину джерел власних засобів, про суму кредитів банків і про картину фінансових вкладень фірми. Форма №2 дає нам можливість отримати інформацію про фінансові результати фірми, детально освітлює використання прибули, а також дає повну характеристику платежів до бюджету, які здійснює фірма з врахуванням різних пільг.

Форма №3 відображає фінансово-майновий стан підприємства, тобто показує рух фондів і використання засобів бюджету і позабюджетних фондів, характеризує наявність і рух основних засобів і нематеріальних активів, відображає фінансові вкладення і переоцінку ТМЦ, наявність власних оборотних коштів, іноземних інвестицій, показує недостачі і збитки від псування цінностей, стан забалансових активів і пасивів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення