Курсова робота «Глобальна інноваційна система», 2008 рік

З предмету Іноваційний менеджмент · додано 10.04.2009 14:50 · від Нечипоренко Оксана Миколаївна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Особливості інноваційних процесів в умовах глобалізації 4 1.1. Особливості сучасної глобалізації 4 1.2. Інновації, як першоджерело світових глобальних процесів 9 1.3. Глобальна інноваційна система – головна конкурентна сила нації 13 Розділ 2. Особливості національних інноваційних систем. НІС України 15 2.1. Національна інноваційна система як нова мегаінституція глобального економічного середовища 15 2.2. Концепція розвитку Української національної інноваційної системи 23 Висновки 30 Список використаної літератури 32

Висновок

Підводячи підсумок даної курсової роботи, хочеться зазначити:

•Глобалізація є найважливішим соціальним процесом кінця 20 століття, з початком цього процесу все світове суспільство зазнало значних змін;

•Глобалізація являється інноваційним процесом, в основі якого лежать інновації і який в ході свого становлення трансформує суспільно-культурне середовище.

•Рушійними силами глобалізації можна назвати такі аспекти, як економічний, політичний, суспільний, технологічний та лібералізація ;

•З розвитком інформаційних технологій світ усе більш прискореними темпами почав обмінюватися передовим досвідом, науковими розробками та НДКР, що призвело до поступового переходу мало розвинутих країн до вищих сходинок свого розвитку, а країн з сильною економікою до світового лідерства;

•Конкурентні переваги компанії і її здатність до проведення й впровадженню інновацій є ключовим фактором успіху в глобальній конкуренції.

•За наявних умов модифікації глобального середовища конкурентної боротьби на ринку високотехнологічної продукції, досягнення високого конкурентного статусу суб’єктами міжнародної економічної діяльності можливе лише за умов створення та ефективного функціонування національних інноваційних систем (НІС).

•На сучасному етапі формування концепції НІС виділяють два підходи: японський, та європейсько-американський. Їх різниця полягає в тому, що їхні погляди протилежні з точки зору бази пошуку ідей – в середині країни чи закордоном;

•Позитивними наслідками функціонування НІС виступають: прискорення інноваційних процесів, подолання історично обумовленої ізольованості науки, перехід від лінійних методів створення інноваційної продукції (наукова ідея – розробка – виробництво – ринок) до нелінійних, сітьових регіональних систем генерування, дифузії та комерціалізації інновацій.

•Головними причинами неефективного функціонування НІС в Україні є: відсутність зв’язку між наукою та практикою господарювання та відсутність механізмів ефективної реалізації та оцінки ефективності національних науково-технічних програм ;

•Пріоритетами державної інноваційної політики в процесі створення НІС України повинні бути такі заходи: створення сприятливого інституційного середовища для розвитку інноваційної взаємодії суб’єктів ринку, активізація інноваційної діяльності в державі, сприяння розповсюдженню ІКТ;

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення