Реферат «Підприємство в умовах ринку», 2006 рік

З предмету Мікроекономіка · додано 12.04.2009 17:26 · від xalena · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Підприємство і його види 4 І.І. Сутність і основні риси підприємства 4 І.І.І. Основні риси підприємства 5 І.І.ІІ. Умови діяльності підприємства 6 І.ІІ. Організаційно – правові типи підприємств 8 І.ІІ.І. Одноособові підприємтсва 8 І.ІІ.ІІ. Господарче товариство 9 І.ІІ.ІІІ. Акціонерне товариство 11 І.ІІ.ІV. Кооперативи 13 І.ІІ.V. Державні підприємтсва 14 ІІ. Проблеми та перспективи розвитку підприємства в умовах ринку Укрїни 15 ІІ.І. Становлення, функціонуваня і розвиток підрпиємтства в Україні 16 ІІ.ІІ. Розвиток малого підприємства 17 ІІ.ІІІ. Розвиток акціонерного товариства 20 Висновок 24 Список використаної літератури 25

Висновок

Серед безлічі завдань, які слід вирішити Україні при виході з економічної кризи, центральне місце займають стабілізація й збільшення виробництва, нормалізація товарно-грошових відносин. Шляхи стабілізації й зростання ефективності економіки нашої країни укладаються в її переході до нового стану ( демократизації й ринковим відносинам, які підтверджуються багаторічним досвідом розвинених країн миру). Але перехід від централізованої системи господарювання до ринкових відносин виявився набагато складніше, ніж представлялося. Новосформований і ще незрілий апарат (законодавчої й виконавчий) державної влади не зумів вчасно сформувати політичну й економічну моделі формування нового демократичного суспільства, механізм переходу до ринкових відносин.

Серед цілого ряду різноманітних факторів економічного росту України найбільш значним є вміла реалізація підприємницького потенціалу громадян країни, ефективне використання в економічному механізмі самостійної господарської ініціативи людини, визнання підприємництва незамінною чинністю господарської динаміки, конкурентоспроможності й суспільного процвітання.

Стає очевидним, що провідна роль у формуванні сприятливого середовища для розвитку підприємництва й малого бізнесу належить державі. Малі підприємства об'єктивно по своїй природі, особливо на першому етапі свого розвитку, перебувають у гірших конкурентних умовах на ринку в порівнянні з більшими й об'єктивно вимагають відповідної підтримки. Тому створення розгорнутої й всебічної системи державної підтримки малого підприємництва є найважливішою умовою його успішного розвитку. Найбільша ефективність такої системи може бути досягнута тільки на основі комплексної державної програми розвитку малого бізнесу, що враховує всі аспекти й сторони успішного функціонування малих підприємств у різних сферах діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали