Курсова робота «Статистичний аналіз і прогнозування», 2008 рік

З предмету Статистика · додано 07.04.2009 11:56 · від можарчук віталій · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти статистичного аналізу урожайності зернових культур в підприємствах Баранівського району 5 1.1. Поняття урожаю, урожайності та валового збору 5 1.2. Методика статистичного спостереження урожайності зернових культур.7 1.3. Огляд джерел за темою дослідження 11 Висновки до розділу 1. 13 Розділ 2. Сучасний стан урожайності зернових культур в підприємствах Баранівського району 15 2.1. Динаміка врожайності зернових культур 15 2.2. Статистичний аналіз урожайності зернових культур 16 2.2.1. Оцінка досягнутого рівня урожайності зернових культур 16 2.2.2. Оцінка впливу факторів на результативні показники 18 2.2.3. Аналіз впливу основних факторів на урожайність зернових культур. 23 Висновки до розділу 2 30 Розділ 3. Кореляційно-регресійний аналіз урожайності зернових культур в підприємствах Баранівського району 32 3.1. Визначеня показників зв’язку при прямій парній залежності 32 3.2. Множинний кореляційно-регресійний аналіз, зв’язок урожайності зернових культур з факторами виробництва. 36 Висновки до розділу 3. 42 Розділ 4. Прогнозування урожайності зернових культур в підприємствах Баранівського району 44 Висновки до розділу 4. 47 Висновки. 49 Список використаної літератури 51 Робота не містить додатків

Висновок

Урожай, валовий збір і врожайність — найважливіші результативні показники рослинництва і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень врожайності відображає дію економічних і природних умов, в яких здійснюється сільськогосподарське виробництво, і якість організаційно-господарської діяльності кожного підприємства.

Статистичне спостереження – планомірне, науково-організоване збирання даних про явища і процеси суспільного життя. Воно є першим етапом статистичного дослідження, який є дуже важливим, бо від отриманих результатів буде залежати подальший хід дослідження

Основними джерелами про урожай і урожайність є річні звіти. У них відображаються дані про валові збори і урожайність сільськогосподарських культур, що вирощуються в господарстві.

Зернові культури мають найбільшу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур, що пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням.

Для оцінки досягнутого рівня урожайності зернових культур розраховують показники, які охарактеризують всю сукупність господарств: урожайність зернових культур, ц/ га.; собівартість виробництва 1ц, грн; витрати на 1га площі під культуру, грн.

Для більш точної оцінки впливу комплексу й окремих факторів на урожайність і фактори, що її обумовлюють, результативні групування варто застосовувати в комплексі з факторними, що дозволяють розкрити ступінь впливу на результат окремих факторів при різних умовах.

Вищий рівень урожайності зернових культур забезпечується за рахунок кращої якості земель, кращих умов виробництва і більш раціонального та ефективного використання ресурсів виробництва.

Кореляційно-регресійний аналіз дає змогу виміряти ступінь впливу факторних ознак на результативні, встановити міру тісноти зв’язку між ними та роль дослджуваних економічних показників у загальній зміні результативної ознаки.

Залежно від кількості дсліджуваних ознак розрізняють парну (просту) і множинну кореляцію. При парній кореляції вивчають зв'язок між двома ознаками (результативною і факторною), при множинній кореляції – зв'язок між трьома і більшим числом ознак (резулььтативною і двома та більшим число.

Прогнозування – це процес наукового виявлення можливих шляхів і результатів майбутнього розвитку соціально-економічних явищ, оцінка показників, що хаактеризують ці явища для більш або менш віддаленого майбутнього. Розрізняють короткострокові, середньогострокові та довгострокові прогнози.

Процес розвитку суспільних явищ у часі називається динамікою.Статистичні показники, які характеризують зміну суспільних явищ називаються рядами динаміки. За допомогою побудови і аналізу рядів динаміки виявляють закономірності й особливості розвитку суспільних явищ. Динамічний ряд є основою аналізу і прогнозування соціально-економічного розвитку.

Для виявлення закономірностей розвитку в рядах динаміки користуються слідуючими способами: вирівнювання ряду динаміки по середньому абсолютному приросту, середньому коефіцієнту зростання, укрупнення періодів, ковзної середньої, а також спосіб найменших квадратів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення