Курсова робота «Інформаційна система обліку та контролю витрат природного газу (на прикладі ГПУ “Львівгазвидобування”)», 2002 рік

З предмету Комп'ютери · додано 11.04.2009 08:55 · від Sasha · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Аналіз особливостей застосування інформаційних систем для обліку та контролю витрат природного газу 1.1. Структурний аналіз існуючих ІС та можливості їх застосування для обліку та контролю витрат природного газу 1.2. Аналіз існуючих способів обліку та контролю витрат природного газу 1.3. Постановка задачі та економічне обгрунтування створення ІС 2. Розробка загально-системних рішень інформаційної системи 2.1. Узагальнена структура ІС 2.2. Математично-алгоритмічне забезпечення ІС 2.3. Розробка інформаційного забезпечення ІС 3. Програмно - технічна реалізація інформаційної системи 3.1. Розробка структури апаратного та програмного забезпечення ІС 3.2. Розробка програмних модулів серверної та клієнтської частини ІС 3.3. Практична реалізація та метрологічна атестація ІС Висновки

Висновок

В дипломному проекті розроблено підходи до розв’язання актуальної задачі підвищення точності та ефективності обліку та контролю витрат природного газу на прикладі ГПУ “Львівгазвидобування” шляхом з’єднання об’єктів обліку в єдину комп’ютеризовану ІС, що дасть змогу цетралізованого збору, обробки і архівування вимірювальної інформації з розрізнених точок. Для цього, зокрема, в даному проекті зроблено таке:

1. Проведено аналіз особливостей застосування інформаційних систем для обліку та контролю витрат природного газу. Структурний аналіз існуючих ІС вказав на переваги і недоліки їх застосування для такої мети, а аналіз існуючих способів обліку та контролю витрат природного газу показав показав доцільність застосування для вимірювання витрати газу методу змінного перепаду тиску.

2. Проведений аналіз економічної ефективності підтвердив доцільність розробки і впровадження витратомірів ЗПТ, з’єднаних в одну інформаційну систему, яка дає можливість ефективного й точного централізованого обліку природного газу в умоваг ГПУ “Львівгазвидобування”. Затрати на розробку і впрова-дження ІС становлять близько 1,53 млн. грн на термін 1-1,5 років, а отриманий щорічний економічний ефект може сягати 4,6 млн. грн/рік.;

3. Проведена у другому розділі розробка загальносистемних рішень дозволила обгрунтувати вимоги до структури внутрішньо- та позасистемного апаратного й програмного забезпечення такої ІС;

4. Розроблено математично-алгоритмічне забезпечення ІС обліку та контролю витрат природного газу за методом змінного перепаду тиску, зокрема обгрунтовано математичі вирази та розроблено алгоритми роботи програмного забезпечення ІС для визначення витрати за методом ЗПТ, а також за діючою методикою проведено розрахунок характеристик і параметрів витратоміра ЗПТ для реалізації поставленої задачі, який встановив похибку проектованого витратоміра на номінальній витраті не більше ±1%;

5. При розробці позамашинного інформаційного забезпечення ІС спроектовано відповідні класифікатори і коди, розроблено параметри вхідних та результуючих документів.

6.При розробці внутрішньомашинного інформаційного забезпечення сформульована логічна модель бази даних, яка описує взаємозв’язки між сервером і клієнтами, логіку переміщення інформації всередині бази та визначає категорії обмежень всередині бази. Обгрунтовано також доцільність застосування концепції активної бази даних, як містить повідомлення про події, процедури, що зберігаються, тригери, функції і фільтри полів для автоматизації виникаючих на сервері процесів.

7. Розроблено реляційну модель даних, що включає в себе позамашинне та внутрішньомашинне інформаційне забезпечення, реалізовуючи ієрархію інформаційної структури системи і права доступу окремих її підрозділів до інформації з бази даних ІС;

8. В третьому розділі обгрунтовано вимоги до структури апаратного забезпечення ІС, зокрема вимоги до вибору АЦП, структуру ІВК для збору інформації від одного або більше датчиків витрати та блоку попередньої обробки сигналів, що надходять з витратоміра, а також до апаратного забезпечення ПЕОМ сервера і клієнта.

9. Обгрунтовано структуру програмного забезпечення системи, в якості операційної оболонки обрано Windows 2000 Server Edition, компілятор, на якому формуватимуться клієнтські частини – Delphi 6.0, в якості сервера – СУБД InterBase 6.0.

10. Розроблено основні програмні модулі серверної і клієнтської частини програми, що дозволяє формування бази даних ІС та доступу до неї згідно з розробленою реляційною моделлю, а також описано основні етапи розгортання проекту на робочому місці

11. В рамках практичної реалізації ІС проведено обгрунтування та вибір датчиків ІВК для вимірювання витрати, розроблено принципову схему та описано роботу блоку попередньої обробки сигналів, що надходять з витратоміра, а також обгрунтовано способи захисту елементів конструкції ІС від різного роду завад.

12. З метою розробки точних методів метрологічної атестації ІС і її програмного забезпечення проведено оцінювання джерел виникнення похибок її ІВК й програмного забезпечення та способів їх виключення, розроблено методику повірки ІВК та обробки її результатів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення