Курсова робота «Аудит розрахунків по оплаті праці», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 09.04.2009 16:07 · від Крис · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Основна частина: Аудит розрахунків по оплаті праці 8 1.1. Мета і завдання аудиту розрахунків з оплати праці 8 1.2. Джерела інформації для аудиторської перевірки. Підготовка до аудиторської перевірки розрахунків по оплаті праці 10 1.3. Проведення аудиту розрахунків по оплаті праці 14 1.3.1. Аудит нарахування заробітної платні. 14 1.3.2. Аудит показників продуктивності праці, рівня та суми заробітної плати 15 1.3.3. Перевірка розрахунків із соціальними фондами 19 1.3.4. Перевірка виплат. 20 2. Практична частина 22 Висновки 28 Використана література 30

Висновок

Заробітна плата має важливе значення для підприємства, працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення заробітної плати майже як найважливіше. У зв’язку з цим важко переоцінити значення роботи, пов’язаної з обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та трудомістка.

Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми наслідками.

Є тільки один спосіб уникнути таких помилок – абсолютно точно знати, як проводити будь-які розрахунки пов’язані з заробітною платою.

Для того щоб покращити на підприємстві облік оплати праці керівництву слід краще організовувати контроль за якістю та кількістю затраченої праці, за використанням фонду заробітної плати та іншими грошовими коштами які виділяються для оплати праці працівників підприємства.

Досліджуючи питання розрахунків з оплати праці, аудитору слід пам’ятати, що за бухгалтерськими даними криються різнобічні інтереси роботодавця, працівника і держави.

У сучасному товарному виробництві, заснованому на наймі робочої сили, заробітна плата – це елемент ринку праці, що виступає як ціна товару, в формі якого найманий працівник продає свою робочу силу.

Для найманого працівника – це його трудовий дохід, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити об’єктивно необхідне відтворення робочої сили.

Для суб’єкта господарювання заробітна плата – це елемент витрат на виробництво, що входить до складу собівартості продукції і впливає на фінансову результативність господарської діяльності.

Для держави заробітна плата є об’єктом державного регулювання, з одного боку, а з іншого - об’єктом оподаткування.

При перевірці, враховуючи різнобічні інтереси сторін, аудитор повинен встановити об’єктивну істину про інформацію, відображену у фінансовій звітності, в бухгалтерському обліку та первинних документах щодо повноти, об’єктивності, достовірності та законності з питань дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці, та довести встановлену істину через аудиторський висновок до користувачів.

З метою встановлення об’єктивної істини в питаннях дотримання трудового законодавства в суб’єкта господарювання та розрахунків з оплати праці аудитору необхідно:

 установити наявність внутрішніх документів, що регулюють у суб’єкта господарювання трудові відносини та питання оплати праці;

 установити дотримання у внутрішніх нормативних документах гарантій праці та її оплати, встановлених державою;

 перевірити, чи дотримується суб’єкт господарювання норм трудового законодавства, встановлених внутрішніми нормативними документами та чинним законодавством;

 дати оцінку повноти відображення здійснених операцій щодо розрахунків з оплати праці в бухгалтерському обліку;

 установити достовірність, об’єктивність, законність і повноту відображення операцій щодо розрахунків з оплати праці;

 перевірити дотримання суб’єктом господарювання податкового законодавства при утриманні податків із фізичних осіб;

 перевірити дотримання суб’єктом господарювання чинного законодавства щодо розрахунків із позабюджетними фондами, щодо соціального страхування і забезпечення.

Аудит розрахунків з оплати праці та дотримання трудового законодавства є досить трудомістким на середніх і великих промислових підприємствах, де його доцільно виділити в окремий розділ. На невеликих підприємствах він підлягає перевірці в складі розрахункових операцій.

Зарубіжний досвід показує, що аудит є обов'язковим атрибутом ринкової економіки будь-якої країни.

Розвиток аудиту в Україні почався після прийняття Закону "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р.

Метою аудиту визнано сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку.

Найважливішою функцією фінансово-господарського контролю є ліквідація недоліків у діяльності підприємства та їх профілактика, сприяння підвищенню ефективності господарювання. За результатами проведеного аудиту керівництво підприємства за участю трудового колективу розробляє заходи щодо ліквідації і запобігання повторення недоліків у наступній діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення