Курсова робота «Організація біржової торгівлі», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 12.04.2009 11:35 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ I. Теоретична частина 1.1. Суть, роль і розвиток біржової торгівлі 1.2. Порядок створення товарної біржі та її структура 1.3. Види біржових операцій 1.4. Організація торгових операцій на біржі 1.5. Проблеми та перспективи розвитку біржової торгівлі в Україні Ii. Розрахункова частина 2.1. Визначення прогрозного рівня виробничої програми продукції на II-й квартал 2007року 2.2. Розрахунок загальної суми постійних витрат на II-й квартал 2007року 2.2.1. Визначення виробничої програми на II-й квартал 2007року 2.2.2. Визначити квартальну потребу в матеріалі 2.2.3. Розрахувати оптимальну партію замовлення ресурсу 2.2.4. Підрахувати економію витрат при qoptimum 2.2.5. Обрати оптимальний варіант замовлення 2.2.6. Визначити точку поновлення замовлення 2.2.7. Розрахунок загальної суми постійних витрат 2.3. Розрахунок калькуляції методом величини покриття 2.4. Планування прибутку підприємства на II-й квартал 2007року Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, можна зробити висновок, що біржова торгівля є універсальним механізмом ринкової організації, масштабом використання якого можна вимірювати стан розвитку економіки країни. Основні правові норми і принципи, на яких ґрунтується біржова торгівля, не зазнали суттєвих змін протягом усього періоду новітньої історії людства. Змінювалися і продовжують змінюватися лише форми її провадження, пов’язані з глобальною економічною інтеграцією, фінансовим інжинірингом, невпинним прогресом інформаційних технологій та засобів ділової комунікації.

Практика країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою свідчить про те, що фондові біржі зберегли і утримують роль центральних інститутів національних ринків капіталу. За результатами біржових торгів обраховуються показники динаміки курсових цін, індексів активності, ринкової капіталізації та ринкової вартості підприємств. Зазначені показники характеризують стан ділової активності в окремих галузях та економіці країни в цілому, виступають надійними орієнтирами для інвесторів та визначають направленість інвестиційних потоків. На регульованих ринках, представлених традиційними фондовими біржами, концентрується торгівля найбільш ліквідними цінними паперами.

Також ми вже знаємо, що товарна біржа – це організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які провадять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. Товарна біржа не вдається до комерційного посередництва і не має на меті одержання прибутку.

Товарні біржі в Україні сьогодні не пов'язані з світовим ринком, і одне з їх призначень - організація торгового обороту всередині країни, від виробника до внутрішнього споживача. Це накладає на діяльність бірж особливий відбиток. Не порушуючи природних законів ринку, закону попиту і пропозиції, товарна біржа вносить елементи оздоровлення, регулювання і планування в систему ринку нашої країни.

Через біржу здійснюється найшвидший рух товарів з сфери виробництва у сферу споживання, оскільки біржова торгівля можлива тільки у разі отримання диференціального прибутку (прибутку від спекуляції).

Головними завданнями сучасної товарної біржі стали:

* визначення цін товарів на перспективу і забезпечення цінової гласності;

* узгодження планового та фактичного попиту і пропозиції;

* страхування від коливань цін.

В розрахунковій частині ми розрахували чистий прибуток підприємства, який складає 770 000 грн. Квартальний показник рентабельності по доходу складає 19.13%, що є відносно низьким. Для збільшення рентабельності потрібно провести маркетингове дослідження по конкретному сегменту ринку з метою стимулювання збуту продукції та пошуку шляхів збільшення доходу від реалізації продукції. Окреме дослідження необхідно провести для вивчення можливості зниження постійних і змінних витрат виробництва, покращення якісних та інших характеристик випускаємої продукції, а також розробка нових видів продукції, які користуються попитом на ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали