Дипломна робота «Організація споживчого кредитування в Україні», 2007 рік

З предмету Банківська справа · додано 07.04.2009 22:19 · від Тусик · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти банківського кредитування 1.1. Розвиток кредитних відносин та їх роль у розвитку національної економіки 1.2. Необхідність та сутність споживчого кредитування 1.3. Види та принципи споживчого кредитування 1.4. Нормативно-правове забезпечення банківської діяльності Розділ 2.механізм реалізації кредитування фізичних осіб в бердичівському відділенні зат кб "приватбанк" 2.1. Характеристика фінансового стану та фінансових результатів діяльності Бердичівського відділення ЗАТ КБ "ПриватБанк 2.2. Умови і етапи процесу кредитування фізичних осіб 2.3. Оцінка платоспроможності фізичної особи 2.4. Забезпечення зобов'язань позичальника – фізичної особи Розділ 3. Удосконалення кредитування фізичних осіб в зат кб "приватбанк" 3.1. Методи управління кредитними ризиками за позиками фізичних осіб 3.2. Основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні Розділ 4. Охорона праці в банківських установах Висновки і пропозиції Література Додатки

Висновок

Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування комерційного банку на прикладі Бердичівського відділення №5 ЗАТ КБ "ПриватБанк" приводить нас до ряду висновків.

Загалом банківська система України вже має законодавчу основу для свого функціонування на кредитних ринках. До основних нормативних документів, на яких базується банківська кредитна діяльність відносяться: Закон «Про банки і банківську діяльність», Положення Національного банку «Про кредитування, «Положення про порядок ліцензування банків в Україні» затверджене Постановою Правління Національного банку України, інструкції Національного банку України та інші нормативні акти.

Але аналіз освітленості проблеми саме споживчого кредитування в комерційному банку свідчить про відсутність систематизованої інформації в літературних та періодичних виданнях, ця проблематика розглядається лише в загальному контексті кредитування. Слід відзначити, що такий підхід є не зовсім коректним, оскільки споживче кредитування має свої особливості. В даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених та досвід окремих банків по обраному питанню. Дослідження даної теми проводилося за наступними напрямками:

- це механізм кредитування;

- основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні;

- особливості здійснення споживчого кредитування в "ПриватБанку";

Аналіз операцій по споживчому кредитуванню проводився відповідно до вищенаведених напрямків.

Отже в кінці першого розділу можна підсумувати, що не дивлячись на те, що за кордоном обсяг кредитних операцій по споживчому кредитуванню складає одну третину від загального обсягу наданих кредитів, споживче кредитування в Україні ще не набуло великого розповсюдження серед банків, але є вже декілька банків які почали займатися кредитування населення. Що ж стосується самого споживчого кредиту, то існує декілька специфічних рис. По-перше, цей вид позики відображає відносини між кредитором і позичальником, сенс яких полягає у кредитуванні кінцевого споживання, на відміну від позик, які надають суб`єктам господарювання для виробничих цілей або для придбання активів, що породжують рух вартості ( Наприклад. акцій, облігацій).

По-друге, на відміну від інших видів кредиту, якими користуються переважно суб`єкти господарювання, споживчі кредити одержують, як правило, фізичні особи.

По-третє, споживчий кредит є засобом задоволення споживчих потреб населення, тобто особистих, індивідуальних потреб людей. Така позика прискорює отримання певних благ (товарів, послуг), які вони могли б мати (придбати) лише у майбутньому, накопичивши кошти, необхідні для купівлі цих товарно-матеріальних цінностей або послуг, будівництва тощо. Надання споживчих позик населенню з одного боку, підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень в цілому, а з іншого – прискорює реалізацію товарних запасів, послуг, сприяє створенню основних фондів.

По-четверте, всі види споживчого кредиту мають соціальний характер, оскільки вони сприяють вирішенню суспільних проблем – підвищенню життєвого рівня населення (передусім із низьким та середніми доходами), утвердженню принципів соціальної справедливості. Саме із цієї причини споживче кредитування здебільшого регулюється державами особливо ретельно. У нашій країні це виражається у тому, що споживчі позики зазвичай надаються на пільгових умовах. Одним з найбільших банків, який займається споживчим кредитуванням є ЗАТ "ПриватБанк", який на даний момент здійснює близько трьох видів короткострокових кредитів та чотирьох довгострокових видів кредитування.

Саме кредитування відбувається шляхом реалізації наступних етапів, кожен з яких вносить свій вклад в якісні характеристики кредиту та визначає ступінь його надійності та прибутковості для банку:

1)попередній аналіз ринку та розробка стратегій кредитних операцій;

2)розгляд заявки на отримання кредиту та інтерв`ю з майбутнім позичальником;

3)оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику пов`язаного з видачею кредиту;

4)підготовка кредитного договору (структурування кредиту) та його підписання;

5)контроль за виконанням умов договору та погашенням кредиту.

Особливо цікавими є методики оцінки кредитоспроможності позичальника за допомогою рейтингу. Раніше вони в основному використовувалися західними банками. До теперішнього часу розроблена значна кількість методик оцінки кредитоспроможності позичальника. Вони відрізняються по числу показників, що використовуються для оцінки кредитоспроможності, підходом до оцінки критеріальних меж оціночних показників, оцінкою значимості кожного із відібраних показників, методикою підрахунку сумарної кредитоспроможності.

Методи перевірки кредитоспроможності позичальників по бальній системі отримують все більше визнання західних банків, які не жаліють ні часу, ні коштів на їх розробку.

Світова банківська практика аналізу клієнтської заборгованості безперечно заслуговує глибокого та всестороннього вивчення зі сторони банків України, і тому все більше і більше українських банків приходять до розробки власних рейтингових систем оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи.

Як свідчать звітні дані, можна сказати, що в цілому процес кредитування фізичних осіб в "ПриватБанку" відповідає не тільки стандартам і нормативам встановленим українським законодавством, а й заслуговує високої оцінки зі сторони світової банківської еліти. До таких же висновків приводять результати проведеного нами дослідження. Коли брались до розгляду дані конкретного позичальника і аналізувались методиками різних банків, в тому числі й західних, на предмет кредитоспроможності, тобто можливості надання кредиту цьому конкретному позичальнику, то в результаті аналізу по всім методикам були отримані однакові результати. Тобто методика аналізу кредитоспроможності фізичної особи - позичальника, розроблена спеціалістами відділу методології "ПриватБанку" не гірша за ті, які використовують провідні банки світу.

На основі проведеного аналізу і надання оцінки операціям з споживчого кредитування в "ПриватБанку" надано наступні пропозиції по вдосконаленню даних операцій:

•створення відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим операціям;

•надання субсидій певним категоріям населення для придбання житла у розстрочку;

•створення власної бази даних по виданим кредитам;

•створення відділу, який би на основі даних власної бази займався аналізом кредитів та позичальників;

•підключення до інформаційної бази по позичальникам на міжбанківському рівні;

•розробити внутрібанківське положення в "ПриватБанку" по іпотечному кредитуванню;

При написанні положення про іпотечне кредитування слід врахувати деякі специфічні моменти:

•Предметом іпотеки може бути тільки майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено та на яке може бути звернено стягнення;

•неподільне майно не підлягає передачі в іпотеку частинами;

•застава майнових прав щодо нерухомого майна здійснюється за правилами іпотеки;

•договір про іпотеку має бути нотаріально посвідченим;

•для запобігання проблемам, що можуть виникнути при зверненні стягнення на житловий будинок чи квартиру, щодо якого встановлена іпотека, з наступним виселенням власника та членів його сім`ї, кредитування таких осіб допускається лише за умови наявності у них іншого житла.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення